А Н А Л І З

роботи педагогічного колективу

за 2015–2016 навчальний рік.

 

У 2015-2016 н.р. робота ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про профтехосвіти», «Про загально-середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», реалізацію державних стандартів ПТО, регіональних та міських програм галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Училище здійснювало діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Теоретична та професійно-практична підготовка:

Теоретична та професійно-практична підготовка учнів у 2015-2016 н. р. здійснювалась на підставі державних стандартів ПТО, навчальних планів і програм. Програма з професійно-теоретичної підготовки усіма викладачами виконана у повному обсязі.

У 2015-2016 навчальному році викладачі загальноосвітніх дисциплін працювали над впровадженням у практику роботи нових ефективних методів навчання, спрямовуючи свою роботу, перш за все, на ліквідацію прогалин у знаннях учнів І курсу та поступове підвищення рівня навчальних досягнень учнів ІІ, ІІІ та ІV курсів, на всебічний розвиток особистості, чому сприяла організація позакласної роботи з предметів.

            На хорошому рівні пройшли предметні тижні математики, хімії та біології, фізики, української мови та літератури, іноземної мови та літератури, військово-патріотичного виховання, історії та права (викладачі Степаненко Л.В., Якуніна С.Б., Худенко М.С., Бурдюгова Н.А., Рощук Ю.А., Філовська О.В., Кваріані Л.Л., Руденко Ю.В., Чеботарьова Д.О., Юденцова Т.О.).

            На високому методичному рівні були проведені показові уроки викладачами Якуніною С.Б., Філовською О.В., Степаненко Л.В., Юденцовою Т.О., Коротковим В.М., Руденком Ю.В., Барвінською І.В., Біликом Ю.Ю., Бурдюговою Н.А.

            На міських предметних олімпіадах та конкурсах, на відміну від попереднього року, наші учні мають певні здобутки: учень гр. Т-9 Дарійчук Олексій посів призове ІІІ місце з предмета «Економіка» (викладач Воличенко О.О.); учень гр. 31 Шабай Олександр показав кращі знання серед учнів ПТНЗ м. Херсона з фізики (викладач Бурдюгова Н.А.). Значно кращими цього року є результати мовних конкурсів: учень групи 37 Проскуренко Дмитро показав четвертий результат (10 балів) серед учнів ПТНЗ на конкурсі ім. Тараса Шевченка та сьомий – на конкурсі ім. Петра Яцика (викладач Руденко Л.М.).

            Разом з тим, цього року наші учні показали низькі знання з математики (викладач Степаненко Л.В.). На середньому рівні є результати олімпіад з біології, історії, іноземної мови.

            Тому, зважаючи на сказане вище, слід зауважити, що рівень підготовки наших учнів до олімпіад та конкурсів ще є недостатнім. Викладачам є над чим працювати, враховуючи як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори.

За підсумками 2015–2016 н.р. маємо такі результати із загальноосвітніх дисциплін:

Викладач

Предмет

2013-2014 н. р.

2014-2015 н. р.

Якість

НДУ,%

Середній

бал

Якість

НДУ,%

Середній

бал

1.

Якуніна С.Б.

Вища математика

38,5

6,5

41,7

6,1

математика

33,4

5,7

9,4

4,5

2.

Степаненко Л.В.

математика

25,6

5,2

14,4

4,8

технології

-

-

64,4

6,5

3.

Бурдюгова Н.А.

фізика

39

6,0

18,5

5,3

астрономія

72

8,4

48,2

7,4

4.

Рощук Ю.А.

хімія

27,4

5,3

10,2

4,3

біологія

27

5,3

15,4

4,7

основи екології

39,2

6,5

13,7

4,7

5.

Барвінська І.В.

інформатика

74

7,4

50,8

6,7

6.

Юденцова Т.О.

укр. мова

29,2

5,9

20,1

5,9

укр. література

31,8

6,0

26

6,0

етика

80,8

7,3

82,3

7,8

7.

Руденко Л.М.

укр. мова

36

5,6

30

5,9

укр. література

32

5,7

40,4

5,9

8.

