http://www.norma-stab.ru/stabilizire_vibor.html стабилизатор напряжения 3 квт.

 

Основнi  прiоритетнi напрямки розвитку

 

    

    


 

 • Оновлення змісту навчально-виховного процесу.
 • Оновлення, модернізація, зміц-нення   навчально-матеріальної   бази   училища.
 • Робота   над   удосконаленням впровадження   у   навчальний процес   нових   сучасних матеріа-лів,   освітніх   та виробничих технологій.
 • Підвищення якості підготовки робітничих кадрів за високими тарифними розрядами, молодших спеціалістів, удосконалення роботи з інтеграції професій.
 • Продовження співпраці з соціальними партнерами, роботодавцями з покращенням підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі.
 • Робота над удосконаленням стандартів професійної підготовки, оновленням змісту, комплексно-методичного забезпечення предметів, професій згідно з державним стандартом професійно-технічної освіти.
 • Робота з підбору, навчання, виховання, молодих педагогічних кадрів.
 • Удосконалення форм і методів професійної роботи з учнями шкіл, населенням міста та області.
 • Робота над зростанням іміджу державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м.Херсона» серед населення міста Херсона, області, України.
 • Робота по збільшенню позабюджетних коштів від навчально-виробничої діяльності, господарсько-комерційної діяльності та інших джерел;
 • Робота над покращенням умов праці та проживання учасників навчально-виховного процесу;
 • Приближення державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м.Херсона» до рівня сучасного закладу професійно-технічної освіти.
 • Робота над 1-м етапом єдиної методичної проблеми «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»

 

Методична сторінка

 

 

nashe gittya 3 Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями навчально-методичного кабінету ПТО, методична робота ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» у 2016-2017н.р. була спрямована на розвиток творчої особистості педагога та учня. Головні зусилля були зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, що сприяло створенню творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який допоміг педагогам у пошуку кращих педагогічних технологій, ефективному втіленню інновацій.

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» у 2016-2017 році завершив працювати над І етапом методичної проблеми «Комплексний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учнів у сучасних умовах». Протягом року було проведено дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб, інтересів кожного педагога та накреслені напрямки роботи на наступний 2017-2018 н. р.

     За даний навчальний рік колектив має певні надбання з реалізації даної проблеми – це комплексний підхід до впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій , які передбачають формування у учнів поняття інформаційного простору засобами досягнень сучасної науки, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно здібного кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста. За допомогою ІПК технологій педагоги постійно підвищували свій кругозір, розвивали фахові здібності, які в подальшому сприяли підвищенню ефективності процесу навчання учнів і якості засвоєння навчального матеріалу.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання продовжили роботу з впровадження у навчальний процес сучасних будівельних технологій, матеріалів та інструментів компаній «Хенкель Баутехнік (Україна) », «Кнауф», «БОШ» .

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні комісії: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Гринчак І.В.), природничого-математичного циклу (керівник Якуніна С.Б.), циклова випускова комісія (керівник Лисенко О.М.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельного циклу (керівник Чередниченко С.Я.), фізичного виховання (керівник Коротков В.М.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник Чорна С.М.). Протягом року здійснювалась робота з молодими педагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник Соколов Г.Д.).

У навчальному році було проведено:

 • 14 педрад;
 • 10 інструктивно-методичних нарад викладачів;
 • 42 інструктивно-методичні наради майстрів в/н.

 

За планом працювали методичні комісії (10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), комісія «Класних керівників» (10 засідань).

Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання, були розглянуті та обговорені.

У 2016-2017 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання та виховання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

За навчальний рік пройшли курси підвищення кваліфікації:

 • На базі НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти – 4, а саме:

директор Супрун О. Ф., методист Данильченко Н.В. – ІІ етап,заст.директора з вих. роботи Суворова О.І., методист Король С.О. – І етап;

 • На базі комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2016-2017 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації:
  • викладачі загальноосвітніх предметів – 5, а саме :

-         Степаненко Л.В. – викладач математики;

-         Білик Ю.Ю. – викладач фізичного виховання;

-         Петрушкевич І.І. – викладач фізичного виховання;

-         Гринчак І.М. – викладач іноземної мови;

-         Філовська О.В. – викладач іноземної мови.

 • вихователі гуртожитку:

-         Успенська Л.В.;

-         Петлінська І.В.;

-         керівник гурткової роботи Калініченко М.Г.

