Наше життя

Основнi прiоритетнi напрямки розвитку

    

 • Оновлення змісту навчально-виховного процесу.
 • Оновлення, модернізація, зміц-нення   навчально-матеріальної   бази   училища.
 • Робота   над   удосконаленням впровадження   у   навчальний процес   нових   сучасних матеріа-лів,   освітніх   та виробничих технологій.
 • Підвищення якості підготовки робітничих кадрів за високими тарифними розрядами, молодших спеціалістів, удосконалення роботи з інтеграції професій.
 • Продовження співпраці з соціальними партнерами, роботодавцями з покращенням підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі.
 • Робота над удосконаленням стандартів професійної підготовки, оновленням змісту, комплексно-методичного забезпечення предметів, професій згідно з державним стандартом професійно-технічної освіти.
 • Робота з підбору, навчання, виховання, молодих педагогічних кадрів.
 • Удосконалення форм і методів професійної роботи з учнями шкіл, населенням міста та області.
 • Робота над зростанням іміджу державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м.Херсона» серед населення міста Херсона, області, України.
 • Робота по збільшенню позабюджетних коштів від навчально-виробничої діяльності, господарсько-комерційної діяльності та інших джерел;
 • Робота над покращенням умов праці та проживання учасників навчально-виховного процесу;
 • Приближення державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м.Херсона» до рівня сучасного закладу професійно-технічної освіти.
 • Робота над 1-м етапом єдиної методичної проблеми «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»