АНАЛІЗ РОБОТИ

педагогічного колективу ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона»

з підготовки робітничих кадрів за 2016-2017 навчальний рік та завдання щодо роботи колективу у новому

2017-2018 навчальному році

 

           

         Підготовку робітничих кадрів для будівельної галузі ми готували відповідно до річного плану роботи, в якому були відображені приорітетні напрямки щодо нашої діяльності у 2016-2017 навчальному році.

         Продовжуючи працювати над розширенням та поглибленням ділових стосунків з нашими соціальними партнерами, так на 01.08.2017 між училищем та фірмою «Снєжка» укладено угоду про співпрацю. У зв’язку з цим необхідно внести зміни в навчальних планах та програмах щодо вивчення матеріалів нового партнера. Це потужна та серйозна компанія, тому треба з перших днів братися за розбудову навчально-матеріальної бази центру.

Теоретична та професійно-практична підготовка:

Теоретична та професійно-практична підготовка учнів у 2016-2017 н. р. здійснювалась на підставі державних стандартів ПТО, навчальних планів і програм. Програма з професійно-теоретичної підготовки усіма викладачами виконана у повному обсязі.

         За підсумками 2016–2017н.р. маємо такі результати із загальноосвітніх дисциплін:

 

Викладач

Предмет

2015-2016 н. р.

2016-2017 н. р.

Якість

НДУ,%

Середній

бал

Якість

НДУ,%

Середній

бал

1

2

3

6

7

8

9

1.

Якуніна С.Б.

вища математика

41,7

6,1

37,5

6,3

математика

9,4

4,5

17,0

4,6

2.

 

 

Степаненко Л.В.

 

 

математика

14,4

4,8

16,5

5,0

технології

64,4

6,5

39,5

5,8

етика

-

-

93,3

8,2

3.

Бурдюгова Н.А.

фізика

18,5

5,3

17,2

4,6

астрономія

48,2

7,4

47

7,3

інформатика

-

-

36

6,4

4.

Рощук Ю.А.

хімія

10,2

4,3

16

5,2

біологія

14,4

4,7

25

5,3

основи екології

13,7

4,7

29

5,6

5.

Супруненко І.В.

укр. мова

-

-

16

4,7

укр. література

-

-

20

5,5

заруб. літ.

-

-

23

5,3

6.

Руденко Л.М.

укр. мова

30

5,9

8,7

5,0

укр. література

40,4

5,9

14,6

5,2

7.

 

 

Гринчак І.М.

іноземна мова

-

-

25,7

5,5

художня культура

-

-

80,7

7,5

іноземна мова за проф.спр.

-

-

94,4

7,6

8.

Худенко М.С.

історія України

32,5

5,8

29,7

5,5

географія

24,1

5,2

28,3

6,0

людина і світ

72,1

6,9

25,5

6,2

філософія

76,8

7,4

100

7,7

всесвітня історія

38,8

5,8

33,7

6,1

9.

Чеботарьова Д.О.

всесвітня історія

-

-

18,4

5,1

правознавство

48,8

6,4

43,0

6,4

соціологія

100

8,6

100

8,0

основи правових знань

75,6

7,5

63,2

7,0

10.

Воличенко О.О.

етика

-

-

86

7,4

економіка

35,5

5,7

23

6,6

11.

Руденко Ю.В.

Захист Вітчизни

43,9

6,4

51,3

6,5

12.

Петрушкевич І.І.

фізкультура

85,7

7,6

60,4

7,0

13.

Коротков В.М.

фізкультура

81,3

8,0

69,6

7,6

14.

Білик Ю.Ю.

фізкультура

78,8

7,7

81,8

8,0

15.

Птицина І.Г.

інформатика

44,4

6,5

57,4

6,8

16.

Дремлюга Є.І.

технології

-

-

46,6

6,3

17.

Чорна С.М.

технології

-

-

92,3

8,0

 

         Таким чином, якісний показник із загальноосвітніх дисциплін склав 37,1 відсотка (минулорічний – 42,7%) , середній бал – 5,9.

Порівняно з минулим роком якість НДУ знизилася на 5,6 відсотка, що є досить об’єктивно. Викладачі загальноосвітніх дисциплін врахували зауваження минулого року щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до критеріїв державного стандарту загальноосвітньої підготовки.

Впродовж навчального року державну підсумкову атестацію за курс загальноосвітньої середньої школи склали 38 учнів ІІІ та IV курсів (групи 31, 47).

         Державна підсумкова атестація учнів випускних груп виявила такий рівень навчальних досягнень:

Результати ДПА учнів ІІІ курсу

 

Група

Предмет

Кількість учнів

на

10-12 б.

на

7-9 б.

на

1-3 б.

Середній

бал

1

2

3

4

5

6

7

 

Укр. мова

38

-

5

1

5,2

 

Математика

38

-

9

2

5,3

 

Історія України

38

-

27

-

6,9

 

Всього:

38

-

13

1

5,8

Якісний показник –   34,2 %

 

         У розрізі предметів результати ДПА є такими:

Предмет

 

Якість НДУ (%)

Середній бал

Українська мова

13,2

5,2

Математика

23,6

5,3

Історія України

71

6,9

Всього:

34,2

5,8

Слід зазначити, що ДПА з усіх предметів були проведені згідно з нормативними документами щодо їх організації та проведення (див. наказ №247 від 14.06.2017).

    За результатами атестації учнів за 2016-2017 н.р. маємо таку картину успішності по групах:

Група

Кількість

учнів

Атестовано

Не

атестовано

На

10-12 б.

На               7-12 б.

На

1-3 б.

Середній

бал

1

2

3

4

5

6

7

8

11

24

23

1

-

-

3

6,0

15

26

23

3

-

-

4

6,0

17

25

25

-

-

1

4

5,9

21

23

19

4

-

-

3

5,5

25

15

13

2

-

-

2

5,9

27

19

19

-

-

2

1

6,4

31

19

19

-

-

-

-

5,9

37

19

19

-

-

2

4

6,1

41

13

13

-

-

1

-

6,9

47

19

19

-

-

2

1

6,5

Т-3

27

27

-

-

12

-

7,2

Т-5

14

14

-

-

4

-

7,2

Т-6

23

23

-

-

9

-

7,6

Т-9

23

21

2

-

6

-

6,9

Т-10

27

26

1

1

8

-

7,4

Т-20

22

22

-

2

7

-

7,2

Т-23

21

21

-

-

9

-

7,6

Т-26

27

27

-

-

12

-

8,1

Т-27

18

18

-

-

7

-

8,2

Т-29

24

24

-

2

6

-

8,2

Т-33

15

15

-

4

7

-

8,5

Т-36

14

14

-

2

10

-

8,7

Т-39

10

10

-

1

6

-

8,5

МС-1

7

7

-

-

2

-

8,2

МС-2

11

11

-

-

6

-

8,2

Т-46

10

10

-

2

6

-

8,6

ВСЬОГО:

495

482

13

14

125

22

7,2

 

         В цілому по училищу 14 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні,               125 учнів – на достатньому та високому. Всього по училищу якісний показник навчальних досягнень учнів склав 28,8 відсотка (минулорічний 35%). Серед учнів, які здобувають повну середню освіту, якісний показник склав 4,4 відсотка (7 учнів навчаються на високому та достатньому рівнях). Минулорічний показник - 14 відсотків. Всього по училищу 22 учні (4,5 %) мають початковий рівень навчальних досягнень. Минулого навчального року таких учнів налічувалося 21. Найбільше таких учнів у групах І та ІІ курсів, де учні зі школи мають низький потенціал. Тому викладачам загальноосвітніх дисциплін слід ретельніше продумувати форми роботи з такими учнями.

                   За результатами навчального року 13 учнів(2,6%) не атестовано, двоє з них підлягають відрахуванню, один – не атестований через хворобу, а десятеро – ті, що не атестовані з окремих предметів.

У розрізі загальноосвітніх предметів в результаті атестації є такими:

№ з/п

ПІП учня

Група

Предмет

Викладач

 1. 1.

Тімченко В.

11

Фізична культура

Коротков В.М.

 1. 2.

Задорожній О.

15

Геометрія

Степаненко Л.В.

 1. 3.

Лайковський І

15

Алгебра

Степаненко Л.В.

Геометрія

Степаненко Л.В.

 1. 4.

Сербенко А.

15

З усіх предметів

 

 1. 5.

Кім Д.

21

Фізична культура

Петрушкевич І.І.

 1. 6.

Назарук Я.

21

Алгебра

Степаненко Л.В.

Англійська мова

Гринчак І.М.

 1. 7.

Апарасківі І.

21

Англійська мова

Гринчак І.М.

 1. 8.

Мельник Д.

21

Англійська мова

Гринчак І.М.

 1. 9.

Бадалов Л.

25

Геометрія

Степаненко Л.В.

 1. 10.

Костік Ю.

 

25

Алгебра

Степаненко Л.В.

Геометрія

Степаненко Л.В.

 1. 11.

Харченко О.

Т-10

Фізична культура

Білик Ю.Ю.

З хорошими результатами навчальних досягнень закінчили навчальний рік майже всі групи на базі загальної середньої освіти. Найвищі якісні показники мають групи:

-         Т-36–85,7% (майстер в/н Ніколайцев М.Ю., кл. керівник Чорна С.М.);

-         Т-46–80% (майстер в/н Залужець О.Б. кл. керівник Гордієнко Ю.Г.);

-         Т-33–73,3% (майстер в/н Мосейчук І.В. кл. керівник Птицина І.Г.);

-         Т-39–59,1% (майстер в/н Василишина І.В., кл. керівник Білик Ю.Ю.);

-         МС-2–54,5% (кл. керівник Ковальова О.І.).