Кваріані Л.Л.

зарубіжна літератур

-

-

36,3

5,8

 

іноземна мова

-

-

18,3

4,9

9.

Філовська О.В.

іноземна мова

52,4

6,1

12,7

4,7

 

 

художня культура

72,6

7,4

87,9

7,9

етика

100

8,2

90

8,1

10.

Худенко М.С.

історія України

51

6,0

32,5

5,8

географія

36,4

5,7

24,1

5,2

людина і світ

53

6,4

72,1

6,9

філософія

100

7,9

76,8

7,4

всесвітня історія

58,8

6,8

38,8

5,8

11.

Чеботарьова Д.О.

Правознавство

-

-

48,8

6,4

соціологія

-

-

100

8,6

 

 

основи правових знань

-

-

75,6

7,5

12.

Воличенко О.О.

економіка

-

-

35,5

5,7

13.

Руденко Ю.В.

Захист Вітчизни

52,3

6,5

43,9

6,4

14.

Петрушкевич І.І.

фізкультура

-

-

85,7

7,6

15.

Коротков В.М.

фізкультура

70,4

7,9

81,3

8,0

16.

Білик Ю.Ю.

фізкультура

78,2

7,7

78,8

7,7

17.

Птицина І.Г.

інформатика

64,2

7,0

44,4

6,5

18.

Сомова А.Ю.

технології

40,4

6,2

51,1

6,7

 

            Таким чином, якісний показник із загальноосвітніх дисциплін склав 42,7 відсотка (минулорічний        – 53,7) , середній бал – 6,1.

            Аналізуючи предметні показники викладачів за 2015-2016 н.р., слід зазначити зниження якісних показників. В цілому по училищу це 11 відсотків. Значне зниження якісного показника у порівнянні з минулим роком спостерігається з математики (викладачі Якуніна С.Б., Степаненко Л.В.), фізики (викладач Бурдюгова Н.А.), хімії, біології, основ екології (викладач Рощук Ю.А.), англійської мови (викладач Філовська О.В.), інформатики (викладачі Барвінська І.В., Птицина І.Г.), історії, географії (викладач Худенко М.С.). Такі дані свідчать про завищення в оцінюванні знань у минулому навчальному році та досить об’єктивну оцінку НДУ цього року.

            Об’єктивність оцінювання викладачами навчальних досягнень учнів показала і державна підсумкова атестація у випускних групах.

            Державна підсумкова атестація учнів виявила такий рівень навчальних досягнень:

Результати ДПА учнів:

Група

Предмет

Кількість учнів

на

10-12 б.

на

7-9 б.

на

1-3 б.

Середній

бал

 

Укр. мова

58

-

16

1

5,7

 

Математика

58

-

8

2

5,4

 

Історія України

58

-

18

3

5,4

 

Всього:

58

-

14

2

5,5

Якісний показник – 24,1 %

 

У розрізі предметів результати ДПА є такими:

Предмет

Якість НДУ (%)

Середній бал

Українська мова

27,5

5,7

Математика

13,8

5,4

Англійська мова

31

5,5

Всього:

24,1

5,5

 

Протягом навчального року ДПА за курс загальної середньої школи склали 58 учнів ІІІ та ІV курсів (групи 31, 45, 47). На ДПА 14 учнів (24,1%) виявили достатній рівень НДУ, 42 учні (72,5%) - середній рівень НДУ, 2 учні (3,4%) – початковий.

Під час перевірки якості виконання письмових робіт слід відзначити об’єктивність оцінювання, завищення оцінок не було.

У порівнянні підсумків ДПА з результатами річного оцінювання вставлено розходження між оцінками у межах 0,4 у середньому балі та 3,5% у якісному показнику, що є у межах допустимого.

Учні підвищили результати на 1,1 бала з математики (викладачі Степаненко Л.В., Якуніна С.Б.) та на 0,2 бала з англійської мови (викладачі Філовська О.В., Кваріані Л.Л.) порівняно з річними балами; рівень НДУ з української мови знизився на 0,1 бала (викладач Юденцова Т.О.).

