1  

Герб Украї́ни — синій щит із золотим тризубомкиївського князя Володимира Великого. Офіційний герб державиУкраїна, вінскладається з Малого та Великого Гербів.

   19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила своєюпостановоюДержавний герб незалежноїУкраїни. Ним став золотийТризуб на синьомущиті — національний символ українцівчасіввизвольнихзмагань XX століття, Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, вважаючийогоголовнимелементом великого Державного Герба України.

   Державний Герб України —це один ізчотирьохофіційнихсимволівпоряд з Прапором, Гімном і Конституцією. Ми пишаємосясвоїминаціональними символами, традиціями, культурою та людьми.

   Державний Герб – це символ, якийпрезентуєпевнукраїну як сувереннунезалежну державу, офіційнаемблема, зображувана на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

  Тризуб  єдавнімукраїнським символом. Йогонайдревнішезображення, віднайдене археологами, датується X століттям. Припускають, щоцебувмагічний знак роду, оберіг. Відомо до 40 йоготлумачень: тризубець, підсвічник-трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зістрілою, триєдина жертва в ім’я перемоги життя над смертю... Є такожгіпотеза, щоце знак триєдинствасвіту та поєднаннясимволівпоширених колись культівсонця і якоря.

   Згідноархеологічнихзнахідок, тризуб широко використовувалищетрипільські племена у ІІІ – ІV столітті до нашоїери.

   Загалом же історіяукраїнськоготризубапочинається з древньогокнязівського роду Рюриковичів, при якихцей символ карбувався на всьому - від грошей та печаток до цеглин, з якихбудувалихрами.

   Першіписемнізгадки про тризуб як символ князя Святослава зустрічаються в болгарськомулітописі Х століття; згідноцьогоджерела, стяги дружинників князя містилипростішийваріантнинішньоготризуба.

  Син Святослава князь Володимир Великий (963 - 1015) продовживтрадицію батька та вдосконаливйого герб, додавши до ньогоще один зубець, а післяхрещенняРусі - горизонтальнулінію до серединищобзобразитихрест. Саме за Володимиратризубнабувзвичного нам вигляду, ставши знаком княжоїдержави.

   25 лютого 1918 року в КоростеніУкраїнська Центральна Рада прийнялаТризуб за герб УкраїнськоїНародноїРеспубліки.

   Тризуббув і залишається символом прагненьнашого народу до волі, незалежності і процвітання, символізуючи для українців в усьомусвітінерозривнийзв’язокізБатьківщиною.

   Викладачі училища підготували класні години присвяченні даному святу, в цікавій формі ознайомили студентів з історією виникнення гербу, значення його символів, шляхом його становлення як символа нашої держави. Бурдюгова Н.А. на своїй класній годині допомогла учням розшифрувати слова, які приховані в тризубі, представила затверджений ескіз нового великого герба України.

 image002

image003