1.СТАТУТ ВПУ 2.pdf

 2.Витяг з ЄДБО(ліцензії).pdf

 3.1..наказ мон атестація.docx

 3.2.141_додаток до наказу МОН про атестацію.doc

 4.Структура та органи управління.docx

 5.Кадровий склад.docx

 6.Перелік професій, за якими здійснюється підго...

 7.Ліцензований обсяг та кількість осіб, які нав...

 8.Мова (мови) освітнього процесу.docx

 9.Наявність вакантних посад, порядок і умови пр...

 10.Матеріально-технічне забезпечення.docx

 11.Наявність гуртожитків та вільних місць у них...

 12.Результати моніторингу якості освіти.docx

 13.Річний звіт про діяльність закладу освіти.docx

 14.1.ПРАВИЛА_ПРИЙОМУ_учнiв_2020-2021_Р..docx

 14.2._ПРАВИЛА_ПРИЙОМУ_НА_МОЛОДШОГО_БАКАЛАВРА.docx

 14.3.КРИТЕРII на_III_ступiн__ДНЗ_ВПУ_№_2_м._Хер...

 15. Умови доступності закладу освіти для навчан...

 15.1.Наказ про призначення особи для супроводу ...

 16. Розмір плати за навчання, підготовку, підви...

 17.Перелік додаткових освітніх та інших коштів ...

 18.Правила поведінки здобувача освіти в закладі...

 19.План заходів , спрямованих на запобігання та...

 20.Порядок подання та розгляду ( з дотриманням ...

 21.Порядок реагування на доведені випадки булін...

 22.Кошторис на 2020р.pdf

 23.Благ_внески_І_півріччя_2021_р.pdf

 24.Звiт_про_фiнансовий_резул_тат_за__перше_пiвр...

 25.Кадровий склад ВПУ 2 м.Херсона.docx

 26.Кадрові вимоги щодо ліцензуванні з професії ...

27. ЗВIТ_Директора_за_2020-2021_н.р.

28. Зразки документiв, якi отримуюют здобувачi

29. САМООЦІНЮВАННЯ

30. Матерiально-технiчне забезпечення професii Штуктур (перепiдготовка)

31. Кадровi вимоги щодо лiцензування професii Штукатур (перепiдготовка)