Ці дані свідчать про об’єктивність оцінювання НДУ, а зазначені вище незначні розходження є суб’єктивними факторами, які суттєво не вплинули на результативність ДПА учнів.

За результатами атестації учнів за 2015-2016 н. р. маємо таку картину успішності по групах:

Група

На

10-12 б.

На               7-12 б.

На

1-3 б.

Середній

бал

1

5

6

7

8

11

-

-

4

6,2

15

-

-

10

5,0

17

-

1

6

5,8

21

-

-

6

6,0

27

-

2

6

6,0

31

-

2

3

6,1

37

-

2

2

6,6

41

-

4

-

6,8

45

-

-

-

6,3

47

-

1

-

6,0

Т-3

-

9

-

7,2

Т-6

-

5

-

7,6

Т-7

-

7

1

7,0

Т-9

-

4

-

7,1

Т-10

2

8

-

7,1

Т-20

1

11

-

7,9

Т-23

4

9

-

8,6

Т-25

-

5

-

7,3

Т-26

1

12

-

8,7

Т-29

1

5

-

7,7

Т-33

-

10

-

7,8

Т-35

2

13

-

8,9

Т-36

2

8

-

8,3

Т-37

1

8

-

8,0

МС-1

-

4

-

7,6

МС-2

-

4

-

8,3

Т-46

-

4

-

7,6

ВСЬОГО:

14

138

38

7,1

 

            В цілому по училищу 14 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні, 138 учнів – на достатньому. Всього по училищу якісний показник навчальних досягнень учнів склав 31,1 відсотка (минулорічний 35%). Серед учнів, які здобувають повну середню освіту, якісний показник склав 6 відсотків (11 учнів навчаються на достатньому рівні). Минулорічний показник 14 відсотків. Всього по училищу 38 учнів (7,8 %) мають початковий рівень навчальних досягнень. Минулого навчального року таких учнів налічувалося 21. Найбільше таких учнів у групах І та ІІ курсів, де учні зі школи мають низький потенціал. Тому викладачам загальноосвітніх дисциплін слід ретельніше продумувати форми роботи з такими учнями.

            Слід відзначити, що кропітка щоденна робота викладачів на уроках, консультаціях, додаткових заняттях дає свої плоди (особливо враховуючи низький рівень НДУ за курс базової школи). Велике значення при викладанні загальноосвітніх предметів має мотивація навчальної діяльності учнів, професійна спрямованість у викладанні, чому наші викладачі надають перевагу. Звичайно, проблем ще багато, працювати є над чим.

            За результатами навчального року 14 учнів (2,7%) не атестовано, четверо з них підлягають відрахуванню, а десятеро – ті, що не атестовані з окремих предметів.

У розрізі загальноосвітніх предметів результати атестації є такими:

П.І.Б учня

Група

Предмет

Викладач

1.

Корепанов М.

11

з усіх предметів

 

2.

Піруанський А.

11

укр. літ

Юденцова Т.О.

всесвітня історія

Худенко М.С.

геометрія

Степаненко Л.В.

3.

Тимощенко М.

11

історія України

Худенко М.С.

4.

Тарасов А.

15

англійська мова

Кваріані Л.Л.

5.

Кулик Д.

17

всесвітня історія

Худенко М.С.

фізкультура

Коротков В.М.

англійська мова

Філовська О.В.

6.

Купченко В.

17

фізкультура

Коротков В.М.

7.

Матвійчук О.

17

історія України

Худенко М.С.

всесвітня історія

Худенко М.С.

фізкультура

Коротков В.М.

8.

Островий О.

17

історія України

Худенко М.С.

всесвітня історія

Худенко М.С.

геометрія

Якуніна С.Б.

фізкультура

Коротков В.М.

9.

Задачніков О.

21

історія України

Худенко М.С.

біологія

Рощук Ю.А.

Хімія

Рощук Ю.А.

10.

Рачковський М.

21

укр.. мова

Юденцова Т.О.

англійська мова

Філовська О.В.