З непоганими якісними показниками для груп, які здобувають загальну середню освіту, спрацювали цього навчального року групи:

-         37–10,5% (майстер в/н Бойчук Л.Д)

-         47–10,5% (майстер в/н Бойчук Л.Д. кл. керівник Данильченко Н.В.);

-         27–10,5% (кл. керівник Чеботарьова Д.О. майстер в/н Залужець О.Б.);

Перевірка журналів показала, що програми із загальноосвітніх дисциплін у 2016-2017 н. р. виконані у повному обсязі. Практична частина (контрольні, лабораторні, практичні, творчі роботи, диктанти, перекази, вірші напам'ять, навички читання, аудіювання, говоріння) виконана повністю та відпрацьована учнями, які з різних причин були відсутні.

Показники знань учнів у розрізі предметів професійно – теоретичної підготовки ІІ, ІІІ ступеня навчання з підготовки кваліфікованих робітників наступні:

 

Прізвище викладача

Назва предмету

На 10-12 б.,

к-ть,%

 

На 7-9 б.,

к-ть,%

 

Середній

бал

Якісний показник

1

2

3

4

5

6

7

8

Чорна С.М.

Спецтехнологія

21

8,8

185

77,3

7,8

86,1

Дремлюга Є.І.

 

-

-

40

52,7

7,1

72,7

Руденко Ю.В.

 

8

12,7

35

55,6

7,4

68,3

Чередниченко С.Я.

 

16

9,4

96

56,8

7,0

66,2

Золотухіна А.М.

 

5

9,8

28

56,1

7,2

66,0

Фальковський А.Ю.

 

1

4,2

13

54,2

6,9

58,4

Середній бал з предмету -   7,2

Якісний показник – 69,6

Чорна С.М.

Матеріалознавство

3

2,9

75

71,4

7,1

75

Дремлюга Є.І.

 

-

-

30

54,6

6,6

54,6

Руденко Ю.В.

 

7

16,7

25

59,5

7,5

76,2

Чередниченко С.Я.

 

3

3,6

31

45,1

6,8

59,2

Фальковський А.Ю.

 

-

-

30

50

6,5

51,7

Середній бал з предмету – 6,9

Якісний показник – 63,3

Фальковський А.Ю.

Буд. експл. бульд.

-

-

21

61,2

6,7

62,4

Середній бал з предмету – 6,7

Якісний показник – 62,4

Фальковський А.Ю.

Буд. експл. екск.

-

-

 

66,7

6,9

66,7

Середній бал з предмету – 6,9

Якісний показник – 66,7

Фальковський А.Ю.

Роб. обладнання технол. механіз. робіт

-

-

22

61,1

6,6

63

Середній бал з предмету – 6,6

Якісний показник – 63

Руденко Ю.В.

Допуски

1

2,1

27

56,3

6,7

58,3

Король О.О.

-

-

13

52

6,5

52

Середній бал з предмету – 6,6

Якісний показник – 55

Фальковський А.Ю.

ПДР

-

-

35

54,5

6,7

54

Середній бал з предмету - 6,7

Якісний показник – 54

Король О.О.

Електротехніка

31

8

224

56

7,2

64

Середній бал з предмету – 7,2

Якісний показник – 64

Лисенко О.М.

Буд. креслення

20

14

73

52

7,3

66

Музика Н.М.

Буд. креслення

4

3,4

46

38

6,2

45

Середній бал з предмету – 6,8

Якісний показник – 56

Птицина І.Г.

Інформаційні технології

31

6,8

309

67,3

8,7

74,1

Середній бал з предмету – 8,7

Якісний показник – 74,1

Чорна С.М.

Охорона праці

9

11

61

76,2

8

87

Золотухіна А.М.

 

3

10,7

13

50

7

61

Птицина І.Г.

 

-

-

47

60

6,6

60

Руденко Ю.В.

 

9

14,3

44

69,8

7,7

84,1

Дремлюга Є.І.

 

-

-

27

41,5

6,6

65,0

Чередниченко С.Я.

 

6

7,3

43

52,4

7,2

67,4

Середній бал з предмету – 7,2

Якісний показник – 70,7

Воличенко О.О.

ОГЕ

29

8

250

54

7,1

65

Середній бал з предмету – 7,1

Якісний показник – 65

Чеботарьова Д.О.

Основи правових знань

22

5

258

58

7

63

Середній бал з предмету – 7

Якісний показник – 63

Золотухіна А.М.

Організація

8

16,5

32

62,8

7,6

81

Середній бал з предмету – 7,5

Якісний показник – 81

Золотухіна А.М.

Фізіологія

2

8,5

10

43,7

7

53

Середній бал з предмету – 7

Якісний показник – 53

Золотухіна А.М.

Устаткування

8

16,5

25

51,3

7,6

65,6

Середній бал з предмету – 7,6

Якісний показник – 65,6

Золотухіна А.М.

Санітарія

5

18,5

14

52

7,6

70

Середній бал з предмету – 7,3

Якісний показник – 68

Золотухіна А.М.

Калькуляція

6

22,2

15

56,6

7,8

77,8

Середній бал з предмету – 7,8

Якісний показник – 87,5

 

На 10-12 б.

На 7-9 б.

 

 

Степаненко Л.В.

Техніка пошуку роботи

19

9,5

127

63,8

7,1

73,4

Середній бал з предмету - 7,1

Якісний показник –73,4

 

В цілому середній бал навчальних досягнень учнів ІІ та ІІІ ступенів навчання становить 7.4; якісний показник 69,1% (минулорічні показники: середній бал 7,3; якісний показник 68,9 %).

         Результати навчальних досягнень з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» :

Прізвище викладача

Назва предмету

На 10-12 б.

к-ть

%

На 7-9 б.

к-ть

%

Середній

бал

Якісний показник

%

Воличенко О.О.

ОГЕ

3

43

4

57

8,3

100

Економ. теор.

3

43

4

57

8,3

100

Чорна С.М.

Буд. матер-во

1

14,3

6

85,7

8,4

100

Король О.О.

Електротехніка

1

1

6

86

8,4

100

Ковальова О.І.

Осн. підприємства

2

17

6

55

7,9

72

Теоретична механіка

1

14

5

72

7,9

86

Осн. розр. буд. конструкцій

3

28

4

36

7,8

64

Економіка будівництва

3

28

4

36

7,8

64

Опір матеріалів

1

14

5

72

7,6

86

Лисенко О.М.

САПР

5

45,5

5

45,5

8,8

91

Буд. конструкції

5

28

6

33

7,5

61

Інж. креслення

1

14

6

86

8,7

100

Сакара О.Ю.

ТОБВ

4

36,4

4

36,4

8,1

81,2

Будівельна механіка

3

27,3

6

54,6

8,1

81,8

СТОБ

4

36,4

5

45,5

8,1

81,8

Інженерна геодезія

2

28,6

5

71,5

8,9

100

         За підсумками року середній бал з підготовки молодших спеціалістів становить 8,0 ; якісний показник 81 % у минулому році середній бал 8,1; якісний показник 81,8%).

У 2016 – 2017 н. р. не атестовано 7 учнів (минулорічний показник –14).

Дані у розрізі груп:

№ гр.

     Назва предмету

П.І.Б. викладача

Прізвища учнів

Які не атестовані

ПІБ учнів, які навч. на початков. рівні

11

Креслення

Лисенко О.М.

Тімченко В.

 

Охорона праці

Птицина І.Г.

ПДР

Фальковський А.Ю

Спецтехнологія

Фальковський А.Ю

 

ТімченкоВ.

Т-9

Матеріалознавство

 

 

Чередниченко С.Я

 

Арєф’єв А.

Мізернюк К.

 

Технологія монтажних робіт

Охорона праці

21

Робоче обладнання

Фальковський А.Ю.

Кім Д.

Інформаційні технології

Птицина І.Г.

Назарук Я.

Будова та експлуатація екскаваторів

Фальковський А.Ю.

 

 

Назарук Я.

Будова та експлуатація бульдозерів

25

Креслення

Лисенко О.М.

Комаренко П.

 

15

Технологія столярних робіт

Дремлюга Є.І.

Сербенко С.

 

Матеріалознавство

        

         За результатами навчального року без заборгованостей закінчили навчання учні груп 17, 27, 37, Т-3, Т-6, Т-5, Т-10, Т-23, Т-27, Т-26, Т-29, Т-36, МС1 (керівники груп Чеботарьова Д.О., Залужець О.Б.; Бойчук Л.Д.; Лисенко О.М., Козлов М.А.; Білик Ю.Ю., Крупцев О.О.; Дремлюга Є.І., Мацалковський О.В.; Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю.; Руденко Ю.В, Хмельов В.М.; Василишина І.В.; Куліда А.О.; Чередниченко С.Я., Нікітенко Н.А.; Чорна С.М., Ніколайцев М.Ю.; Рощук Ю.А..)

         Під час захисту випускних робіт учні показали такі результати:

-         дипломні роботи захистили на високому рівні 33 учні (22%), у минулому                   році 46учнів (24,8%):

12 балів – 1 чол. (1%)

11 балів – 9 чол. (6%)

10 балів –15 (%)

 

-         на достатньому рівні 97 учнів (65%); у минулому році – 112 учнів (60,5%):

9 балів – 21 чол. (14%)

8 балів – 35 чол. (23 %)

7 балів – 41 чол. (27,2%)

на середньому рівні 21 учень (14%); у минулому році 20 учнів (10,8 %).