 

 • На базі НМЦ ПТО ПК у м.Біла Церква пройшли курси підвищення кваліфікації майстри в/н: Іванець А.А.,Падалка С.М., Хмельов В.М.

 

Як результат атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н. р.:

 

Всього атесто-вано

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

Підтверд-ження звання

майстрам в\н

Присвоєно

майстрам в/н

Підтверд-жено

майст-рами в\н

вищу

кат.

мето-

дист

І

кат

ІІ кат

ст.

викл.

вищу

кат.

ст.

викла-дач

І

кат

ІІ кат

І

кат

ІІ кат

14

т.р.

13

т.р.

12

т.р.

11

т.р.

10

т.р.

11

1

-

1

1

-

-

-

3

-

 

1

3

2

1

1

1

 

 Результати атестації свідчать, що методична робота в ПТНЗ стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

Відповідно до індивідуальних методичних планів роботи педагогів та графіків проведення показових заходів протягом навчального року працівниками училища було проведено 14 уроків з виробничого навчанnashe gittya 4ня, 7 уроків з професійно-теоретичної підготовки, 6 уроків з загальноосвітньої підготовки та 75 виховних заходів.

Вищезазначені заходи, методистами училища разом з педагогічними працівниками проаналізовані та обговорені, та як результат - накреслені шляхи на підвищення їх результативності.

     З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

 • «На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітні дисципліни,
 • (переможець -   викладач: Якуніна С.Б., тема уроку « Урок узагальнення з теми «Похідна»);
  • «На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни,
  • (переможець – викладач Золотухіна А.М.,тема уроку «Види матеріалів з яких виготовляється столовий посуд»).
   • «На кращий урок виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Мацалковський О.В., тема уроку «Навішування та регулювання меблевих фасадів»).
   • «На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможець – викладач спеціальних дисциплін Чередниченко С.Я., тема роботи «Технологія влаштування перегородок і обличкувань із застосуванням плит «Аквапанель внутрішня»).
   • «На кращу методичну розробку уроку виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Білоус Л.Ю..тема роботи «Нарізка овочів. Значення,методи та прийоми при нарізанні простою формою»)

Під час навчального року на належному рівні проведено предметні тижні математики, хімії, екології та біології, української мови та літератури, історії, права, фізики та інформатики, фізичного виховання та захисту Вітчизни, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та вихованню учнів .

Учні навчального закладу брали участь в обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (І місце – Проскуренко Д. (47), ІІ місце – Гапша В.(гр.17));

Відповідно до плану роботи НМЦ ПТО в Херсонській області був проведений Міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому взяли участь 24 учня з 19 ПТНЗ області, (оцінювання конкурсу – 24 бали), серед них учні нашого училища: Пахнюк В., (група № 31, викладач Супруненко І.В.) – набрав 10 балів; Бобров Є.. (група № 31, викладач Супруненко І.В.)– набрав 6 балів. Традиційно в області відбувся ІІ-й етап Міжнародного конкурсу української мови та літератури імені Петра Яцика, в якому взяло участь 25 представників ПТНЗ області (оцінювання конкурсу – 40 бали), серед них учні нашого училища набрали : Бобров Є.-11балів та Пахнюк В.-9 балів (гр. № 31, викладач Супруненко І.В ).

        У відповідності до наказу Міністерство освіти та науки України від 18.08.2016 року №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017н.р.».Наші учні брали участь у ІІ етапі предметних олімпіад серед ПТНЗ міста,наш учень Проскуренко Дмитро показав найкращий результат серед ПТНЗ з екології (викладач Рощук Ю.А). На всіх останніх олімпіадах учні показали середні здібності , що є не достатніми для вищого професійного училища. У цілому в поточному навчальному році результати міських олімпіад кращі у порівнянні з минулим роком.

nashe gittya 5У навчальному році педагогічні працівники училища на належному рівні підготували учнів до обласного конкурсу фахової майстерності з професії «Маляр»,» .

 Учень групи 37 Мукомел О. та учень групи.Т-36 Ватаг М., посіли І   та ІІ місця. За підсумками журі учень групи 37 Мукомел О. був направлений у місто Львів для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Маляр» ,але на жаль на якому посів X ІVмісце (викладач Чорна С.М., майстер в/н Бойчук Л.Д) .

