А Н А Л І З

роботи педагогічного колективу ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона»

за 2013-2014 навчальний рік

 

У 2013-2014 н. р. професійно-теоретична підготовка в училищі здійснювалася на підставі навчальних планів і програм, які були складені відповідно до державних стандартів ПТО.

Навчальні плани та програми з професійно-теоретичної підготовки усіма викладачами виконані у повному обсязі.

Протягом навчального року викладачі предметники підготували та провели разом з учнями показові уроки з застосуванням інноваційних, інформаційних технологій, які вдало  поєднали  з методами  та прийомами навчання   (Чередниченко С.Я., Барвінська І.В., Лисенко О.М., Чорна С.М., Ковальова О.І., Король О.О., Савін О.І., Мазурок О.О.)

У цьому навчальному році значно гірше спрацювали викладачі спеціальних дисциплін, які займалися підготовкою учнів до ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професії кухар (викладач Золотухіна А.М. – 9 місце),  з професії маляр (викладач Чорна С.М. – 3,4 місця).

Під час навчального року викладачі приймали активну участь у виставці наочних посібників, яка була проведена під час обласного заходу з професійної орієнтації шкільної молоді «Профі-Старт у всесвіт професій», також у проведення місячника «Безпека життєдіяльності» (вересень 2013 р.), «Охорона праці та безпека життєдіяльності в училищі» (квітень 2014 р.), професійної майстерності (лютий – червень 2014 р.).

У цьому навчальному році викладачі продовжили  роботу по розробці та впровадженню у навчальний процес робочих зошитів та навчальних фільмів, а саме були створені навчальні фільми:

 • «Технологія штукатурення дверних укосів» (автор Чередниченко С.Я., виконавець Василішина І.В.);
 • «Технологія виконання простої штукатурки» (автор Чередниченко С.Я.);                   «Ремонт своїми руками» (автор і виконавець Чорна С.М.);
 • «Технологія облицювання металевих сходів» (автор Чередниченко С.Я., виконавець Яценко О.В.);
 • «Технологія виготовлення віконного блоку з роздільними стулками для житлових будівель» (автор Мазурок О.О.);
 • «Технічне обслуговування бульдозера ТО-1» (автор Савін О.І.);
 • «Технологія приготування страв з картопляної маси» (автор Золотухіна А.М., виконавець Білоус Л.Ю.);
 • «Медальони фламбе з овочами та фруктами» (автор Золотухіна А.М.);
 • «Технологія приготування, правила  подачі   страв   з  яєць» (автор        Золотухіна А.М.).

Але не всі сценарії продумано, багато недоліків у теоретичних визначеннях та технології виконання робіт.

 

Що стосується розробки робочих зошитів, то з даного питання на 95% справилась методична комісія будівельних дисциплін та професій (необхідно доопрацювати завдання для перевірки навчальних досягнень учнів –       Чередниченко С.Я., Чорній С.М., Сомовій А.Ю.)

 Методична комісія загально-технічних дисциплін та професій з даного питання спрацювала таким чином:

-      викладач Золотухіна А.М. розробила робочі зошити з професії «Кухар» з предметів «Калькуляція та облік», «Санітарія та гігієна».

-      викладач Савін О.І.  розробив робочий зошит з професії машиніст бульдозера з предмету «Будова та експлуатація бульдозерів» кваліфікації 4-5 розряд, а з професії машиніст екскаватора одноковшового на 15%,

-      викладач Руденко Ю.В. у І семестрі розробив робочі зошити з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кваліфікації ІІ, ІІІ розряди.

Якісний показник навчальних досягнень учнів із предметів професійно-технічної підготовки становить 74 (у минулому році 72,7%).

За підсумками навчального року якісний показник з підготовки молодших спеціалістів склав 79,1%, (у минулому році 96,4%).

В цілому якісний показник навчальних досягнень учнів ІІ та ІІІ ступеня підготовки за рік становить 74%, (у минулому році 73,8%).

Найкращі результати за рік з професійно-теоретичної підготовки мають учні, які навчаються за професіями муляр, штукатур, лицювальник-плиточник, маляр; кухар; столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів; за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

За результатами навчального року на «відмінно» училище закінчили 22 учні: 

 • на «10-12» балів 84 учня, що становить – 13,2%;
 • на «7-9» балів 389 учнів, що становить –  60,7%;

За результатами навчального року 12 учнів не атестовано, це сталося тому, що учні дозволяли собі без поважних причин не відвідувати навчальний заклад, не своєчасно приймали участь у ліквідації заборгованостей,не відвідували додаткові заняття, керівники груп не своєчасно повідомляли батьків про результати навчальних досягнень учнів, а також з боку батьків протягом року проявлялись байдужість до навчально-виховного процесу їх дітей.

Виробниче навчання у 2013-2014 н. р. було організовано згідно з  програмами і навчальними планами, а також з переліком навчальних робіт в майстернях училища і будовах міста.

У цілому було забезпечено відпрацювання всіх тем програми.

За підсумками навчального року рівень знань і умінь у порівнянні з минулим роком становить:

2012-2013 н. р.                                    2013-2014 н. р. 