 

Рішенням державної кваліфікаційної комісії розряди високої кваліфікації присвоєно 121 учням (80%), у минулому році 122 учнів (65,9%), це учні таких груп:

-        Т-46 – 9 чол. (майстер в\н Залужець О.Б.);

-        41 – 13 чол. (майстер в/н Мічковський В.О.);

-        Т-39-10 чол. (майстер в/н Василишина І.В.);

-        Т-20 – 22 чол.(майстер в/н Білоус Л.Ю.);

-        Т-33 – 14 чол. (майстер в/н Мосейчук І.В.);

-        МС-2 – 11 чол. (куратор Ковальова О.І.);

-        47 – 16 чол.(майстер в/н Бойчук Л.Д.);

             Результати ДКА у розрізі груп слідуючі (див. табл.)

Державна кваліфікаційна комісія під час атестування учнів відмітила, що           151 учень із числа випускного курсу, які прийняли участь у здачі ДКА на високому та достатньому рівнях в комплексі продемонстрували свої знання, уміння з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Найкраще до захисту дипломних робіт підготувалися учні груп 41, Т-39, Т-20 (кер. Мічковський В.О.; Василишина І.В., Білоус Л.Ю., Золотухіна А.М.).

 

Виробниче навчання:

Виробниче навчання у 2016-2017 н. р. було організовано згідно з програмами і навчальними планами, а також з переліком навчальних робіт в майстернях училища і будовах міста.

         В цілому було забезпечено відпрацювання всіх тем програми

         За підсумками навчального року рівень знань і умінь у порівнянні з минулим роком становить:

2015-2016 н. р.                                  2016-2017 н. р.

     83,2 %                                                 78,8%

По курсам серед учнів з виробничого навчання якість знань, навичок, умінь такий:

І курс – 67,6 %                               65,4%

ІІ курс – 86,6 %                              69%

ІІІ курс – 81,5%                              88,8%

ІV курс – 87,5%                              79,5%

         Гр. ТУ – 92,8%                              91,3%

 

Середній бал з виробничого навчання по училищу становить:

7,8

7,4

 

Середній бал по курсам такий:

І курс – 6,9

ІІ курс – 7,6

ІІІ курс – 7,7

ІV курс – 8,2

Гр. ТУ – 8,2

 

І курс – 6,8

ІІ курс – 7,0

ІІІ курс – 7,8

ІV курс – 7,4

Гр. ТУ – 8,2

 

За підсумками 2016-2017 навчального року якісний показник і середній бал з виробничого навчання по групам такий:

групи

Майстер в/н

Якісний

показник

Середній

бал

11

Мічковський В.О.

59,2%

6,1

15

Іванець А.А.

76%

7,2

17

Залужець О.Б.

61,2%

7,3

21

Ситник К.М.

87,5%

7,7

25

Мацалковський О.В.

46,6%

6,3

27

Залужець О.Б.

73%

7,2

31

Савенко А.В.

77,7%

7,2

37

Бойчук Л.Д.

100%

8,4

41

Мічковський В.О.

84%

7,6

47

Бойчук Л.Д.

75%

7,3

Т-3

Козлов М.А.

85,7%

7,6

Т-5

Мацалковський О.В.

92,8%

7,7

Т-6

Крупцев О.О.

83%

8,3

Т-9

Падалка С.М.

73,6%

7,6

Т-10

Білоус Л.Ю.

85,2%

7,2

Т-20

Білоус Л.Ю.

78,5%

7,1

Т-23

Хмельов В.М.

95,2%

7,7

Т-26

Куліда А.О.

100%

9,2

Т-27

Василишина І.В.

100%

8,8

Т-29

Нікітенко Н.А.

100%

8,5

Т-33

Мосейчук І.В.

95%

8,9

Т-36

Ніколайцев М.Ю.

100%

9,7

Т-39

Василишина І.В.

100%

9,1

Т-46

Залужець О.Б.

90%

7,8

 

За результатами атестації 2016-2017 н. р. з виробничого навчання у порівнянні з минулим роком становить:

2015-2016 н. р.

2016-2017 н. р.

На середньому рівні (4-6 балів):

76 чол. – 15%

67 чол. – 14,7%

На достатньому рівні (7-9 балів)

363 чол. – 71,7%

319 чол. – 71,1%

На високому рівні (10-12 балів)

67 чол. – 13,3 %

69 чол. – 15,2 %

 

         За результатами навчального року з виробничого навчання 12 учнів не атестовані, ці учні підлягають відрахуванню.

За результатами навчального року було пропущено без поважних причин 5055 годин (в минулому році, на цей період 6749 годин). В середньому одним учнем пропущено 10,7 годин.

Найгірший стан з відвідування занять у таких групах:

-       в гр. 11 – 157 год. (майстер в/н Мічковський В.О.);

-       в гр. 21 – 216 год. (майстер в/н Ситник К.М.);

-       в гр. 25 – 564 год. (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-       в гр. 31 – 417 год. (майстер в/н Савенко А.В.);

-       в гр. Т-3 – 456 год. (майстер в/н Козлов М.А.);

-       в гр. Т-5 – 384 год. (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-       в гр. Т-6 – 324 год. (майстер в/н Крупцев О.О.);

-       в гр. Т-9 – 455 год. (майстер в/н Падалка С.М.);

-       в гр. Т-23 – 366 год. (майстер в/н Хмельов В.М.);

-       в гр. Т-36 – 180 год. (майстер в/н Ніколайцев М.Ю.);

У навчально – практичному центрі Ceresit компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» протягом 2016-2017 н. р. пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за новими сучасними технологіями і матеріалами            166 слухачів (у минулому році 130 слухачів) за темами: декоративне опорядження, утеплення фасадів, утеплення фасадів, плиткове облицювання, улаштування підлог.

   Регіональний навчально-практичний будівельний центр фірми «Knauf» у 2016-2017 н. р. пройшли навчання з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 182 чол. (у минулому році 56 чол.).

Учні груп столярів виконували столярні та мебельні роботи, учні зварників виконували виготовлення металевих виробів у навчальних майстернях під час виробничого навчання.

У виконанні замовлення брали участь учні груп: 15, 25, Т-3, Т-5, Т-33 (майстри в/н Іванець А.А., Мацалковський О.В., Козлов М.А., Мосейчук І.В.) де виконали замовлення на суму:

Група

Сума в грн.

15

19711,00

25

82968,00

Т-3

12925,00

Т-5

88078,00

Т-33

14530,00

Всього:

218212,00

На будовах міста під керівництвом майстрів виробничого навчання працювали групи: 17, 27, 31, 37, 41, Т-3, Т-6, Т-9, Т-23, Т-26, Т-27, Т-29, Т-33, Т-46, Т-39, Т-36 (майстри в/н Залужець О.Б., Савенко А.В., Бойчук Л.Д., Козлов М.А., Крупцев О.О., Падалка С.М., Хмельов В.М., Куліда А.О., Василишина І.В., Нікітенко Н.А., Мосейчук І.В., Ніколайцев М.Ю.).

Учні груп якісно сучасними матеріалами за новими технологіями, виконували оздоблювальні і цегляні роботи. На рахунок училища поступили позабюджетні кошти за 2016-2017 н. р. 1266242,00 грн., які направлені на зміцнення навчально-матеріальної бази училища, підготовки його до нового 2017-2018 н. р., та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

 

№ групи

П.І. П.

майстра в/н

Сума у грн.

17

Залужець О.Б.

38 500,00

27

Залужець О.Б.

53 402,00

31-41

Фальковський, Савенко А.В.

15 725,00

37

Бойчук Л.Д.

115 753,00

Т-3

Козлов М.А.

112 606,00

Т-9

Падалка С.М.

34 000,00

Т-23

Хмельов В.М.

5 324,00

Т-26

Куліда А.О.

143 877,00

Т-27

Василишина І.В.

45 000,00

Т-29

Нікітенко Н.А.

131 183,00

Т-33

Мосейчук І.В.

71 188,00

Т-36

Ніколайцев М.Ю.

293 870,00

Т-39

Василишина І.В.

33 792,00

Т-46

Куліда А.О.

7 923,00

 

ВСЬОГО:

1 226 242,00

   

Учні виконували денні завдання, учнівську норму виробітку, якість робіт задовільна.

Проводилась робота щодо зміцнення навчально-матеріальної бази виробничого навчання.

У майстерні штукатурів № 1 пофарбовані ящики для розчину в кількості 30 штук, пофарбовані дверні коробки, зроблена ревізія освітлення в кабінетах робочих місця учнів.

У майстерні штукатурів № 2, 3, 4 пофарбовані ящики для розчину, частково пофарбовані стіни.

У майстерні зварників проведена ревізія зварювальних апаратів, пофарбовані слюсарні верстати і робоче місце майстра виробничого навчання.

У майстерні слюсар з ремонту автомобілів зроблено 5 робочих місць учнів по розбиранню і збиранню двигунів, пофарбовані слюсарні верстати.

У майстерні малярів виготовлені і встановлені 5 стендів зі зразками малярних робіт.

У майстерні столярів механічної обробки деревини зроблена ревізія обладнання, частково пофарбовані стіни.