 

 nashe gittya 6
Відповідно до плану роботи ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» було проведено місячник професійної майстерності під час якого викладачі загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки взяли активну участь у проведенні позакласних заходів професійної спрямованості з демонстрацією відео роликів, слайдових презентацій, фрагментів фільмів. За графіком були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів І-ІV курсів. До підготовки та проведення даних заходів усі працівники училища віднеслись з повною відповідальністю підкресливши свій фаховий рівень.

 nashe gittya 7
Викладачами фізичного виховання та захисту Вітчизни проведено ряд спортивно-масових заходів щодо підвищення фізичної та психологічної підготовки учнів, спортивні заходи з метою профорієнтації. Учні навчального закладу брали участь у змаганнях з легкої атлетики серед учнів професійно-технічних закладів області на Першість Херсонського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, де посіли І місце. Це свідчить проте , що викладачі п’ятий рік поспіль серйозно займаються підбором учнів до змагань та приділяють значну увагу тренувальним вправам.

 

nashe gittya 8Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. Продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

За навчальний рік узагальнено досвід роботи педагогів:

 

ПІБ викладача

Предмет

Тема

1.

Лисенко О.М.

класний керівник

Формування особистості учня через впровадження учнівського самоврядування в групі

2.

Птицина І.Г.

викладач інформатики та інформаційних технологій

Формування інформаційної культури на уроках інформатики шляхом впровадження інтерактивних методів роботи

3.

Василишина І.В

майстер виробничого навчання

Впровадження сучасних будівельних технологій в навчально-виробничий процес

4.

Залужець О.Б.

майстер виробничого навчання

Впровадження виробничих інновацій у навчально-виробничий процес у підготовці кваліфікованих робітників

5.

Бурдюгова Н.А.

викладача фізики

Розвиток критичного мислення учнів на уроках фізики в контексті активного навчання;

6.

Данильченко Н.В.

методист

Впровадження козацької педагогіки-головний напрямок виховної роботи» (з досвіду роботи)

7.

Данильченко Н.В.

методист

узагальнення роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ»

 

Власним досвідом роботи наші педагоги діляться та розповсюджують:

 

 • Всього надруковано в журналах, предметних газетах – 7.

 

Назва та реквізити друкованого видання

Тема-назва

ПІБ автора

1

газета «Джерела»№16 від 30.09.2016

стаття «Формування національно-патріотичне виховання на уроках економіки»;

 

Воличенко О.О.

(викладач економіки)

2

газета «Джерела» № 20 від30.11.2016 р.,

стаття «Самоосвіта   вчителя»;

 

Данильченко Н.В

(методист)

3

газета «Джерела» № 1 (413) від 15.01.2017 р

стаття «Впровадження козацької педагогіки - головний напрямок виховної роботи» (з досвіду роботи);

Данильченко Н.В

(методист)

4

газета «Джерела»№ 6 від 30.03.2017 р

методична розробка позакласного заходу «Збережи здоров’я та й на все життя»;

Білоус Л.Ю.

(майстер в/н)

5

збірник – Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі ,Херсонський   Державний університет, 2016 р

стаття «Деякі аспекти формування практичної компетентності учнів професійно-технічних училищ на уроках математики»

Якуніна С.Б.

(викладач математики)

6

журнал «Відкритий урок»,

методична розробка уроку виробничого навчання   «Кваліфікаційна пробна робота»

 

Падалка С.М.

(майстер в/н)

7

журнал «Відкритий урок»,

методична розробка уроку   з технології штукатурних робіт «Механізоване приготування,транспортування,нанесення штукатурного розчину на поверхню»;

 

Чередниченко     С.Я. (викладач професійно-теоретичної підготовки)

 

Методистами училища за навчальний рік в межах навчального закладу видано – 5 робіт:

збірник матеріалів за результатами психолого-педагогічного   семінару «Що таке булінг? Профілактика та подолання прояв булінгу в дитячому середовищі»» (заступник директора з ВР Суворова О.І., методист Данильченко Н.В.);

 • збірник матеріалів за результатами науково-практичного семінару «Технології тайм-менеджменту в професійній діяльності педагога ПТНЗ». (методист Данильченко Н.В.);
 • методичний вісник «Узагальнення роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ» (методист –   Данильченко Н.В.);
 • методичний вісник «Узагальнення роботи педагогічного колективу з питання: «Впровадження козацької педагогіки-головний напрямок виховної роботи (з досвіду роботи)», (методист –   Данильченко Н.В.);
 • збірник «Методичний вісник» (№ 11,12).