                          86,5 %                                                    84,4 %

По курсам серед учнів з виробничого навчання якість знань, навичок, умінь такий:

І курс – 80 %                                               70,7 %

ІІ курс – 85%                                               75,9%

ІІІ курс – 89 %                                            91,3%

ІV курс –  -                                                  95,0%

Гр. ТУ – 92 %                                              89,5 %

Середній бал з виробничого навчання по училищу становить:

7,9                                                            8,1

Середній бал по курсам такий:

І курс – 7,3                                                  І курс – 7,3 

ІІ курс – 7,8                                                 ІІ курс – 7,7  

ІІІ курс – 8,0                                               ІІІ курс – 8,3  

ІV курс – -                                                   ІV курс – 8,7 

Гр. ТУ – 8,5                                                 Гр. ТУ – 8,1

 

За результатами атестації 2013-2014 н. р. з виробничого навчання у порівнянні з минулим роком становить:

 

2012-2013 н. р.                        2013-2014 н. р.

-      На середньому рівні (4-6 балів)

– 80 чол. – 13,5%                              – 78 чол. – 12,1%

-      На достатньому рівні (7-9 балів)

– 378 чол. – 63,8 %                           – 403 чол. – 62,5%

-      На високому рівні (10-12 балів)

– 134 чол. – 22,8 %                           – 164 чол. – 25,4 %

 

      За результатами навчального року з виробничого навчання 6 учнів не атестовані, це учні підлягають відрахуванню.

В 2013-2014 навчального року було пропущено без поважних причин 8179 годин (в минулому році, на цей період 7401 година), В середньому одним учнем пропущено 13,4 години.

В навчально-практичному центрі Ceresit компанії Хенкель Баутехнік (Україна) протягом 2013-2014 н. р. пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за новими сучасними технологіями і матеріалами  392 слухача (в минулому році 354 слухача) за темами: декоративне опорядження, утеплення фасадів, плиткове облицювання, улаштування підлог, із них 62 чол., з других училищ, 31 чол., педагогічні працівники  ПТНЗ, що пройшли Всеукраїнські курси підвищення кваліфікації на базі училища.

Регіональний навчально-практичний будівельний центр фірми «Knauf»             в 2013-2014 н. р. пройшли навчання з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 120 чол. (в минулому році 53 слухача).

На заняттях в центрі впроваджувались нові  методики навчання, інноваційні технології. Зміцнювалась і вдосконалюється навчально – матеріальна база центру «Knauf»  і училища.

Учні групи столярів виконували столярні та мебельні роботи на замовлення у навчальній майстерні.

У виконанні замовлень брали участь учні груп: 25, 35, 45, Т-5, Т-23, Т-25, Т-33, Т-35 (майстри в/н Кузьменко І.В., Кирюхін М.О., Фальковський А.Ю., Саух С.М., Мацалковський О.В.) виконали замовлення на суму:

-    гр. 25 – 11 640,00 грн.;

-    гр. 35 – 11 802,00 грн.;

-    гр. 45 – 22 684,00 грн.;

-    гр. Т-5 – 8 755,00 грн.;

-    гр. Т-23 – 5 468,00 грн.;

-    гр. Т-25 – 17 666,00 грн.;

-    гр. Т-33 – 4 200,10 грн.;

-    гр. Т-35 – 34 805,00 грн.

          Всього: 117 020,10

Чистий прибуток склав: 22 964 грн.

На будовах міста під керівництвом майстрів виробничого навчання працювали 23 навчальні групи: 17, Т-3, Т-6, Т-7, Т-9, 21, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 56, Т-26, Т-27, Т-29, Т-33, Т-36, Т-37, Т-46. (майстри в/н Назарова І.М., Хмельов В.М., Костюк Я.О., Василішина І.В., Мороз В.М., Мічковський В.О., Рудун Т.В., Нікітенко Н.А., Ситник К.М., Кирюхін М.О., Булаш І.І., Пасльон О.В.,         Бойчук Л,Д., Фальковський А.Ю., Залужець О.Б., Яценко О.В., Куліда А.О., Золотаревський М.С.)

Учні всіх груп якісно сучасними матеріалами за новими технологіями, виконували оздоблювальні і цегляні роботи. Як результат відпрацювання учнями училища виробничої практики на об’єктах фірми «Будівельна компанія, будівельна механізація», «Херсонвисотбуд», «Меркурій», на об’єктах охорони здоров’я освіти і других об’єктах на рахунок училища поступили позабюджетні кошти за І-ІІ півріччя 2013-2014 н. р. 685 833 грн., які направлені на зміцнення навчально-матеріальної бази училища, підготовка його до нового 2014-2015 н. р., та підготовка до роботи  в осінньо-зимовий період 

По заробітку учнів можемо говорити про виконання учнями норм виробітку і явку їх на уроки. На об’єктах, де працювали учні груп Т-27, Т-29, 47, 17 (майстри в/н Куліда А.О.,Золотаревський М.С., Нікітенко Н.А., Назарова І.М. (перший курс працював три неділі), Учні груп 46, Т-36 Залужець О.Б., Дьякова Л.І., Куліда А.О., вищевказані майстри займались виконанням  учнями норм виробітку, контролюють цей процес постійно.

Велась робота по зміцненню навчально-матеріальної бази виробничого навчання. Так в цьому навчальному році в майстернях механізаторів зроблена нова слюсарна майстерня, в якій було пофарбовано верстати, виготовлені стенди з технології  виготовлення молотка, зубила, рожкових ключів, оформлено куточок      з охорони праці.

У навчальному році була проведена виставка технічної творчості учнів.       25 навчальних груп виставили свої роботи.

 

На хорошому методичному рівні проводились уроки виробничого навчання майстрами виробничого навчання Білоус Л.Ю., Супрун Д.О., Фальковський А.Ю., Василішина І.В., Залужець О.Б.