У майстерні столярів ручної обробки деревини частково відремонтовано верстати.

У 2016-2017 н. р. було придбано для столярів інструмент (цвяхи, аркуш наждачний, клей ПВА, електрорубанок, шліфмашина, лобзики – 2 шт., електрошуруповерти – 4 шт., електродриль, пили дискові, фрезери різні на суму 27 690,00 грн., пиломатеріалу на суму 52 000,00 грн.

Для штукатурів, малярів і лицювальників було придбано розчин вапняний на суму 8550,00 грн., інструменту на суму 48 750,00 грн., плитка керамічна для підлоги на суму 3 750,00 грн., плитка керамічна для стін на суму 4200,00 грн., підмостки на суму 12 550,00 грн., бетономішалка на суму             7820,00 грн.

Для газозварників і електриків було придбано електротовари на суму 3546,00 грн., зварювальний напівавтомат на суму 7600,00 грн. зварювальні апарати на суму 3500,00 грн., 2 апарата для аргонної зварки на суму                 38800,00 грн., балони для вуглекислоти 2 шт., на суму 1000,00 грн., кисень, пропан-бутан, вуглекислота на суму 4350,00 грн., проволока для полу автоматів на суму 1100,00 грн., метал на суму 4700,00 грн., круги відрізні на суму 1050,00 грн., відремонтовано 4 шт. зварювальні апарати на суму 3500,00 грн.

Для монтажників гіпсокартонних конструкцій було придбано гіпсокартон для стін і стелі на суму 5970,00 грн., різні профілі, саморізи, інструмент електрифікований на суму 10720,00 грн.

Для слюсарів з ремонту автомобілів було придбано автомашина «Таврія» на суму 15000,00 грн. для розбирання і збирання двигуна і його запуску.

Для машиністів екскаватора, бульдозера було придбано запчастини на суму 3210,00 грн., змащувальні матеріали на суму 1350,00 грн.

Для мулярів було придбано розчину на суму 1235,00 грн.

На зміцнення навчально-матеріальної бази виробничого навчання у 2016-2017 н.р. використано 274121,00 грн. позабюджетних коштів (у минулому році 178909,00 грн.).

У навчальному році була проведена виставка технічної творчості учнів. На виставку були виставлені експонати, вироби із дерева учнів групи: 11, 15, 21, 25, 31, 37, Т-3, Т-5, Т-6, Т-9, Т-10, Т-23, Т-26, Т-27, Т-29, Т-33, Т-36, Т-39 (майстри в/н Мічковський В.О., Іванець А.А., Ситник К.М., Мацалковський О.В., Савенко А.В., Бойчук Л.Д., Козлов М.А., Панейко С.О., Крупцев О.О., Падалка С.М., Білоус Л.Ю., Хмельов В.М., Куліда А.О., Василишина І.В., Нікітенко Н.А., Ніколайцев М.Ю.).

При проведені підсумків виставки технічної творчості учнів І місце зайняли гр.. Т-5 за роботу «Прихожа» (майстер в/навчання Мацалковський О.В.), ІІ місце гр. 15 за роботу «Підставки під квіти з точеними ніжками» (майстер в/н Іванець А.А.) і група Т-3 за роботу «Крісло-гойдалка» (майстер в/н Панейко С.О.), ІІІ місце група Т-5 за роботу «Стіл-стілець-гойдалка» (майстер в/н Мацалковський О.В.)

На достатньому методичному рівні проводилися уроки виробничого навчання майстрами в/н Мацалковським О.В., Василишиною І.В., Білоус Л.Ю., Залужцем О.Б.

 

 

Виховна робота:

У своїй роботі адміністрація і педагогічний колектив Державного навчального закладу «Вище професійне училище №2 м. Херсона» керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Указами Президента України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність професійно-технічної освіти, Примірними положеннями про організацію виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора.

Згідно з планом роботи училища проведено 44 загально-училищний захід, в яких відображені теми і зміст визначених напрямків виховної роботи. Змістовні, тематичні виховні заходи підготовили і провели:

Дата

Назва заходу

Відповідальний

01.09.2016

«Україна – 25»

ЧеботарьоваД.О.

07.09.2016

Фізична культура в житті учня

Білик Ю.Ю.

08.09.2016

Фізична вікторина

Білик Ю.Ю.

14.09.2016

«Херсону 238» (до дня міста)

Білоус Л.Ю.

21.09.2016

«До Дня партизанської слави»

Худенко М.С.

28.09.2016

«Мовчазний крик Бабиного Яру:   75 років трагедії»

Філовська О.В.

30.09.2016

«До дня працівників професійно-технічної освіти та працівників освіти»

Суворова О.І.

05.10.2016

До Дня людей похилого віку

Чорна С.М.

12.10.2016

«Українське козацтво. Минуле та сьогодення»

Чередниченко С.Я.

19.10.2016

«Наркотики та їх вплив»

Супрун Ю.Ю.

26.10.2016

«Фантастика і реальність»

Птицина І.Г.

02.11.2016

«День народження ЄС»

Бурдюгова Н.А.

09.11.2016

«До дня Української мови та писемності»

Викладач української мови

16.11.2016

«До міжнародного Дня толерантності»

Сомова А.Ю.

23.11.2016

«Жінки України»

Ковальова О.І.

01.12.2016

 

До 25-ї річниці проведення референдуму 01 грудня 1991 р.

Лисенко О.М.

07.12.2016

«До дня збройних сил України»

Руденко Ю.В.

14.12.2016

Вшанування мужності, самовідданості, і високого професіоналізму ліквідаторів наслідків техногенної ядерної катастрофи. До 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Король О.О.

15.12.2016

«Математичний вернісаж»

Степаненко Л.В., Якуніна С.Б.

21.12.2016

До дня Св. Миколая

Бойчук Л.Д.

28.12.2016

Новорічна мозаїка

Калініченко М.Г.

Нікулін А.П.

18.01.2017

«Наркоманія»

Супрун Ю.Ю.

25.01.2017

«День Соборності України»

Чередниченко С.Я.

01.02.2017

«День пам’яті героїв Крутів»

Степаненко Л.В.

08.02.2017

«До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників»

Чеботарьова Д.О.

15.02.2017

Історія козацтва

Чеботарьова Д.О.

22.02.2017

«Вшанування Героїв Небесної сотні»

Білик Ю.Ю.

01.03.2017

«Всесвітній день цивільної оборони»

Руденко Ю.В.

07.03.2017

Міжнародний день жінок

Сомова А.Ю.

09.03.2017

«Шевченківські дні»

Супруненко І.В.

15.03.2017

До дня визволення Херсону від фашистських загарбників

Худенко М.С.

22.03.2017

Єдиний день учнівського самоврядування

 

29.03.2017

До Всесвітнього дня театру

Нікулін А.П.

05.04.2017

Всесвітній день здоров’я

Рощук Ю.А.

12.04.2017

Всесвітній день авіації та космонавтики

Король О.О.

19.04.2017

Міжнародний день Землі

Лисенко О.М.

26.04.2017

До Дня пам’яті жертв Чорнобиля

Чорна С.М.

03.05.2017

Досягнення сучасної робототехніки

Птицина І.Г.

10.05.2017

До Дня Перемоги. День пам’яті та примирення.

Ковальова О.І.

17.05.2017

До дня матері та сім’ї

Золотухіна А.М.

24.05.2017

День Європи

Дремлюга Є.І.

31.05.2017

Міжнародний день захисту дітей

Бурдюгова Н.А.

 

За 2016-2017 н.р. майстрами виробничого навчання та викладачами спец. Дисциплін було проведено 35 загальноучилищних заходів з професійної направленості:

 

Дата

Відповідальний

Дата

Відповідальний

08.09.2016

Білик Ю.Ю.

02.02.2017

Чеботарьова Д.О.

15.09.2016

Нікітенко Н.А.

09.02.2017

Крупцев О.О.

22.09.2016

Ситник К.М.

16.02.2017

Залужець О.Б.

29.09.2016

Савенко А.В.

23.02.2017

Мацалковський О.В.

06.10.2016

Василишина І.В.

02.03.2017

Ситник К.М.

13.10.2016

Мічковський В.О.

16.03.2017

Мічковський В.О.

20.10.2016

Хмельов В.М.

23.03.2017

Нікітенко Н.А.

27.10.2016

Мацалковський О.В.

30.03.2017

Василишина І.В.

03.11.2016

Фалковський А.Ю.

06.04.2017

Фальковський А.Ю.

10.11.2016

Козлов М.А.

13.04.2017

Чорна С.М.

17.11.2016

Кузьменко І.В.

20.04.2017

Ковальова О.І

24.11.2016

Михайліченко І.О.

27.04.2017

Гордієнко Ю.Г.

30.11.2016

Падалка С.М.

04.05.2017

Король О.О.

08.12.2016

Куліда А.О.

11.05.2017

Руденко Ю.В.

15.12.2016

Залужець О.Б.

18.05.2017

Білоус Л.Ю.

22.12.2016

Білоус Л.Ю.

25.05.2017

Дремлюга Є.І.

19.01.2017

Куліда А.О.

01.06.2017

Хмельов В.М.

26.01.2017

Ніколайцев М.Ю.

 

 

 

Виховні заходи кожного місяця несуть певну мету та відповідають конкретному напрямку виховної роботи, що дає можливість охопити весь контингент учнів на всіх рівнях.