історія України

Худенко М.С.

правознавство

Чеботарьова Д.О.

математика

Степаненко Л.В.

фізкультура

Петрушкевич

11.

Шадрін О.

21

алгебра

Степаненко Л.В.

біологія

Рощук Ю.А.

 

Викладачам загальноосвітніх дисциплін слід удосконалити форми роботи з учнями з метою зменшення кількості не атестованих учнів, зокрема тих, що відвідують заняття.

З груп перехідного контингенту більш серйозної уваги потребує робота керівників груп 11, 17, 21 (Ситника К.М., Степаненко Л.В., Залужця О.Б., Сомової А.Ю., Фальковського А.Ю., Худенка М.С.). Тут слід зазначити причини як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. А перш за все, посилення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

З хорошими результатами навчальних досягнень закінчили навчальний рік майже всі групи на базі загальної середньої освіти. Найвищі якісні показники мають групи:

-       Т-35–100% (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-       Т-26–92,8% (майстер в/н Ніколайцев М.Ю., кл. керівник Чорна С.М.);

-       Т-23–86,0% (майстер в/н Хмельов В.М., кл. керівник Птицина І.Г.);

-       Т-36–83,3% (майстер в/н Костюк Я.О., кл. керівник Гордієнко Ю.Г.);

-       Т-37 – 72,7% (майстер в/н Дьякова Л.І.);

-       Т-33 – 66,6% (майстер в/н Мовчан В.О., кл. керівник Коротков В.М.).

 

З непоганими якісними показниками для груп, які здобувають загальну середню освіту, спрацювали цього навчального року групи:

-       27 – 9,5% (кл. керівник, майстер в/н Бойчук Л.Д.);

-       37 – 10% (майстер в/н Костюк Я.О., кл. керівник Данильченко Н.В.);

-       31 – 9,1 %(кл. керівник Бурдюгова Н.А., майстер в/н Савенко А.В.).

Перевірка журналів показала, що програми із загальноосвітніх дисциплін у 2015-2016 н. р. виконані у повному обсязі. Практична частина (контрольні, лабораторні, практичні, творчі роботи, диктанти, перекази, вірші напам'ять, навички читання, аудіювання, говоріння) виконана повністю та відпрацьована учнями, які з різних причин були відсутні.

Показники знань учнів у розрізі предметів професійно-теоретичної підготовки ІІ, ІІІ ступеня навчання з підготовки кваліфікованих робітників наступні:

 

Прізвище викладача

Назва предмету

На 10-12 б.,

На 7-9 б.,

Середній

бал

Якісний показник

к-ть

%

к-ть,

%

Чорна С.М.

Спецтехнологія

6

17,3

32

67,6

7,9

87,8

Музика О.С.

 

6

11,8

45

88,2

8,5

100

Сомова А.Ю.

 

2

4,6

30

43,5

7

66,3

Дремлюга Є.І.

 

1

4,7

10

47,6

7,04

32,4

Руденко Ю.В.

 

7

10

34

48,6

6,9

58,6

Чередниченко С.Я.

 

14

10,2

95

69,3

7,6

79,5

Золотухіна А.М.

 

6

13,1

30

65,2

7,5

78,2

Ситник К.М.

 

-

-

24

88,8

7,6

88,8

Середній бал з предмету -   7,5

Якісний показник – 76,4

Музика О.С.

Матеріалознавство

7,7

92,3

3

36

8,3

100

Чорна С.М.

 

-

-

46

62,6

7,4

78,8

Сомова А.Ю.

 

1

1,4

28

40

5,9

42,3

Дремлюга Є.І.

 

1

4,7

9

42,8

6,8

47,6

Руденко Ю.В.

 

1

2,4

27

64,3

7,1

66,7

Чередниченко С.Я.

 

3

4,9

35

57,3

7,1

62,3

Ситник К.М.

 

-

-

16

64

6,4

64

Фальковський А.Ю.

 

-

-

12

57,2

6,8

57,2

Середній бал з предмету – 7

Якісний показник – 64,8

Фальковський А.Ю.