У 2013–2014 навчальному році викладачі загальноосвітніх дисциплін працювали над впровадженням у практику роботи нових ефективних методів навчання, спрямовуючи свою роботу, перш за все, на ліквідацію прогалин у знаннях учнів І курсу та поступове підвищення рівня навчальних досягнень учнів ІІ та ІІІ курсів, на всебічний розвиток особистості, чому сприяла організація позакласної роботи з предметів.

На хорошому рівні пройшли предметні тижні математики, хімії та біології, фізики, української мови та літератури, іноземної мови та літератури, військово-патріотичного виховання, історії та права (викладачі Степаненко Л.В., Якуніна С.Б., Худенко М.С., Бурдюгова Н.А., Прокоп¢єва О.В., Філовська О.В., Мальцева Г.І., Руденко Ю.В., Кальченко Є.М.,  Юденцова Т.О.)

На високому методичному рівні були проведені показові уроки викладачами Якуніною С.Б., Філовською О.В., Худенком  М.С., Юденцовою Т.О., Коротковим В.М., Руденком Ю.В., Барвінською І.В.

На міських предметних олімпіадах та конкурсах знавців української мови наші учні показали низькі результати. Непоганими були тільки результати з правознавства та біології (учні набрали майже половину зазначених умовами балів). Це говорить про недостатню роботу викладачів з підготовки учнів до міських предметних олімпіад та конкурсів.

Якісний показник із загальноосвітніх дисциплін склав  52% (минулорічний – 53,3%), середній бал – 6,4.

Державна підсумкова атестація учнів ІІІ курсу виявила такий рівень навчальних досягнень:

Результати ДПА учнів ІІІ курсу

Група

Предмет

Кількість учнів

На

10-12 б.

На

7-9 б.

На

1-3 б.

Середній

бал

1

2

3

4

5

6

7

31

Укр. мова

18

-

4

3

5,3

 

Математика

18

-

3

2

4,9

 

Фізика

18

-

6

-

5,5

 

Всього:

18

-

4

2

 

Якісний показник –   22,2 %

 

Державну підсумкову атестацію склали всі учні групи 31.

У розрізі предметів результати ДПА є такими:

 

 

Предмет

 

Якість НДУ (%)

Середній бал

Українська мова

22,2

5,3

Математика

16,6

4,9

Фізика

33,3

5,5

Всього:

24,0

5,2

 

Протягом навчального року Державну підсумкову атестацію за курс загальноосвітньої підготовки склали 90 учнів ІІІ та ІV курсів (групи 31, 45, 46, 47). На державній підсумковій атестації 1 учень (1,1 %) виявив високий рівень НДУ, 38 (42,2%) учнів показали достатній, 46 (51,2%) – середній, 5 (5,5%) – початковий. Значних розходжень з річними оцінками по жодному з предметів не було. Це говорить, перш за все, про об’єктивність оцінювання учнів викладачами.

В цілому по училищу 22 учні закінчили навчальний рік на високому рівні,  187 учнів – на достатньому та високому. Всього по училищу якісний показник навчальних досягнень учнів  склав 33,2% (минулорічний 33,2%). Серед учнів, які здобувають повну середню освіту, якісний показник склав 11,4 відсотка (30 учнів навчаються на високому та достатньому рівнях). Минулорічний показник 7,8 відсотка. Всього по училищу 13 учнів (2,0 %) мають початковий рівень навчальних досягнень. Минулого навчального року таких учнів налічувалося 19. Найбільше таких учнів у групах І та ІІ курсів, де учні зі школи мають низький потенціал. Тому викладачам загальноосвітніх дисциплін слід  ретельніше продумувати форми роботи з такими учнями. Слід відзначити, що клопітка щоденна робота викладачів на уроках, консультаціях, додаткових заняттях дає свої плоди (особливо враховуючи низький рівень НДУ за курс базової школи). Велике значення при викладанні загальноосвітніх предметів має мотивація навчальної діяльності учнів, професійна спрямованість у викладанні, чому наші викладачі надають перевагу. Звичайно, проблем ще багато, працювати є над чим.

За результатами навчального року 18 учнів (2,7%) не атестовано, троє з них підлягають відрахуванню, а 15 – не атестовані з окремих предметів.  

З хорошими результатами  навчальних досягнень закінчили навчальний рік майже всі групи на базі загальної середньої освіти. Найвищі якісні показники мають групи:

-      Т-20–100% (майстер в/н Супрун Д.О.,кл. керівник  Золотухіна А. М.);

-      Т-46–100% (майстер в/н Яценко О.В.);

-      Т-35–100% (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-      Т-36–84,6% (майстер в/н Дьякова Л.І.);

-      Т-29–59,1% (майстер в/н Золотаревський М.С., кл. керівник Сергеєва О.А.);

-      Т-33–61,5% (майстер в/н Фальковський А.Ю., кл. керівник  Птицина І.Г.).

 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого навчального року показники пропусків занять без поважних причин зменшилися на 17,5 відсотка. Але, не зважаючи на це, залишаються досить високими.

Майже без втрат навчального часу спрацювали цього навчального року групи: Т-46, Т-35, 46, 47, Т-36, Т-20, Т-6 (керівники груп: Яценко О.В., Мацалковський О.В., Залужець О.Б., Філовська О.В., Бойчук Л.Д., Дьякова Л.І., Супрун Д.О., Золотухіна А.М., Костюк Я.О.).