 

  Відповідно до річного плану роботи училища на 2016-2017 навчальний рік адміністрацією училища здійснюється контроль за виховними, позакласними заходами в навчальних групах, в період з 01.11. 2016 р. по 20.01.2017 року відвідавши навчальні групи маємо як позитивні результати виховної роботи з активом групи так і ряд недоліків.

Хороше відвідування виховних заходів у групах: 15, 17, Т-3, Т-5, Т-6, Т-9, 27, 37, Т-39, МС-1. Багато запізнень учнів на виховні заходи у навчальних групах: 21, 25, Т-23, 31, 41, 47, МС-2.

Виховні заходи проводяться на хорошому рівні, учні підбирають тематичну, змістовну інформацію, вільно висловлюють свою думку, аналізують новини, проведені заходи в групі, підводять самостійно підсумки за тиждень. Керівники груп коментують, доповнюють інформацію.

 

ІІІ. Протягом 2016-2017 н.р. було проведено та взято участь у наступних заходах:

 1. 1.Покладання вінка до могили героїв-партизанів братів Запорожчуків у День партизанської слави 22.09.2016 р.
 2. 2.16.09.2016 р. учні ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона» разом з музичним керівником допомогли у проведенні культурно-масового заходу, присвяченому Дню рятувальника України, яке відбулося на території Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.
 3. 3.Протягом жовтня-листопада місяців пройшли диспути на засіданнях предметних гуртків історії та права, присвячені вивченню ролі історичної постаті М.Грушевського.
 4. 4.12.10.2016 р. учні груп Т-10 та 21 разом з майстрами в/н та вихователем Петлінською І.В. взяли участь у патріотичній акції «Герої ХХІ століття».
 5. 5.Делигація із учнів училища 08.10.2016 р. взяли участь у фестивалі «Степ і воля – козацька доля», присвяченому Дню Козацтва та Дню захисника України та з нагоди святкування Дня села Благодатне Скадовського району.
 6. 6.13.10.2016 р. учні-козаки разом з майстром в/н Фальковським А.Ю. взяли активну участь у святковому заході Херсонського дитячого садка №5 з нагоди святкування Дня захисника України.
 7. 7.13.10.2016 р. у навчальному закладі пройшла загально-училищна виховна година – «урок мужності» для учнів, на яку було запрошено учасника АТО Дмитришина Андрія, військового 3056 військової частини, який брав участь у боях під с. Широкіне.
 8. 8.13.10.2016 р. відбулося свято до Дня захисника України, Дня козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці, на якому пройшли посвяту в козаки близько 110 учнів із новоприйнятого контингенту учнів училища.
 9. 9.14 жовтня 2016 р. 40 учнів козаків разом з офіцерським складом взяли участь у святкових заходах на історико-культурній пам’ятці «Олешківська Січ» з нагоди її 305-ї річниці та Дня захисника України, та у святковій ході у місті Олешки.
 10. 10.17.11.2016 р. на засіданні предметного гуртка «Еколог» пройшов диспут на тему належного поводження з відходами.
 11. 11.21.11. та 23.11.2016 р. відбулися тренінг «Курс відповідального споживача» та інформаційний портал поводження з відходами в Україні з запрошенням представників Херсонської ОУНБ ім.. Олеся Гончара.
 12. 12.21.11.2016 р. учні груп Т-3, Т-9 та Т-10 разом з вихователями взяли участь у урочистому мітингу, ході та флеш-мобі з нагоди відзначення в Україні Дня гідності та Свободи.
 13. 13.21.11.2016 р. учні груп 21 та Т-5 взяли участь у святковому заході у музичному училищі, присвяченому Дню Гідності та Свободи.
 14. 14.24.11.2016 р. в училищі пройшов виховний жалобний захід, присвячений вшануванню пам’яті загиблих від Голодомору – геноциду Українського народу. Після заходу, учні училища, які мешкають у гуртожитку провели акцію «Запали свічку» і запалили свічки на вікнах.
 15. 15.26.11.2016 р. учні училища взяли участь у щорічному обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля Україна», де здобули перемоги: Гранд-прі конкурсу та І місце – Проскуренко Д., учень групи 47, ІІ місце – Гапша В., учень групи 17.
 16. 16.30.11.2016 р. вже традиційно на базі училища відбулася урочиста церемонія нагородження «Вогонь Прометея» обласного конкурсу «Учень року 2015», на якому перемогу отримала учениця групи Т-20 Ватуліна Євгенія в номінації «Творчість профтехосвіти», а домінантом став Резвих Вадим, учень групи Т-46 у номінації «Професіонал року». На заході також пройшла інаугурація президента учнівського самоврядування області.
 17. 17.У закладі організовано збір пластикових кришечок (вторинна сировина) для надання допомоги в протезуванні воїнів АТО. Зібрані кришечки були відвезені до пункту прийому і продовжуємо акцію.
 18. 18.01.12.2016 р. в училищі було організовано та проведено районну щорічну конференцію на тему: «Молодь обирає здоровий спосіб життя», присвячену Всесвітньому дню боротьби з ВІЛ/СНІДом. На заході були присутні Голова Суворовської районної у м. Херсоні ради, громадські діячі, лікарі, психологи, заступники директорів з виховної роботи шкіл міст.
 19. 19.06.12.2016 р. учні груп 11 та Т-26 разом з майстрами в/н взяли участь в урочистому відкритті меморіалу українським воїнам на алеї Героїв Незалежності України та у святковому концерті у ККЗ «Ювілейний», з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України.
 20. 20.07.12.2016 р. вчителем права Чеботарьовою Д.О. було проведено юридичну гру «Юридичний футбол» у якому взяли участь учні групи МС-2.
 21. 21.07.12.2016 р. 20 учнів, які мешкають у гуртожитку разом з вихователями відвідали вечір історичного портрету «Будівничий українського війська – генерал хорунжий армії УНР Марко Безручко» до Дня Збройних Сил України у Херсонській ОУНБ ім.. Олеся Гончара.
 22. 22.09.12.2016 р. групи Т-26, Т-33 та МС-1 взяли участь у Всеукраїнському уроці «Права людини».
 23. 23.12.11.2016 р. відбулися батьківські збори у навчальних групах. Загалом на батьківських зборах були присутні 299 батьків (54 % від загальної кількості).
 24. 24.У рамках «Тижня безпечної поведінки», який проходив з 12.12. по 16.12.2016 р. на базі училища, було проведено наступні заходи, в яких були задіяні спеціалісти наркологічного диспансеру, патрульні поліції, робітники соціальних служб, інспектори та ін. :
 25. 25.15.12.2016 р. учні училища взяли участь у обласному конкурсі національно-патріотичної пісні «Пісенний калейдоскоп» серед молоді ПТНЗ області та посіли І місце у номінації «Дует» (Гуткан Е. та Ватуліна Є), ІІІ місце – Гуткан Е., у номінації «Естрадна пісня».
 26. 26.19.12.2016 р. учні училища у супроводі музичного керівника Калініченко М.Г. надали музичний супровід у святкуванні Дня Адвокатури України.
 27. 27.19.12.2016 р. представники учнівського самоврядування училища Кутафін М. та Сава П. взяли участь у зустрічі з учасниками акції «Потяг Єднання України» «Труханівська Січ», на якій були присутні губернатор Херсонської області Гордєєв А.А., голова обласної ради Мангер В.О., волонтери. Учні змогли поспілкуватися та задати питання.
 28. 28.30.03.2017 р. учні училища взяли участь у святкуванні 25-ї річниці Херсонського Коша Українського козацтва, яке відбувалося на базі нашого навчального закладу.
 29. 29.11.05.2017 р. учні 25 групи взяли участь у відзначені Дня Європи в Україні.
 30. 30.Учні групи Т-3 разом з майстром в/н та класним керівником взяли участь у заході з нагоди 73 річниці з Дня депортації кримськотатарського народу 17.05.2017 р.
 31. 31.25 травня 2017 р. учні училища взяли участь у форумі «Збройні сили України чекають на тебе!».

         Відповідно до річного плану роботи училища на 2016-2017 навчальний рік, до наказу по училищу №14 від 16.01.2017 р. «Про проведення конкурсу-огляду художньої самодіяльності «Надія. Молодість. Майбутнє» серед учнів училища та з метою виявлення творчо обдарованих дітей, згуртування учнівських колективів в начальному закладі був проведений училищний етап (відбірковий) конкурсу – огляду художньої самодіяльності серед навчальних груп ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона», в якому взяли участь 23 учнівських колективи.

Найкращі таланти вдалося розкрити наступним групам:

Серед груп І курсів:

-         І місце - учні групи Т-10

(керівники групи: Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю.)

-         ІІ місце - учні групи Т-9

(керівник групи: Падалка С.М.)

-         ІІІ місце - учні групи Т-6

(керівники групи: Білик Ю.Ю., Курпцев О.О.)

Серед груп ІІ курсів:

-         І місце - учні групи 27

(керівники групи: Сомова А.Ю., Залужець О.Б.)

-         ІІ місце - учні групи Т-26

(керівник групи: Куліда А.О.)

-         ІІІ місце - учні групи 25

(керівники групи: Супрун Ю.Ю., Мацалковський О.В.)

Серед груп ІІІ-І\/ курсів:

-         І місце - учні групи МС-1

(керівник групи: Рощук Ю.А.)

-         ІІ місце - учні групи Т-39

(керівник групи: Василишина І.В.)

-         ІІІ місце - учнів групи Т-36

(керівники групи: Чорна С.М., Ніколайцев М.Ю.)

