Всеукраїнський вебінар

25 лютого 2021 року Науково - методичним центром професійно – технічної освіти у Запорізькій області було організовано та проведено Всеукраїнський вебінар на тему «Застосування змішаного навчання в освітньому процесі для ефективної підготовки кваліфікованих робітників».

У Всеукраїнському вебінарі взяла участь і наш викладач професійно – теоретичної підготовки з професії «Кухар» Анжела ЗОЛОТУХІНА.

Анжела Михайлівна поділилася з колегами закладів професійно (професійно - технічної освіти) досвідом роботи з теми «Використання

GOOGLE - технологій на уроках технології приготування їжі».

Сьогодення вимагає від системи освіти створення належних умов для розвитку інтелектуальної та духовної особистості, здатної до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації освітнього процесу через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати навчальні траєкторії, оцінювати власні результати навчання.

Цифровий світ , у якому ми живемо, вимагає від викладача нового підходу до викладання свого предмету. Учням уже недостатньо читати підручники – їм не цікаво. Інформатизація суспільства вимагає широкого застосування іформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі.. Це є важливим завданням сучасної освітньої системи. Особливу увагу привертають сервіси GOOGLE- набір хмарних служб, які допомагають як викладачу так і учням продуктивно працювати , спілкуватися, де б вони не знаходились, якими б пристроями не користувались. Саме, як користуватися тими чи іншими інструментаріями на своїх уроках навчає Анжела Михайлівна.

25 02 1

25 02 1

25 02 1

25 02 1

25 02 1

25 02 1

25 02 1