Одна з причин – це відсутня в більшості навчальних груп робота по відпрацюванню пропущених годин учнями, недосконалість контролю з боку керівників груп, послаблення вимогливості  відвідування занять. Друга причина - недостатня робота з батьками. Третя - неефективна індивідуальна робота з учнями. Ці фактори разом з надзвичайно низькою мотивацією сьогоднішньої молоді до навчання, часто відсутністю контролю з боку батьків і спричиняють високі показники пропусків занять без поважних причин. І, як результат, - зниження рівня навчальних досягнень учнів.

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» у 2013-2014 році  працював над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ».

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні об’єднання: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Філовська О.В.), природничого-математичного циклу (керівник Якуніна С.Б.), циклова випускова комісія (керівник Лисенко О.М.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Савін О.І.), будівельного циклу (керівник Чередніченко С.Я.), фізичного виховання (керівник Коротков В.М.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник  Барвінська І.В.). Протягом року здійснювалась робота з молодими  педагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник Соколов Г.Д.).

 У навчальному році було проведено 10 педрад, 10 інструктивно-методичних нарад викладачів та 42 інструктивно-методичні наради майстрів в/н. За планом працювали методичні об`єднання (10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), об’єднання «Класних керівників» (9 засідань).

Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання були розглянуті та обговорені.

У 2013-2014 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

Результати атестації свідчать, що методична робота в ПТНЗ стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

Але для навчального закладу такого рівня, це низькі показники, адже за нинішньої системи роботи з педагогами більшість з них (Залужець О.Б., Василишина І.М., Мацалковський О.В., Фальковський А.Ю., Філовська О.В.) мали б на сьогоднішній день вищі тарифні розряди та категорії. Отже, основна мета та завдання – продовжувати роботу, щоб кожен майстер виробничого навчання мав високі розряди з декількох професій.

У 2013-2014 навчальному році майстер-класи провели:

-      майстер в/н Трусій В.Ю. за темою: «Фігурне витесування з каменя-черепашника»;

-      майстер в/н Мороз В.М. за темою: «Магнезитова плита – альтернатива ГКЛ».

Уроки та майстер-класи пройшли на достатньому методичному рівні, відзначаються ефективним використанням інноваційних технологій, педагоги вміло застосували методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності. 

Протягом навчального року показові уроки провели викладачі:  Худенко М.С., Юденцова Т.О., Філовська О.В., Ковальова О.І., Чередниченко С.Я.,           Руденко Ю.В., Коротков В.М., Якуніна С.Б., Бурдюгова Н.А, Барвінська І.В., Птицина І.Г., Лисенко О.М., Чорна С.М., Савін О.І., Король О.О., Мазурок О.О.

На належному рівні проведено предметні тижні математики; хімії, екології та біології;  іноземної мови та світової літератури; української мови та літератури; історії  і права, фізики та інформатики, захисника Вітчизни, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та вихованню учнів.

Відповідно до плану роботи ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» було проведено місячник професійної майстерності, під час якого викладачі загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки взяли активну участь у проведенні позакласних заходів професійної спрямованості з демонстрацією відео роликів, слайдових презентацій, фрагментів фільмів, проведені конкурси фахової майстерності.

Учні нашого закладу брали участь у ІІ етапі предметних олімпіад, але нажаль показали низькі результати. Не втішні у нас результати і на конкурсах фахової майстерності ми втрачаємо позиції. З цього робимо висновок, що підготовка учнів до предметних  олімпіад і конкурсів є недостатньою.

За даний навчальний рік маємо такі публікації в журналах та предметних газетах: журнал «Профтехосвіта», Лисенко О.М. «Використання комп’ютерних технологій при виконанні креслення»; журнал «Профтехосвіта», Падалка С.М. «Фарбування поверхонь водними фарбувальними сумішами»; журнал «Профтехосвіта», Божонок Т.А. «Тут все священне, все своє, бо зветься просто рідним краєм»;  Херсонський державний університет, факультет технологій та сфери обслуговування. Збірник наукових праць за матеріалами другої всеукраїнської науково-практичної конференції, Саух С.М. «Виробничі технології професійного навчання»; газета «Джерела», Золотухіна А.М., Воличенко О.О. «Сценарій тематичного вечора до Дня матері»; газета «Джерела», Назарова І.М., «Накидання штукатурного розчину навкидь ковшем на вертикальну поверхню».

Але така видавнича діяльність для великого педагогічного колективу недостатня. Слід зауважити, що викладачі вищої категорії, майстри виробничого навчання першої та другої категорії мають щороку публікувати свої науково-методичні праці в різних професійних виданнях.

З метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій  брали участь у вебінарах обласного та всеукраїнського рівнів. 

На базі ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» проводили: майстер-клас застосування продукції фірми «Снєжка»; підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ України (з 24.03. по 01.04.2014 р.).

Підвищенню творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь педагогів у підготовці та проведенні виставок, конкурсів професійної майстерності,  семінарів-практикумів, конференцій, педагогічних читаннях училищного  та обласного рівнів. Протягом року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад,  конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

Протягом навчального року педагоги працювали над комплексно-методичним забезпеченням предметів та професій. На достатньому рівні з даного питання здійснюють роботу всі викладачі загальноосвітнього циклу та спеціальних дисциплін, на задовільному рівні – майстри виробничого навчання.  Можна відзначити діяльність викладачів:  Якуніної С.Б., Степаненко Л.В., Юденцової Т.О., Філовської О.В., Чередниченко С.Я., Лисенка О.М., майстрів в/н: Бойчук Л.Д., Нікітенко Н.А., Харечко Т.Л., Фальковського А.Ю., Яценко О.В. Дуже повільно працюють над комплексно-методичним забезпеченням майстри в/н Золотаревський М.С., Кузьменко І.В., Булаш І.І.