Були також відзначені найкращі виконавці, яких окремо нагородили димломами.

Найкращі номери були представлені на обласному конкурсі-огляді «Надія. Молодість. Майбутнє» серед ПТНЗ.

Враховуючи результати конкурсу можна відмітити плідну роботу з підготовки і високу якість виступів навчальних груп керівників груп:

-         групи Т-10 (керівники групи: Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю.)

-          групи Т-9 (керівник групи: Падалка С.М.)

-          групи Т-6 (керівники групи: Білик Ю.Ю., Курпцев О.О.)

-         групи 27 (керівники групи: Сомова А.Ю., Залужець О.Б.)

-          групи Т-26 (керівник групи: Куліда А.О.)

-          групи 25 (керівники групи: Супрун Ю.Ю., Мацалковський О.В.)

-         групи МС-1 (керівник групи: Рощук Ю.А.)

-          групи Т-39 (керівник групи: Василишина І.В.)

-          групи Т-36 (керівники групи: Чорна С.М., Ніколайцев М.Ю.)

Керівникам груп, які показали низькі результати звернути увагу на посилення виховної роботи з учнями навчальних груп:

-       гр. Т-23 (керівники групи: Руденко Ю.В., Хмельов В.М.);

-       гр. Т-33 (керівники групи: Птицина І.Г., Мосійчук І.В.).

В училищі працюють 8 гуртків художньо-естетичного напрямку та спортивних секцій, які відвідують 210 учні, які приймають участь у виховних заходах училища та успішно представляють навчальний заклад в обласній спартакіаді ПТНЗ та різноманітних обласних конкурсах. На жаль, це лише 35 % від загальної кількості учнів, які навчаються в училищі. Це свідчить про недостатню роботу керівників гуртків та спортивних секцій, а також керівників груп по залученню дітей до позакласної роботи, особливо це стосується дітей з девіантною поведінкою та дітей-сиріт.

Значний ріст якості підготовки і участі у обласних конкурсах, проведення святкових загально училищних заходів є результатом плідної роботи керівників гуртків: вокального – Калініченко М.Г., театрального – Нікулін А.П., але лише з обмеженою кількістю учнів.

Популярні в учнів училища спортивні секції з волейболу та баскетболу. На момент проведення занять були присутні 87% складу учнів, зарахованих до гуртків. Відзначено, що головною рисою занять у спортивних секціях є налаштованість учнів на роботу. Заняття мають чітку структуру. Мають постійний склад вихованців гуртків: «Баскетбол» (керівник Білик Ю.Ю.), «Волейбол» (керівник Коротков В.М.), «Театральний гурток» (керівник Нікулін А.П.), «Вокал» (керівник Калінічекно М.Г.), «Футбол» (керівник Білик Ю.Ю.). Гуртківці беруть участь у загально училищних та поза училищних заходах.

Гурткова робота проводиться згідно плану роботи гуртків на 2016/2017 навчальний рік. Керівники спортивних секцій вчасно ведуть облік відвідування учнями занять та вносять відповідні записи до журналів гурткової роботи, але під час перевірки виявлено, що керівник гуртка «Вокал» Калініченко М.Г. не в повній мірі заповнює журнал гурткової роботи. Журнали гурткової роботи щомісячно перевірено заступником директора з виховної роботи. На час перевірки всі гуртківці присутні на заняттях, не відвідують заняття лише з поважних причин (у зв’язку з хворобою, поганим почуттям).

Щодо аналізу якісних показників роботи училищних гуртків, то вони визначені результативністю участі вихованців гуртків у зональних, районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, змаганнях та участі у щорічному творчому звіті.

Відповідно до річного плану роботи училища серед мешканців гуртожитку проводився огляд-конкурс “Краща кімната” гуртожитку ДНЗ «ВПУ №2 м.Херсона». Протягом 2016-2017 навчального року санітарно-побутовий центр, самоврядування гуртожитку вели екран чистоти серед мешканців гуртожитку на санітарний стан кімнат, зберігання матеріальної бази гуртожитку.

За результатами підсумків огляду-конкурсу «На кращу кімнату» за ІІ семестр визначені переможці та нагороджені дипломами:

- за І місце – мешканці секції 11 кімнати 8 (Фазаіров Р.,учень групи 17, Мавлюдов М.. Мавлюдов М., учні групи 15, Сайфулов М.. учень групи 17);

- за ІІ місце - мешканці секції 1 кімнати 6 (Бознанський М., учень групи 17, Гапша В., учень групи 17);

- за ІІІ місце - мешканці секції «Болгарка» кімнати 6 (Ангелюк Р.,учень групи Т-26, Майборода П., Столяров Д., учні групи 37).

Серед мешканців гуртожитку також були визначені добрі результати:

за І\/ місце - мешканці секції 9 кімнати 2 (Леонов О., Донцов Д., Павлюк С., учні групи Т-29);

за \/ місце – мешканці секції «Болгарка» кімнати 2 (Селіщев О., учень групи 11, Добров О., учень групи 21, Мельниченко В., учень групи Т-5);

за \/І місце - мешканці секції 10 кімнати 5 (Шешеня С., Самойленко Ю., учні групи Т-29);

за \/ІІ місце - мешканці секції 2 кімнати 5 (Майборода Д., Горбатюк І., учні групи 27, Яцюк Є., учень групи Т-10);

за \/ІІІ місце - мешканці секції 1 кімнати 7 (Удудяк Н., Свалов О., Ліховчук О., Цапенко О., учні групи Т-6);

за ІХ місце - мешканці секції 1 кімнати 2 (Шевченко С., Орищак В., Гурнак В., учні групи Т-6);

за Х місце - мешканці секції «Болгарка» кімнати 3 (Сава П., Герчанівський Ю., учні групи 27, Воронецкий В., учень групи 11).

Проводилась цілеспрямована робота з учнями, які мають пропуски занять та не атестовані з окремих навчальних предметів. Соціальним педагогом Супрун Ю.Ю. та класними керівниками було надіслано 98 листів батькам, на селищні та районі ради, у служби у справах дітей, з проханням про повернення учнів до навчання.

З початку року проведено 11 засідань координаційних рад, на яких заслухано понад 144 учні, 76 з них отримали попередження та догани, розглядались питання повернення учнів до навчання, профілактична робота з неблагополучними та формально благополучними учнями. Поставлені на облік в поліції 2 учнів, на внутрішній облік 10 чоловік, схильних до правопорушень. 12 учнів залишені проживати у гуртожитку умовно, до першого порушення.

Велася активна співпраця зі службами у справах дітей Херсонської області, відділами поліції м. Херсона.

У гуртожитку училища на початок навчального року мешкало 389 учнів, 13 з яких – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, для яких було створено всі необхідні соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в позаурочний час.

Велика увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких налічувалось 37. На кінець року залишилось 18 учнів сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Волонтерська діяльність

Під час 2016-2017 року відбулася така волонтерська діяльність:

 1. 1.Збір пожертв для розвитку служби милосердя протягом року. Кошти передані Суворовській районній організації Товариства Червоного Хреста.
 2. 2.Допомога (збір коштів, одягу) соціально незахищеним дітям (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені).
 3. 3.Збір коштів на операцію учню групи Т-29 та учню групи 11, який постраждав внаслідок обгорання.
 4. 4.Допомога учасникам АТО (відправлення посилок).
 5. 5.Збір пластикових кришечок для надання допомоги в протезуванні воїнів АТО.

Учнівське самоврядування

У ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона» працює учнівське самоврядування училища, яке діє на підставі Положення та згідно плану. До квітня 2017 року президентом учнівського самоврядування був учень групи 47 Проскуренко Дмитро. У травні 2017 року відбулися вибори нового президента, яким став учень групи 27 Сава Павло. Вже другий рік поспіль президентом учнівської ради гуртожитку залишається учень групи Т-36 Ватаг Михайло.

Протягом року учнівське самоврядування провело такі заходи і взяли участь у наступних акціях:

 1. 1.Благоустрій пам’ятника героям-патріотам братам Запорожчукам та покладання квітів у пам’ятні дні.
 2. 2.16.09.2016 р. – допомога у проведені культурно-масового заходу, присвяченому Дню рятувальника України, який пройшов на території Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.
 3. 3.Допомога в проведені святкового заходу до Дня захисника України у дитячому садку №5.
 4. 4.Проведення новорічної казки (святкового концерту) для учнів та працівників училища.
 5. 5.15.12.2016 р. члени учнівського самоврядування допомогли у святкуванні Дня адвокатури України, яке відбулося у ГК «Фрегат».
 6. 6.До свята 8 березня, учнівське самоврядування училища взяло участь у обласній благодійній акції. Учні закупили подарунки та привітали жінок похилого віку зі святом.
 7. 7.У березні-квітні 2017 року членами учнівського самоврядування була прибрана територія від автосалону «Пежо» до «Наддніпрянської правди» (парк «Дубки»).
 8. 8.06.04.2017 р. у закладі відбувся Єдиний день учнівського самоврядування, під час якого учні виконували обов’язки педагогів, майстрів та вихователів.

Окремим розділом виховної роботи є робота Ради гуртожитку та вихователів. Вихователі гуртожитку спрямовують свою роботу на організацію відпочинку учнів в позаурочний час, підтримання належного санітарного стану і дисципліни в кімнатах та секціях, проведення спортивно-масових та розважальних заходів.