   В цьому навчальному році педагогічний колектив училища у плані видавничої роботи спрацював значно краще, ніж в минулому році.

 

Проведено за 2016-2017 н.р.:

 • Педчитання :

-      Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах» (діагностичний етап);

 

-      Робота педагогічного колективу з соціальними партнерами з питань підвищення кваліфікації сучасного робітника;

 

 • Навчальні семінари – 5:

-       Психолого-педагогічний семінар «Що таке булінг? Профілактика та подолання прояв булінгу в дитячому середовищі»» (заступник директора з ВР               Суворова О.І., методист Данильченко Н.В.);

-       Семінар-практикум « Педагогічна етика спілкування» (заступник директора з ВР Суворова О.І., методист Данильченко Н.В..);

-       Семінар-тренінг «Поведінка педагога в конфліктній ситуації» (заступник директора з ВР Суворова О.І.);

-       Семінар-практикум «Конфлікти, шляхи вирішення» ( методист кафедри психології Херсонської академії післядипломної освіти Матвійчук А.О. методист Данильченко Н.В..);

-       Науково – практичний семінар «Технології тайм-менеджменту в професійній діяльності педагога ПТНЗ». ( методист Данильченко Н.В.)

 

 • Психолого-педагогічні навчання майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін – 15:

-       Сучасні педагогічні технології у підготовці робітників (методист Король С.О.);

-       Урок – головна форма організації навчального процесу (методист Король С.О.);

-       Інноваційні підходи співпраці з підприємствами (методист Король С.О.);

-       Комунікативна культура(методист Король С.О.);

-       Формування культури безпеки професійної діяльності будівельників у ПТНЗ (методист Король С.О.);

-       Майстер виробничого навчання і якісна підготовка кваліфікованого робітника (методист Король С.О.);

-       Впровадження інноваційних технологій , сучасних методів у навчально- виробничому процесі (методист Король С.О.);

-       Планування виховної роботи. Форми, методи виховної роботи з учнями (методист Данильченко Н.В.);

-       Робота керівника групи   над формуванням колективу (методист Данильченко Н.В.);

-       Взаємозв’язок типу і структури уроку (методист Король С.О.);

-       Функції та основні напрямки діяльності класного керівника (методист   Данильченко Н.В.);

-       Методичні рекомендації щодо підготовки виховного заходу, написання та оформлення методичної розробки (методист Данильченко Н.В.);

-       Методичні рекомендації щодо взаємодії класного керівника, батьків та учнів: батьківські збори, години спілкування, оформлення листів, подяк тощо (методист Данильченко Н.В.);

-       Комплексно-методичне забезпечення предметів та професій. Портфоліо як засіб демонстрації власної педагогічної діяльності при атестації (методисти:           Король С.О., Данильченко Н.В.);

-       Робота учнівського самоврядування: організація, напрямки, контроль (методист Данильченко Н.В.);

 

 • nashe gittya 9Майстер-класи – 14:

-       «Кладка стін з газоблоків з лицюванням декоративною цеглою» майстер в/н Крупцев О.О.;

-       «Утеплення стін», майстер в/н Бойчук Л.Д.;

-       «Декоративна штукатурка», майстер в/н Бойчук Л.Д.;

-       «Лицювання стін плиткою», майстер в/н Василишина І.В.;

-       «Наклейка шпалер», майстер в/н Василишина І.В.;

-       «Виготовлення табурета», майстер в/н Іванець А.А.;

-       «Виготовлення банкетки», майстер в/н Мацалковський О.В.;

-       «Розбирання стартера, топлевної системи», майстер в/н Мічковський В.О.;

-       «Виготовлення каміну з гіпсокартону», майстер в/н Падалка С.М.;

-       «Технологічний процес фарбування металевих поверхонь емалевою фарбою з молотковим ефектом», викладач Ярохович А.Ю;

   майстер в/н Василишена І.В;    

-       «Впровадження у навчально-виробничий процес новітніх будівельних технологій та матеріалів італійської торгівельної марки «SAN MARCO», майстер в/н Василишина І.В. та колектив працівників «Декор»;

-       «Приготування куриці галатин», майстер в/н Білоус Л.Ю.;

-       «Приготування медальйонів фламбе», майстер в/н Білоус Л.Ю.;

-       «Приготування страв із сиру», майстер в/н Білоус Л.Ю.