Разом з тим, в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем та недоліків:

-          не всі педагоги працюють над виконанням індивідуального плану методичної роботи, не провели  заплановані показові уроки (майстри в/н:      Рудун Т.В., Саух С.М., Залужець О.Б., Мацалковський О.В., Дьякова Л.І.; викладач Золотухіна А.М.) та повільно працюють над методичними розробками показових уроків: Залужець О.Б., Кальченко Є.М., Саух С.М.;

-          систематично ігнорують виконання індивідуального плану методичної роботи: Саух С.М., Залужець О.Б., а саме: не проводять показові уроки щорічно та не здають методичні розробки;  

-          повільно працюють над комплексно-методичним забезпеченням професій молоді майстри будівельного циклу, слід активізувати методичну роботу молодим майстрам виробничого навчання: Булашу І.І., Куліді А.О. ;

-          недостатня виконавча дисципліна з виконання запланованих індивідуальних заходів;

-          педагоги на недостатньому рівні готують учнів до предметних олімпіад та конкурсів фахової майстерності, про що свідчать низькі результати.

Робота викладачів фізичного виховання  у  2013-2014 навчальному  році була спрямована над методичною проблемою училища з 2011 по 2016 р.р. «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ринку праці» на подальше проведення нестандартних форм і методів роботи (комплексні уроки, легка атлетика, силова підготовка, гімнастика, спортивні ігри, професійно-прикладна підготовка) з учнями та використання нетрадиційних форм і удосконалення спортивного руху. За підсумками навчального року  якість фізичної підготовки склала:

-      Викладач фізичного виховання Коротков В.М. –  73,0%. Середній бал – 7,8.

-      викладач фізичного виховання Хуторянський С.В. – 67,2%. Середній бал – 7,2.

-      викладач фізичного виховання Білик Ю.Ю. –  85,0%. Середній бал – 7,6.

 

Відповідно до складеного розкладу, затвердженого складу комісії у спеціально підготовлених приміщеннях з грудня по червень 2013-2014 н. р. проходили засідання державних кваліфікаційних комісій з атестації учнів випускного курсу.

За навчальний рік педагогічні працівники училища підготували 11 молодших спеціалістів та 203 кваліфікованих робітника.

Для служби зайнятості працівники училища підготували 2-х кваліфікованих робітників за професією столяр будівельний.

Участь у захисті дипломних робіт взяли 212 учнів випускного курсу та 2-є учнів у здачі кваліфікаційних атестацій.

Під час захисту дипломних робіт, проектів учні показали такі результати:

-          дипломні роботи захистили на високому рівні 57 учнів (26,8%), у минулому році 36 учнів (26,6%):

 1. o12 балів – 5(2,3%)
 2. o11 балів – 11 (5,1%)
 3. o10 балів – 41 (19,3%)

-          на достатньому рівні 114 учнів (53,7%); у минулому році – 85 учнів (63%):

 1. o9 балів – 29 (13,6%)
 2. o8 балів – 38 (18%)
 3. o7 балів – 47 (22,6 %)

-         на середньому рівні 39 учнів (18,3 %); у минулому році 14 учнів (10,3 %).

Розряди високої кваліфікації одержали 165 учнів (77,8 %), у минулому році 93 учні (68,8%), це учні таких груп:

-    група 41 – 15 чол.  (майстер в/н Фальковський А.Ю.);

-    група Т-35 – 9 чол. (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-    група 45 – 22 чол. (майстер в/н Саух С.М.);

-    група Т-33 – 13 чол. (майстер в/н Фальковський А.Ю.);

-    група Т-37 – 9 чол. (майстер в/н Василішина І.В.);

-    група Т-46 – 14 чол. (майстер в/н Яценко О.В.);

-    група 56 – 11 чол. (куратор Лисенко О.М.);

-    група Т-20 – 23 чол.(майстер в/н Супрун Д.О.);

-    група 46 – 23 чол.(майстер в/н Залужець О.Б.);

-    група 47 – 20 чол.(майстер в/н Бойчук Л.Д.);

 • §7 учнів (3,27 %) випускного курсу отримали нижче встановлені розряди:                                                              

-    група Т-20 – 2 чол. (майстер в/н Супрун Д.О.);

-    група Т-26 – 1 чол.(майстер в/н Русанов М.В.);

-    група 46 – 4 чол.(майстер в/н Залужець О.Б.);

-    група 47 – 1 чол.(майстер в/н Бойчук Л.Д.);

 • §минулорічні показники: 4 чол. – (2,6%).

 

Державна кваліфікаційна комісія під час тестування учнів відмітила, що – 171 учень із числа учнів випускного курсу, які були допущені до здачі ДКА на високому та достатньому рівні, в комплексі продемонстрували свої знання, уміння з професійно – теоретичної та професійно – практичної підготовки.

Представники базових підприємств, голова та рецензент з ХДА університету відмітили роботу педагогічного колективу, щодо підготовки високо кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

До складу таких учнів увійшли представники груп: Т-46, Т-37, Т-35, 41, Т-33, 56, керівники дипломних робіт: Яценко О.В., Чорна С.М., Мазурок О.О.,        Савін О.І., Руденко Ю.В., Лисенко О.М., Ковальова О.І., Сакара О.Ю. та педагогічних працівників.

В цілому якісний показник навчальних досягнень учнів при вихідному контролі склав –  80,6%, середній бал – 8,0 (у минулому році відповідно 87,7%, середній бал – 7,9).