В гуртожитку було організовано та проведено тематичні години спілкування з мешканцями секцій:

-       Проведення інструктажів з техніки безпеки;

-       Знайомство з правилами проживання в гуртожитку;

-       Вибори активу секції та ради гуртожитку;

-       «Твоє виборче право»

-       «Порядок у навчальному закладі, дотримання дисципліни-обов’язок кожного учня»

-       «Особиста гігієна та режим дня»;

-       «Збережемо Землю», «Моя Земля – Земля моїх батьків», «Земля – моя планета»;

-       години спілкування, присвячені історії козацтва та створенню ліцею і. Б.Хмельницького на базі училища;

-       перегляд документальних фільмів з обговоренням, спрямованих на вшанування громадської мужності учасників революційних подій 2004 року та Революції Гідності;

-       перегляд фільму, присвячений пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру, бесіда;

-       урок-реквієм «Голодомор»;

-       акція «Запали свічку».

-       «Яким є ідеал сучасної молодої людини, громадянина України?» та багато ін.

Протягом року у гуртожитку відбулися святкові заходи з дискотекою, де учнівське самоврядування гуртожитку готувало сценарії, конкурси: до Дня студента, до Хеллоуіну, Нового року, Дня закоханих, 8 Березня.

Робота бібліотеки:

У 2016-2017 н.р. бібліотекарі Стягар Г.М., Литовченко Г.М. провели роботу по комплектуванню бібліотечного фонду та інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу.

З метою популяризації літератури, підвищення освіченості, моральності молодого покоління, пропаганди здорового способу життя були організовані заходи:

-       Щомісячна виставка-календар «Знаменні та пам’ятні дати»;

-       день бібліотеки для учнів І-го курсу;

-       виставка-інформація «Права і свободи людини і громадянина»;

-       книжкова виставка «Із забуття – в безсмертя: письменники розстріляного відродження»;

-       виставка-пам’ять «Національна катастрофа України: Голодомор»;

-       виставка, присвячена 40-й річниці створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод;

-       виставка, присвячена 150-річчю від дня народження М.Грушевського;

-       виставка книг та фото, присвячена 75 роковинам трагедії Бабиного Яру;

-       виставка, присвячена подіям 2004 року та Революції Гідності;

-       фотовиставка в музеї «Миттєвості нашої історії. Хроніка подій 2015-2016 н.р.». та багато інших.

У обласному конкурсі бібліотек «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів» бібліотека ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона» посіла ІІ місце.

 

Фізична підготовка:

        

Протягом 2016-2017 н. р. були проведені вісім товариських ігор,дві гри з волейболу з ХВПКУ та одна з ХПЛЗтП , також дві гри з баскетболу з ХПЛЗтП та дві з ХВПКУ, дві гри з футзалу зі студентами Херсонського факультету Одеського Державного університету внутрішніх справ. Всі ці змагання проводились з метою успішної підготовки до участі в першості області серед професійно-технічних навчальних закладів.

Прийняли активну участь в обласній Спартакіаді серед професійно-технічних навчальних закладів. В змаганнях, які проводились протягом року команда училища посіла такі місця:

 • легкоатлетичний крос – ІІ місце;
 • баскетбол – І місце;

фізкультурно-патріотичний комплекс:

 • «Козацька наснага» - ІІ місце;
 • волейбол - І місце;
 • настільний теніс –ІІІ місце;
 • футзал- ІІ місце;
 • легка атлетика - ІІІ місце

За підсумками обласної Спартакіади серед ПТНЗ наша збірна команда зайняла І – загальнокомандне місце(в п’ятий рік поспіль).

         Це успіхи на обласній арені.

         Провели змагання на першість училища з легкоатлетичного кросу присвяченого Дню фізкультурника, першість училища з баскетболу ,волейболу, фізкультурно- патріотичний комплекс «Козацька наснага» ,присвячений Дню Захисника України, першість училища з настільного тенісу ,шахів,футзалу ,легкої атлетики та першість гуртожитку з футболу, настільного тенісу, шахів та волейболу.

         У вищезгаданих змаганнях постійно приймають участь і займають призові місця групи: 25, 27, 17, Т-3, Т-6, Т-29 де майстри виробничого навчання:               Мацалковський О.В., Залужець О.Б., Козлов М.А., Крупцев О.О., Нікітенко Н.А.

         Брали участь у Всеукраїнському огляді конкурсі на кращий стан фізичного виховання де зайняли ІІІ місце на Україні

Виконали роботи по укріпленню матеріальної бази:

 1. 1.Придбали інвентар: 16 баскетбольних м’ячів,10 волейбольних та 3 футзальних м’яча та 3 скакалки.
 2. 2.Придбали 16 комплектів спортивної форми для збірної команди училища.
 3. 3.Пофарбували паркан на стадіоні.
 4. 4.Замінили лампи накалювання на економні у спортивній залі.
 5. 5.Виготовили та встановили полки в кабінет фізичного виховання.
 6. 6.Зробили ремонт у роздягальнях та чорному вході.
 7. 7.Пофарбували та полакували підлогу у спортивній залі.
 8. 8.На наступний навчальний рік планується придбати наступний спортивний інвентар:

-         м’ячі футбольні -10 шт.

-         м’ячі волейбольні - 15шт.

-         м’ячі баскетбольні -10 шт.

-         скакалки – 5 шт.

Але також поряд з цим існують деякі недоліки:

 1. 1.До повної відповідності матеріальної бази не достає ще небагато одиниць інвентарю а саме:

-м’ячі футбольні(18)

-м’ячі баскетбольні(14)

-м’ячі волейбольні(8)

 1. 2.Пропуски уроків з фізичної культури

-гр.21 керівник Степаненко Л.В.,майстер в\н Ситник К.М.

Всього на групу- 136 год. На кожного учня - майже по 6 год.

     3.Відвідування занять у спортивній формі хоч і покращилась але у деяких групах більшість учнів продовжують з’являтися на заняття без спортивної форми а саме учні груп:

- 21 кл. керівник Степаненко Л.В., майстер в\н Ситник К.М.:

Апарасківі, Кравченко А.

-11 кл.керівник Гринчак І.М.,майстер в\н Мічковський В.О.:

Тимченко,Герман,Роговський ,Коробейніков .

 

Методична робота:

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» у 2016-2017 році завершив працювати над І етапом методичної проблеми «Комплексний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учнів у сучасних умовах». Протягом року було проведено дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб, інтересів кожного педагога та накреслені напрямки роботи на наступний 2017-2018 н. р.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання продовжили роботу з впровадження у навчальний процес сучасних будівельних технологій, матеріалів та інструментів компаній «Хенкель Баутехнік (Україна) », «Кнауф», «БОШ» .

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні комісії: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Гринчак І.В.), природничого-математичного циклу (керівник Якуніна С.Б.), циклова випускова комісія (керівник Лисенко О.М.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельного циклу (керівник Чередниченко С.Я.), фізичного виховання (керівник Коротков В.М.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник Чорна С.М.). Протягом року здійснювалась робота з молодими педагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник Соколов Г.Д.).

У навчальному році було проведено:

 • 14 педрад;
 • 10 інструктивно-методичних нарад викладачів;
 • 42 інструктивно-методичні наради майстрів в/н.

У 2016-2017 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання та виховання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

За навчальний рік пройшли курси підвищення кваліфікації:

¬ На базі НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти – 4, а саме:

директор Супрун О. Ф., методист Данильченко Н.В. – ІІ етап,заст.директора з вих. роботи Суворова О.І., методист Король С.О. – І етап;

¬ На базі комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2016-2017 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації:

 • викладачі загальноосвітніх предметів – 5, а саме :

-         Степаненко Л.В. – викладач математики;

-         Білик Ю.Ю. – викладач фізичного виховання;

-         Петрушкевич І.І. – викладач фізичного виховання;

-         Гринчак І.М. – викладач іноземної мови;

-         Філовська О.В. – викладач іноземної мови.

 • вихователі гуртожитку:

-         Успенська Л.В.;

-         Петлінська І.В.;

-         керівник гурткової роботи Калініченко М.Г.

 

¬ На базі НМЦ ПТО ПК у м.Біла Церква пройшли курси підвищення кваліфікації майстри в/н: Іванець А.А.,Падалка С.М., Хмельов В.М.

 

         Як результат атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н. р.:

Всього атесто-вано

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

Підтверд-ження звання

майстрам в\н

Присвоєно

майстрам в/н

Підтверд-жено

майст-рами в\н

вищу

кат.

мето-

дист

І

кат

ІІ кат

ст.

викл.

вищу

кат.

ст.

викла-дач

І

кат

ІІ кат

І

кат

ІІ кат

14

т.р.

13

т.р.

12

т.р.

11

т.р.

10

т.р.

11

1

-

1

1

-

-

-

3

-

 

1

3

2

1

1

1

 

Відповідно до індивідуальних методичних планів роботи педагогів та графіків проведення показових заходів протягом навчального року працівниками училища було проведено 14 уроків з виробничого навчання, 7 уроків з професійно-теоретичної підготовки, 6 уроків з загальноосвітньої підготовки та 75 виховних заходів.

Вищезазначені заходи, методистами училища разом з педагогічними працівниками проаналізовані та обговорені, та як результат - накреслені шляхи на підвищення їх результативності.

     З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

 1. q«На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітні дисципліни,

(переможець -   викладач: Якуніна С.Б., тема уроку « Урок узагальнення з теми «Похідна»);

 1. q«На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни,

(переможець – викладач Золотухіна А.М.,тема уроку «Види матеріалів з яких виготовляється столовий посуд»).