Будова та експлуатація бульдозерів

-

-

12

50

6,5

50

Савенко А.В.

-

-

3

23

6

23

Ситник К.М.

-

-

17

68

6,8

68

Середній бал з предмету – 6,4

Якісний показник – 47

Фальковський А.Ю.

Будова та експлуатація екскаваторів

-

-

14

66,7

6,9

66,7

Середній бал з предмету – 6,9

Якісний показник – 66,7

Фальковський А.Ю.

Робоче обладнання і технологія механіз. робіт

-

-

11

55

6,8

55

Ситник К.М.

-

-

18

75

6,8

75

Середній бал з предмету – 6,8

Якісний показник – 65

Руденко Ю.В.

Допуски

7

12,7

21

38,2

6,8

50,9

Король О.О.

-

-

11

44

6,5

44

Середній бал з предмету – 6,6

Якісний показник – 47,4

Ситник К.М.

ПДР

-

-

20

83

7,3

83

Середній бал з предмету - 7,3

Якісний показник – 83

Король О.О.

Електротехніка

32

7

292

64

7,3

71

Середній бал з предмету – 7,3

Якісний показник – 71

Лисенко О.М.

Креслення

21

13

78

49

7,3

62

Музика Н.М.

Креслення

15

11,0

72

53

7,2

64

Середній бал з предмету – 7,25

Якісний показник – 63

Птицина І.Г.

Інформаційні

17

5,4

194

61,4

8,8

66,8

Барвінська І.В.

технології

25

13,8

129

70,8

7,4

84,6

Середній бал з предмету – 8,1

Якісний показник – 75,7

Птицина І.Г.

Охорона праці

8

4,7

107

62,6

7,1

67,3

Золотухіна А.М.

 

4

8,1

28

57,2

7,1

62,0

Руденко Ю.В.

 

9

12,9

43

61,4

7,5

74,3

Данильченко Н.В.

 

17

9,1

114

61,3

7,6

70,4

Середній бал з предмету – 7,3

Якісний показник – 68,5

Воличенко О.О.

ОГЕ

29

8

250

54

7,1

65

Середній бал з предмету – 7,1

Якісний показник – 65

Золотухіна А.М.

Організація

6

13,1

33

71,8

7,5

84,8

Середній бал з предмету – 7,5

Якісний показник – 84,8

Золотухіна А.М.

Фізіологія

1

4,5

12

54,5

7,1

60

Середній бал з предмету – 7,1

Якісний показник – 60

Золотухіна А.М.

Устаткування

9

19,1

29

61,8

7,8

80,9

Середній бал з предмету – 7,8

Якісний показник – 80,9

Золотухіна А.М.

Санітарія

3

12

14

56

7,3

68

Середній бал з предмету – 7,3

Якісний показник – 68

Золотухіна А.М.

Калькуляція

5

20,8

16

66,7

7,8

87,5

Середній бал з предмету – 7,8

Якісний показник – 87,5

Прізвище викладача

Назва предмету

На 10-12 б.

На 7-9 б.

Середній

бал

Якісний показник

к-ть

%

к-ть

%

Степаненко Л.В.

Техніка пошуку роботи

17

8,5

115

57,8

6,9

66,3

Середній бал з предмету - 6,9

Якісний показник –66,3

 

       В цілому середній бал навчальних досягнень учнів ІІ та ІІІ ступенів навчання становить 7.3; якісний показник 68,9% (минулорічні показники: середній бал 7,5; якісний показник 68,4 %).

         Результати навчальних досягнень з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» виявилися такими:

Прізвище викладача

Назва предмету

На 10-12 б.

к-ть

%

На 7-9 б.

к-ть

%

Середній

бал

Якісний показник

%

Воличенко О.О.

ОГЕ

4

31

9

8,5

8,5

100

Економ. теор.

3

25

9

75

8,3

100

Чорна С.М.

Матеріалознавство

1

7,7

11

84,6

7,5

92,3

Буд. матеріали

4

33,4

7

58,3

8,3

91,7

Чередниченко С.Я.