У 2013-2014 навчальному році у навчальному закладі навчалось 33 групи з загальною кількістю 722 чоловіки, із них 695 кваліфікованих робітників та 27 молодших спеціалістів.

За навчальний рік з училища було відраховано 75 учнів та за результатами кваліфікаційної атестації випущено з училища 2 чол. (у минулому році відраховано 73 учні, достроково випущено 17 учнів).

За результатами державної кваліфікаційної атестації відраховано з училища 212 чоловік.

На 01.07.2014 р. загальна кількість учнів по училищу становить 433 чол.

З поважних причин з навчального закладу за рік відраховано 41 чол.

          Проаналізувавши втрату контингенту учнів в цілому, можна зробити висновок, що педагогічні працівники училища втратили у цьому навчальному році 32 учні, які навчалися на базі базової загальної середньої освіти та 43 учні, які навчалися на базі повної загальної середньої освіти.

В основу виховної системи училища покладена ідея системного підходу до управління виховним процесом та постійне оновлення його змісту.

Протягом 2013-2014 н.р. педагогічний колектив працював над виконанням перспективного плану, основними напрямками якого було визначено:

-      патріотичне і громадське виховання;

-      правове виховання;

-      військово-патріотичне та спортивно-оздоровче виховання;

-      пропаганда здорового способу життя;

-      трудове та економічне, профорієнтаційне виховання;

-      художньо-естетичне виховання.

Згідно з графіком у 2013-2014 н. р. проведено 53 загально-училищних  заходи, тема і зміст яких відповідає визначеним напрямкам виховної роботи.

Цікаві, інформаційні, змістовні виховні заходи провели:

-      Чередниченко С.Я., «З Днем народження, рідне місто!»;

-      Ковальова О.І.«Жіноча особистість на життєвих перехрестях»;

-      Прокопєва О.В. «Зупинимо СНІД, доки він не зупинить нас!»;

-      Ільїнська Л.І. «Святий Миколай прийшов!»;

-      Юденцова Т.О. «Тарасовими шляхами»;

-      Мазурок О.О. «Українське козацтво: минуле сьогодення, майбутнє».;

-      Чорна С.М. «Хрестик за хрестиком на полотні дивні лягають узори»;

-      Філовська О.В. «Моя земля – земля моїх батьків»;

-      Стягар Г.М. «Діалоги поколінь»;

-      Степаненко Л.В. «Поетичний вернісаж»: (зустріч з поетесою Савченко Катериною Миколаївною);

-      Гурінова О.В. «Королева осені».

 

У плані виховної роботи передбачено проведення тематичних місячників:

-      Вересень – місячник основ безпеки життєдіяльності «Збережи здоров’я та й на все життя»;

-      Жовтень – місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний дім»;

-      Листопад – місячник правових знань і правової пропаганди «Бережи мене, мій законе»;

-      Грудень – місячник національного виховання «Я, родина, Україна».

-      Лютий – місячник патріотичного виховання «Мі захисники твої, Вітчизно»;

-      Березень – місячник родинно – побутової спрямованості «Тепло сімейного вогнища»;

-      Квітень – місячник довкілля «Пробач мені, моя земля!»;

-      Травень – Вахта пам’яті «Ми низько вклоняємось Вам».

 

Таким чином, виховні заходи носять конкретний напрямок та мету, що дає можливість охопити практично весь контингент учнів, на всіх рівнях.

Проведені спільні заходи виховної служби училища з Херсонським Кошем Українського козацтва:

-      Посвята поклінного Хреста  на виїзді з м.Херсона  (Миколаївське  шосе, 6-й км) –  04.09.2013 р.;

-      Хресний хід до Дніпра з молебнем від Свято-Духівського кафедрального собору – 05.09.2013 р.;

-      День міста Херсона: патрулювання козацького формування «Варта» – 21.09.2013 р.;

-      Посвята 89 учнів 1-го курсу в козаки (церква Таврійського мікрорайону) – 14.10.2013 р.;

-      Участь в урочистостях до Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва – 14.10.2013 р.

      Цікаві, змістовні лекції з історії козацтва провів протягом року викладач права Кальченко Є.М. Об’єднання «Варта» під керівництвом вихователя Божонок Г.Ф. здійснювало охорону громадського порядку разом з міліцією згідно спільного плану роботи.

Козацький ліцей ім. Б.Хмельницького працює за своїм статутом організація налічує 303 чол., в тому числі 19 педагогічних працівників.

Козацький рух продовжує свою діяльність, вносячи нові, нетрадиційні форми роботи, виховні заходи, при цьому в училищі вирішуються головні питання сьогодення: підготовка і патріотичне виховання молодого покоління в дусі українського козацького лицарства, взаємодія з козацькими підрозділами щодо відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій українського козацтва, відродження української духовності.

Велика частина роботи колективу училища – це профілактична робота. Агітбригада «Здоровий стиль» під керівництвом Сергеєвої О.А. зі своєю програмою «Твоє життя – твій вибір» прийняла участь в районній конференції Суворовської районної Ради у м.Херсоні «Молодь обирає здоровий спосіб життя» (29.11.2013 р.).

З обласним Центром здоров’я проведений місячник пропаганди здорового способу життя «Молодь обирає здоровий спосіб життя» з 23.10. по 09.11.2013 р. 

