Семінар «Урок твоєї мрії»

10 березня 2021 року у Державному навчальному закладі «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» для педагогів закладу методисти училища Світлана КОРОЛЬ, Лариса КАЛІНІНА та практичний психолог Олена ОРЛОВА організували та провели семінар на тему «Урок твоєї мрії».

Мета семінару полягала у залученні педагогів до самоосвіти та дискусії з колегами щодо розробки сучасного уроку.

У ході семінару були розглянуті основні вимоги до розроблення уроків за традиційною формою та уроків з урахуванням компетентнісного підходу до навчання здобувачів освіти.

Професія педагога надзвичайно творча. Вимоги до результату освітнього процесу постійно змінюються і потребують від педагога нових ідей, розв’язання нових завдань, креативного й мобільного мислення. Розроблення уроків є не тільки професійним обов’язком викладача , майстра виробничого навчання але й цікавим процесом, у якому він може виразити себе, показати власне бачення навчального процесу.

        На початку створення уроку важливо розуміти сучасні тенденції розвитку освіти, основні принципи, притаманні уроку.

Важливо розуміти, що ми живемо у новому інформаційному просторі, де вже педагог не є єдиним джерелом знань. Головне завдання — навчити учнів опрацьовувати великі обсяги різноманітної інформації, уміти аналізувати її, сортирувати, визначати головне, знаходити необхідне, тощо.

Сучасний урок неможливий без використання дидактичних прийомів, що сприяють активній розумовій діяльності учня. Занурення у ситуації активного пошуку, роздумів, розумового напруження. Запуск дослідницьких і пошукових мініпроектів. Активна робота з інформацією.. Педагог створює умови для самостійного набуття знань учнем, допомагає йому заглибитися в пізнання. Головне завдання сучасності   — навчити учня навчатися.

Взаємини між учнем та педагогом мають бути побудовані на принципах співпраці, відкритого діалогу. Викладач бере на себе роль фасілітатора - тобто ведучого, який ставить навчальне завдання і показує, як спільними зусиллями можливо його розв’язати.

Вибір форми і змісту навчання, визначення мети стає результатом співпраці учня з викладачем, майстром.

З чого розпочати розроблення уроку? - з творчого замислу! В основі структури уроку мають бути певна дидактична логіка, ідея, задум.

Структура уроку є певним полігоном для творчих розробок і цікавих ідей. Назва етапів уроку та їхня послідовність є основою педагогічних досліджень і поліпшення освітнього процесу.

Тобто урок – це центр, довкола якого обертаються й до якого повертаються всі думки та дії педагога.

Готуючись до проведення уроку, педагог має пам’ятати: дуже важливим є інтерес і захопленість самого викладача чи майстра виробничого навчання, його готовність дивувати й самому дивуватися. «Щоб запалити , потрібно горіти», а запалюють сумління та всебічна підготовленість.

 1

2

3

4

5