                                                        

 • Творчі звіти, портрети – 16:
 • Супрун О.Ф. – «Впровадження інноваційних будівельних технологій у навчальний процес»;
 • Білоус Л.Ю. – « Впровадження новітніх виробничих технологій у навчальний процес з професії «Кухар»»;
 • Птицина І.Г. – «Використання інформаційно – комунікаційних технологій для розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»;
 • Білик Ю.Ю.– ««Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»;
 • Петрушкевич І.І. – «Здоровий спосіб життя, як мотивація займання фізичною культурою учнівської молоді, покращення професійної діяльності»;
 • Ярохович А.Ю.- «Виховання в учнів почуття колективізму, дружби»;
 • Данильченко Н.В. –« Впровадження інноваційних форм методичної роботи»;
 • Король С.О. – «Інновації в навчально-виробничому процесі »;
 • Залужець О.Б. – «Зв'язок між виробничим навчанням та гуртковою роботою»;
 • Куліда А.О. – «Використання інноваційних виробничих технологій у професійно - практичній підготовці будівельників»;
 • Мічковський В.О. – «Комплексний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»;
 • Ситнік К.М. – «Компетентний підхід до навчання та виховання учнів при опануванні професією»;
 • Мацалковський О.В. – «Компетентний підхід до навчання і виховання учнів з професій «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстаків», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»;
 • Гурінова О.В. – «Розвиток особистості: самопізнання, самовдосконалення, самовиховання»;
 • Рудун Т.В. – «Комплексний підхід до навчання і виховання»;
 • Божонок Г.Ф. – «Виховання учнів на основі козацької педагогіки».

 

 • Інші методичні заходи з педагогами – 10:

 

 • Тренінг «Самоаналіз уроків виробничого навчання»;
 • Тренінг «Поведінка педагога в конфліктній ситуації»
 • Дискусія: «Необхідність волонтерської діяльності»;
 • Просвітницькі тренінги: «Ідеї педагогіки співробітництва», «Підвищення стресостійкості педагога у сучасному світі»;
 • Психолого-педагогічний консиліум за результатами І семестру;
 • Діагностування педколективу за визначенням комунікативних здібностей;
 • Діагностування педколективу за визначенням реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів усього колективу;
 • Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, їх здатності до розвитку та саморозвитку;
 • Анкетування педагогів «Результативність методичної роботи училища»;
 • Анкетування учнів «Професійна компетентність педагогів»;
 • Методична сесія: «Результативність роботи педагогічного колективу ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона над єдиною методичною проблемою «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах», діагностичний етап.

 

 • Конкурси фахової майстерності – 18:

 nashe gittya 10

 • обласний огляд-конкурс КМЗ і МТЗ професії «Маляр» (Бойчук Л.Д.-І місце);
 • обласний огляд-конкурс МТЗ і КМЗ з предмету «Англійська мова» серед кабінетів ПТНЗ (Філовська О.В. – Vмісце);
 • обласний конкурс педагогічної майстерності «Класний керівник року», (Лисенко О. М. – II результат);

 nashe gittya 11

 • обласний конкурс «Вчитель року» номінація «Біологія» (брала участь Рощук Ю.А.);

 nashe gittya 12

 • обласний конкурс на кращу методичну розробку «Перлина натхнення» у номінації «Професійно-технічні навчальні заклади» (Король О. О. – ІІ місце,

Чередниченко С.Я. – ІІІ місце, Супрун Ю.Ю. – ІІІ місце);