 Окремо слід відмітити виховні заходи, які формують в учнів почуття національної гідності, вірність національній ідеї, розкривають історичну правду українського народу – це виховні години:

-      «Листя землі» (До Дня Пам’яті Жертв Голодомору) – Худенко М.С.;

-      «Як парость виноградної лози плекайте мову» - Юденцова Т.О.;

-      «Гірка печаль Голодомору в Україні 1932-1933 р. р.» - виставка  книг  в бібліотеці – Стягар Г.М;

-      «Спом¢яни їх не забудь» – Степаненко Л.В.

 

У 2013-2014 н.р.  проводились  традиційні заплановані заходи, нові цікаві форми проведення внесли пожвавлення та викликали інтерес учнів, про що говорить і високий рівень підготовки, і кількість учасників.

До Дня вчителя проведено конкурс поздоровчих газет, в якому прийняли участь 20 навчальних груп:

-      І місце – учні групи Т-7 (кл.керівник Чорна С.М., майстер Василішина І.В.);

-      ІІ місце – учні групи 17 (кл.керівник Данильченко Н.В.., майстер в/н     Назарова І.М.);

-      ІІІ місце – учні групи Т-27 (кл.керівник Кашин Є.С.., майстер в/н Куліда А.О.).

 

У конкурсі осінньої ікебани прийняли участь 20 навчальних груп:

-      І місце – гр. Т-5 (кл.керівник Чередниченко С.Я.);

-      ІІ місце – гр. Т-6 (майстер в/н Костюк Я.О.);

-      ІІІ місце – гр. Т-26 (кл.керівник Сомова А.Ю., майстер в/н Русанов М.В.);

-      ІІІ місце – гр. Т-20 (кл.керівник Золотухіна А.М., майстер в/н Супрун Д.О.).

У конкурсі «Чарівний світ навколо нас» взяли участь 24 навчальні групи, в якому були нагороджені переможці в трьох номінаціях серед кращих:

-      гр. Т-25 (кл.керівник Білик Ю.Ю., майстер в/н Мацалковський О.В.);

-      гр. 41 (кл.керівник Худенко М.Я., майстер в/н Фальковський А.Ю.);

-      гр. Т-5 (кл.керівник Чередниченко С.Я.);

-      гр. 25 (кл. керівник Король О.О., майстер в/н Кузьменко І.В.);

-      гр. 35 (кл. керівник Мацалковський О.В.).

У конкурсі новорічних газет та листівок взяли участь 27 навчальних груп, серед переможців – учні груп: Т-7 (кл.керівник Чорна С.М., майстер в/н Василишина І.В.); Т-6 (кл.керівник Кудлай А.І., майстер в/н Костюк Я.О.); Т-9 (кл.керівник Воличенко О.О., майстер в/н Мороз В.М.); 27 (кл.керівник   Нікітенко Н.А.).

Високий рівень виконання робіт художній смак, естетичне оформлення та професійну спрямованість показали учасники  конкурсу  новорічних  ялинок, в якому прийняли участь 25 навчальних груп. Серед кращих – учні груп: Т-27 (кл.керівник Куліда А.О.); 26 (кл.керівник Юдінцова Т.О., майстер в/н Рудун Т.О.); Т-7 (кл.керівник Чорна С.М.., майстер в/н Василишина І.В.); 46 (кл. керівник Філовська О.В., майстер в/н Залужець О.Б.); Т-10 (кл.керівник Білоус Л.Ю.); 37 (кл.керівник Ільїнська Л.І.); 17 (кл.керівник Данильченко Н.В., майстер в/н Назарова.).

Підведені підсумки конкурсу художньої самодіяльності серед навчальних груп, в якому прийняли участь 27 груп, переможцями стали:

-      І місце – учні групи 56 (кл.керівник Лисенко О.М.);

-      ІІ місце – учні групи Т-26 (кл.керівник Сомова Т.Ю., майстер в/н Яценко О.В.);

-      ІІІ місце – учні групи 17 (кл.керівник Данильченко Н.В., майстер в/н     Назарова І.М.).

У конкурсі пісні та строю, прийняли участь 14 навчальних груп. Групи, які знаходились на виробничій практиці участь в конкурсі не приймали.

Переможцями стали учні груп:

-        гр. Т-9 – І місце,    кл. керівник Воличенко О.О.,    майстри в/н Харечко Т.Л.,  Кравченко О.О.;

-        гр. 36 – ІІ місце, кл. керівник Мальцева А.І., майстер в/н Булаш І.І.;

-       гр. Т-7 – ІІІ місце, кл. керівник Чорна С.М., майстер в/н Василишина І.В.

Згідно з результатами навчально-виховної роботи, оглядів, конкурсів, проведених учнівським самоврядуванням та виховною службою училища, слід відзначити, що у навчальних групах де дійсно активно взаємодіє актив групи, творчо  працюють класні керівники та майстри груп, ми маємо й високі показники спільної праці.

Завжди активно беруть участь у виховних заходах училища і мають позитивний результат в роботі такі групи:

-      Т-5 (кл.керівник Чередниченко С.Я., майстер в/н Оксеніч Ю.Ф.);

-      Т-26 (кл.керівник Сомова Т.Ю., майстер в/н Яценко О.В.);

-      17 (кл.керівник Данильченко Н.В., майстер в/н Назарова І.М.);

-      Т-9 (кл.керівник Воличенко О.О., майстри в/н Харечко Т.Л.,  Кравченко О.О.);

-      26 (кл.керівник Юденцова Т.О., майстер в/н Рудун Т.В.);

-      Т-10 (кл.керівник Білоус Л.Ю.);

-      27 (кл.керівник Нікітенко Н.А);

-      Т-7 (кл. керівник чорна С.М., майстер в/н Василишина І.В.).