 1. q«На кращий урок виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Мацалковський О.В., тема уроку «Навішування та регулювання меблевих фасадів»).
  1. q«На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможець – викладач спеціальних дисциплін Чередниченко С.Я., тема роботи «Технологія влаштування перегородок і обличкувань із застосуванням плит «Аквапанель внутрішня»).
  2. q«На кращу методичну розробку уроку виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Білоус Л.Ю..тема роботи «Нарізка овочів. Значення,методи та прийоми при нарізанні простою формою»)

Під час навчального року на належному рівні проведено предметні тижні математики, хімії, екології та біології, української мови та літератури, історії, права, фізики та інформатики, фізичного виховання та захисту Вітчизни, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та вихованню учнів .

Учні навчального закладу брали участь в обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (І місце – Проскуренко Д. (47), ІІ місце – Гапша В.(гр.17));

Відповідно до плану роботи НМЦ ПТО в Херсонській області був проведений Міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому взяли участь 24 учня з 19 ПТНЗ області, (оцінювання конкурсу – 24 бали), серед них учні нашого училища: Пахнюк В., (група № 31, викладач Супруненко І.В.) – набрав 10 балів; Бобров Є.. (група № 31, викладач Супруненко І.В.)– набрав 6 балів. Традиційно в області відбувся ІІ-й етап Міжнародного конкурсу української мови та літератури імені Петра Яцика, в якому взяло участь 25 представників ПТНЗ області (оцінювання конкурсу – 40 бали), серед них учні нашого училища набрали : Бобров Є.-11балів та Пахнюк В.-9 балів (гр. № 31, викладач Супруненко І.В ). Аналізуючи результати мовних конкурсів, робимо висновок, що заступник директора з НР Руденко Л.М. та методист Данильченко Н.В. на недостатньому рівні працювали з викладачем української мови та літератури по виявленню обдарованих дітей з учнівського колективу та підготовки їх до конкурсів .

        У відповідності до наказу Міністерство освіти та науки України від 18.08.2016 року №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017н.р.».Наші учні брали участь у ІІ етапі предметних олімпіад серед ПТНЗ міста,наш учень Проскуренко Дмитро показав найкращий результат серед ПТНЗ з екології (викладач Рощук Ю.А). На всіх останніх олімпіадах учні показали середні здібності , що є не достатніми для вищого професійного училища. У цілому в поточному навчальному році результати міських олімпіад кращі у порівнянні з минулим роком.

Незадовільно спрацювали цього року викладачі Худенко М.С. та               Філовська О.В. щодо підготовки учнів до міських олімпіад – вони не забезпечили участь своїх учнів у предметних олімпіадах.

У навчальному році педагогічні працівники училища на належному рівні підготували учнів до обласного конкурсу фахової майстерності з професії «Маляр»,» . Учень групи 37 Мукомел О. та учень групи.Т-36 Ватаг М., посіли І   та ІІ місця. За підсумками журі учень групи 37 Мукомел О. був направлений у місто Львів для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Маляр» ,але на жаль на якому посів X ІVмісце (викладач Чорна С.М., майстер в/н Бойчук Л.Д) . Це свідчить проте ,що педагогічні працівники не в повній мірі спрацювали з питання підготовки учня до Всеукраїнського конкурсу.

Відповідно до плану роботи ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» було проведено місячник професійної майстерності під час якого викладачі загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки взяли активну участь у проведенні позакласних заходів професійної спрямованості з демонстрацією відео роликів, слайдових презентацій, фрагментів фільмів. За графіком були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів І-ІV курсів. До підготовки та проведення даних заходів усі працівники училища віднеслись з повною відповідальністю підкресливши свій фаховий рівень.

Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. Продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

За навчальний рік узагальнено досвід роботи педагогів:

ПІБ викладача

Предмет

Тема

1.

Лисенко О.М.

класний керівник

Формування особистості учня через впровадження учнівського самоврядування в групі

2.

Птицина І.Г.

викладач інформатики та інформаційних технологій

Формування інформаційної культури на уроках інформатики шляхом впровадження інтерактивних методів роботи

3.

Василишина І.В

майстер виробничого навчання

Впровадження сучасних будівельних технологій в навчально-виробничий процес

4.

Залужець О.Б.

майстер виробничого навчання

Впровадження виробничих інновацій у навчально-виробничий процес у підготовці кваліфікованих робітників

5.

Бурдюгова Н.А.

викладача фізики

Розвиток критичного мислення учнів на уроках фізики в контексті активного навчання;

6.

Данильченко Н.В.

методист

Впровадження козацької педагогіки-головний напрямок виховної роботи»           (з досвіду роботи)

7.

Данильченко Н.В.

методист

узагальнення роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ»

 

Власним досвідом роботи наші педагоги діляться та розповсюджують:

 • Всього надруковано в журналах, предметних газетах – 7.

 

Назва та реквізити друкованого видання

Тема-назва

ПІБ автора

1

газета «Джерела»№16 від 30.09.2016

стаття «Формування національно-патріотичне виховання на уроках економіки»;

 

Воличенко О.О.

(викладач економіки)

2

газета «Джерела» № 20 від30.11.2016 р.,

стаття «Самоосвіта вчителя»;

 

Данильченко Н.В

(методист)

3

газета «Джерела» № 1 (413) від 15.01.2017 р

стаття «Впровадження козацької педагогіки - головний напрямок виховної роботи» (з досвіду роботи);

Данильченко Н.В

(методист)

4

газета «Джерела»№ 6 від 30.03.2017 р

методична розробка позакласного заходу «Збережи здоров’я та й на все життя»;

Білоус Л.Ю.

(майстер в/н)

5

збірник – Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній школі ,Херсонський Державний університет, 2016 р

стаття «Деякі аспекти формування практичної компетентності учнів професійно-технічних училищ на уроках математики»

Якуніна С.Б.

(викладач математики)

6

журнал «Відкритий урок»,

методична розробка уроку виробничого навчання «Кваліфікаційна пробна робота»

 

Падалка С.М.

(майстер в/н)

7

журнал «Відкритий урок»,

методична розробка уроку   з технології штукатурних робіт «Механізоване приготування,транспортування,нанесення штукатурного розчину на поверхню»;

 

Чередниченко   С.Я. (викладач професійно-теоретичної підготовки)

 

Методистами училища за навчальний рік в межах навчального закладу видано – 5 робіт:

збірник матеріалів за результатами психолого-педагогічного   семінару «Що таке булінг? Профілактика та подолання прояв булінгу в дитячому середовищі»» (заступник директора з ВР Суворова О.І., методист Данильченко Н.В.);

-       збірник матеріалів за результатами науково-практичного семінару «Технології тайм-менеджменту в професійній діяльності педагога ПТНЗ». (методист Данильченко Н.В.);

-       методичний вісник «Узагальнення роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ» (методист –   Данильченко Н.В.);

-       методичний вісник «Узагальнення роботи педагогічного колективу з питання: «Впровадження козацької педагогіки-головний напрямок виховної роботи (з досвіду роботи)», (методист –   Данильченко Н.В.);

-       збірник «Методичний вісник» (№ 11,12).

   В цьому навчальному році педагогічний колектив училища у плані видавничої роботи спрацював значно краще, ніж в минулому році.

Майстер-класи – 14:

-       «Кладка стін з газоблоків з лицюванням декоративною цеглою» майстер в/н Крупцев О.О.;

-       «Утеплення стін», майстер в/н Бойчук Л.Д.;

-       «Декоративна штукатурка», майстер в/н Бойчук Л.Д.;

-       «Лицювання стін плиткою», майстер в/н Василишина І.В.;

-       «Наклейка шпалер», майстер в/н Василишина І.В.;

-       «Виготовлення табурета», майстер в/н Іванець А.А.;

-       «Виготовлення банкетки», майстер в/н Мацалковський О.В.;

-       «Розбирання стартера, топлевної системи», майстер в/н Мічковський В.О.;

-       «Виготовлення каміну з гіпсокартону», майстер в/н Падалка С.М.;

-       «Технологічний процес фарбування металевих поверхонь емалевою фарбою з молотковим ефектом», викладач Ярохович А.Ю; майстер в/н Василишена І.В;    

-       «Впровадження у навчально-виробничий процес новітніх будівельних технологій та матеріалів італійської торгівельної марки «SAN MARCO», майстер в/н Василишина І.В. та колектив працівників «Декор»;

-       «Приготування куриці галатин», майстер в/н Білоус Л.Ю.;

-       «Приготування медальйонів фламбе», майстер в/н Білоус Л.Ю.;

-       «Приготування страв із сиру», майстер в/н Білоус Л.Ю.

                                                        

У цьому році продовжено роботу з поповнення матеріалами власних блогів педагогами Золотухіною А.М., Чорною С.М., Птициною   І.Г., Степаненко Л.В., Данильченко Н.В., Білоус Л.Ю.        

Протягом навчального року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп,конкурсах педагогічної майстерності відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

Тобто у педагогічних працівників училища все ж таки є творчий потенціал, але який пасивно розвивається із за байдужості та особистої ліні.

Протягом навчального року педагогічні працівники продовжили роботу з удосконалення КМЗ предметів та професій.

Профорієнтаційна робота:

У 2017-2018 н.р. училищем виконано регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у кількості – 186 учнів.