 • обласний конкурс «Учень року» у номінації «Талант профтехосвіти» учениця групи Т-20 Ватуліна Е;
 • обласний конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії» «маляр» (І місце, Мукомел Олександр);
 • ІІ етап Всеукраїнського огляд-конкурсу ПТНЗ на кращу організацію роботи з охорони праці;
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «маляр» (XІVмісце, Мукомел Олександр);
 • Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед команд ПТНЗ (викладач спецдисциплін Чередниченко С.Я., майстер в/н ДорошенкоВ.В., учень групи Т-29 Павлюк С.С з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій – VII
 • обласний конкурс майстрів художнього читання серед учнів «Наша земля –Україна» (І місце – Проскуренко Д., ІІ місце – Гапша В.);
 • загально-училищні конкурси з професій: «Муляр», «Маляр», «Штукатур», «Столяр будівельний», «Лицювальник-плиточник»,«Слюсар з ремонту автомобілів», «Машиніст екскаватора одноковшового», «Електрогазо-зварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устаткування», «Кухар»;
 • загальноучилищні конкурси з предмету: «біологія»;
 • загальноучилищні конкурси «На кращий показовий урок» серед майстрів виробничого навчання, викладачів загальноосвітніх дисциплін, викладачів спеціальних дисциплін;
 • загальноучилищний конкурс «На кращий виховний захід» серед педагогів;
 • загальноучилищний конкурс «Учень року 2016-2017н.р.»;
 • загальноучилищний конкурс «На кращу навчальну групу»;
 • загальноучилищний конкурс «На кращу кімнату» серед мешканців гуртожитку.

 

З метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій брали участь у вебінарах обласного та всеукраїнського рівнів.   У цьому році продовжено роботу з поповнення матеріалами власних блогів педагогами Золотухіною А.М., Чорною С.М., Птициною   І.Г., Степаненко Л.В., Данильченко Н.В., Білоус Л.Ю.        

Протягом навчального року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп,конкурсах педагогічної майстерності відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

Протягом навчального року педагогічні працівники продовжили роботу з удосконалення КМЗ предметів та професій.

 

За результатами атестації учнів за 2016-2017 н.р. маємо таку картину успішності по групах:


Група

На

10-12 б.

На             7-12 б.

На

1-3 б.

Середній

бал

1

5

6

7

8

11

-

-

3

6,0

15

-

-

4

6,0

17

-

1

4

5,9

21

-

-

3

5,5

25

-

-

2

5,9

27

-

2

1

6,4

31

-

-

-

5,9

37

-

2

4

6,1

41

-

1

-

6,9

47

-

2

1

6,5

Т-3

-

12

-

7,2

Т-5

-

4

-

7,2

Т-6

-

9

-

7,6

Т-9

-

6

-

6,9

Т-10

1

8

-

7,4

Т-20

2

7

-

7,2

Т-23

-

9

-

7,6

Т-26

-

12

-

8,1

Т-27

-

7

-

8,2

Т-29

2

6

-

8,2

Т-33

4

7

-

8,5

Т-36

2

10

-

8,7

Т-39

1

6

-

8,5

МС-1

-

2

-

8,2

МС-2

-

6

-

8,2

Т-46

2

6

-

8,6

ВСЬОГО:

14

125

22

7,2

        

         В цілому по училищу 14 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні, 125 учнів – на достатньому та високому. Всього по училищу якісний показник навчальних досягнень учнів склав 28,8 відсотка (минулорічний 35%). Серед учнів, які здобувають повну середню освіту, якісний показник склав 4,4 відсотка (7 учнів навчаються на високому та достатньому рівнях). Минулорічний показник - 14 відсотків. Всього по училищу 22 учні (4,5 %) мають початковий рівень навчальних досягнень. Минулого навчального року таких учнів налічувалося 21. Найбільше таких учнів у групах І та ІІ курсів, де учні зі школи мають низький потенціал. Тому викладачам загальноосвітніх дисциплін слід ретельніше продумувати форми роботи з такими учнями.

         Слід відзначити, що клопітка щоденна робота викладачів на уроках, консультаціях, додаткових заняттях дає свої плоди ( особливо враховуючи низький рівень НДУ за курс базової школи). Велике значення при викладанні загальноосвітніх предметів має мотивація навчальної діяльності учнів, професійна спрямованість у викладанні, чому наші викладачі надають перевагу. Звичайно, проблем ще багато, працювати є над чим.

         За результатами навчального року 13 учнів(2,6%) не атестовано, двоє з них підлягають відрахуванню, один – не атестований через хворобу, а десятеро – ті, що не атестовані з окремих предметів.

Перевірка журналів показала, що програми із загальноосвітніх дисциплін у 2016-2017 н. р. виконані у повному обсязі. Практична частина (контрольні, лабораторні, практичні, творчі роботи, диктанти, перекази, вірші напам'ять, навички читання, аудіювання, говоріння) виконана повністю та відпрацьована учнями, які з різних причин були відсутні.

 

 

 

 


ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"


Дизайн сайта: kvirtu [ @ ] ukr.net