Соціально-психологічною службою училища проведено значну роботу щодо психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу, зокрема:

-      206 учнів охоплено системою моніторингу рис особистого розвитку;

-      проведено корекційно-розвивальне заняття «Школа лідерства» в усіх групах першого курсу;

-      62 індивідуальних консультацій з учнями;

-      10 індивідуальних консультацій з батьками;

-      35 індивідуальних консультацій з педпрацівниками;

-      58 учнів – корекційно-відновлювальною та розвивальною.

 

Проводилась цілеспрямована робота з учнями, які мають пропуски занять та не атестовані з окремих навчальних предметів. Систематично проводились засідання Координаційної Ради.

З початку року проведено 15 засідань, на яких заслухано понад 230 учнів, 146 з них отримали попередження і догани, також були розглянуті питання повернення учнів до навчання проведена профілактична робота з неблагополучними та формально благополучними учнями. Усне попередження отримали 53 учня залишені умовно 26 учнів і 5 учням відмовлено у проживанні в гуртожитку. На внутрішній облік в межах училища поставлено 24 учні, з них: схильних до вживання алкоголю – 3 чол., схильних до правопорушень – 5 чол., схильних до тютюнопаління – 9 чол.

Окремим розділом виховної роботи є робота Ради гуртожитку та вихователів.

Вихователі гуртожитку спрямували свою роботу на організацію відпочинку учнів в позаурочний час, підтримання належного санітарного стану і дисципліни в кімнатах та секціях, проведення спортивно-масових і розважальних заходів.

Цікаві, змістові, інформаційні виховні заходи провели в гуртожитку:

-      годину спілкування «Найвища цінність у житті людини – сім’я» (вихователь Божонок Г.Н.);

-      музично-розважальну програму «Бал королеви Осені» (вихователь         Гурінова О.В.).

 

Впроваджено кінолекторій (з переглядом фільмів «Ми одна команда»; «Вплив алкоголю на організм людини»; «Мирний воїн») – вихователь Дудник І.А.

В обласному конкурсі «Кращий вихователь ПТНЗ» прийняв участь і став його переможцем – Божонок Г.Ф.

Значну частину в підготовці та проведенні презентації виховної роботи  в гуртожитку під час конкурсу виконали методист Данильченко Н.В.; керівники гуртків: Калініченко М.Г., Белозор О.О.;  кінооператор  Голубков А.;  вихователі:  Гурінова О.В.,  Дудник І.А.,      Божонок Г.А.

          В училищі працюють 7 гуртків художньо-естетичного напрямку та спортивних секцій, які відвідують 190 учнів і приймають участь у виховних заходах училища міста та області, успішно представили навчальний заклад в обласній спартакіаді ПТНЗ за підсумками збірна команда училища зайняла            І місце.

Значний ріст якості підготовки і проведення святкових загально училищних заходів та підготовка навчальних груп до конкурсу художньої самодіяльності є результатом плідної роботи керівників гуртків хору і вокального Калініченко М.Г., танцювального –  Белозор О.О., духового – Грибкова О.І.

За підсумками в Обласних конкурсах ПТНЗ серед працівників «Перлина натхнення» та серед учнів «Надія, Молодість, Майбутнє» керівники гуртків були відмічені дипломами за особисті досягнення. Дипломами переможців та лауреатів конкурсу відмічені колективи під їх керівництвом: козацький хор,духовий оркестр, танцювальний колектив та окремі виконавці.

На державному рівні здійснюється соціальний захист дітей, позбавлених батьківського піклування. Стипендіальне забезпечення дітей-сиріт складає – 850 грн.  На канцелярські товари цій категорії учнів було виплачено по 136 грн., на придбання літератури – 825 грн.

Матеріальна допомога на зимовий одяг дітям, позбавленим батьківського піклування, І курсу склала – 595 грн., ІІ-ІІІ курсів – 386 грн. кожному.

Діти, позбавлені батьківського піклування, які проходять виробничу практику, одержують 100% виплату за виконаний обсяг робіт і забезпечуються місцем роботи й матеріальними платами в 2014 р. у розмірі – 7308 грн. та на придбання спецодягу 680 грн.

Робота бібліотеки:

У 2013-2014 н.р. бібліотекарі Стягар Г.М., Литовченко Г.М. провели роботу по комплектуванню бібліотечного фонду та інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу: надійшло 43 примірники нових видань, оформлена передплата періодичних видань – всього 38.

З метою популяризації літератури, підвищення освіченості, моральності молодого покоління, пропаганди здорового способу життя були організовані заходи:

-      цикл тематичних виставок;

-      «Знаменні та пам’ятні дати» (щомісяця);

-      День бібліотеки для учнів І-го курсу;

-      Презентація нових підручників «Увага! Новий підручник!»;

-      Виставка-реклама «Прогресивні технології сучасного будівництва».

Бібліотека училища приділяє значну увагу роботі краєзнавчого напрямку. З нагоди 70-ї річниці утворення Херсонської області підготували і провели:

-      зустріч поколінь «Шлях минулого в сьогодення» Стягар Г.М.;

-      виставка – ювілей «Херсонщині -70» (Литовченко Г.М.).

          До 200-річча від дня народження Т.Г. Шевченка оформлені:

-      виставка-панорама «Великий і вічний – невичерпний і не скінчений»;

-      виставка-вернісаж «І говорило полотно про муки, про його будні і про його свята».