Тех.штук.робіт

5

38,4

8

61,5

8,8

100

Король О.О.

Електротехніка

-

-

12

100

7,7

100

Ковальова О.І.

Осн. підприємства

2

22,2

5

55,6

8

77,8

Теоретична механіка

3

25,1

5

41,6

7,7

66,7

Осн. розр. буд. конструкцій

2

22,2

4

44,5

7,4

66,7

Економіка будівництва

2

22,2

4

44,5

8,0

66,7

Опір матеріалів

4

33,3

4

33,4

7,7

66,7

Лисенко О.М.

САПР

4

44

4

44

8,8

88

Буд. конструкції

5

24

8

38

7,3

62

Інж. креслення

4

33

5

42

8,3

75

Сакара О.Ю.

ТОБВ

2

22,2

5

55,5

7,7

77,7

Будівельна механіка

2

22,2

6

66,6

8,3

88,8

СТОБ

2

22,2

5

55,6

7,9

77,8

Інженерна геодезія

5

41,6

4

33,3

8,08

75

           

За підсумками ІІ семестру середній бал з підготовки молодших спеціалістів становить 8,1; якісний показник 81,8 % у минулому році середній бал 8,4; якісний показник 81,8%).

За ІІ семестр 2015-2016 н. р. не атестовано – 14 учнів (минулорічний показник – 24 учні).

Дані у розрізі груп:

№ групи

Назва предмету

П.І.Б. викладача

Прізвища учнів,

які не атестовані

ПІБ учнів, які навчаються. на початковому рівні

11

Техніка пошуку роботи

Степаненко Л.В.

 

Корепанов

 

ОГЕ та підприємництва

Воличенко О.О.

Спецтехнологія

Ситник К.М.

Корепанов, Тимошенко

Матеріалознавство

Ситник К.М.

Корепанов, Тимошенко

Піщанський, Вандер

Будова та експлуатація бульдозерів

Ситник К.М.

Корепанов, Тимошенко, Піщанський

Вандер

Робоче обладнання і технологія механіз. робіт

Ситник К.М.

Корепанов, Вандер, Тимошенко, Піщанський

 

ПДР

Ситник К.М.

Корепанов, Піщанський, Вандер

 

Електротехніка

Король О.О.

Корепанов, Піщанський, Вандер

Креслення

Лисенко О.М.

Корепанов, Вандер, Тимошенко, Бачковський, Піщанський

Допуски

Король О.О.

Вандер

Інформаційні технології

 

Птицина І.Г.

 

Корепанов

 

Охорона праці

Корепанов, Піщанський

17

Матеріалознавство

Спецтехнологія

Сомова А.Ю.

 

Кулик, Матвійчук

Електротехніка

Король О.О.

Кулик, Островий, Купріянов

 

Т-9

Матеріалознавство

Чередниченко

 

Чернов А.

 

Креслення

Лисенко О.М.

Техніка пошуку роботи

Степаненко

Т-7

Технологія лицювальних робіт

Сомова А.Ю

 

 

 

Козловський

 

Технологія малярних робіт

Сомова А.Ю

Матеріалознавство

Сомова А.Ю.

Т-10

Організація

Золотухіна А.М.

 

 

Шелест

 

Технологія

Калькуляція

ОГЕ

Воличенко О.О.

Інформаційні технол.

Барвінська І.В.

21

ОГЕ та підприємництва

Воличенко О.О.

Рачковський М.

 

Матеріалознавство

Фальковський

Задачніков,

Шадрін

Будова та експлуатація екскаваторів

Фальковський

Задачніков,

Рачковський М., Шадрін

Робоче обладнання і технологія механіз. робіт

Фальковський

Задачніков,

Рачковський М., Шадрін

Електротехніка

Король О.О.

Задачніков,

Рачковський М., Рачковський А.

Креслення

Лисенко О.М.

Шадрін,

Рачковський М., Рачковський А.

Інформаційні технології

Птицина І.Г.

Задачніков,

Рачковський М., Рачковський А.

Охорона праці

Птицина І.Г.

Задачніков,

Рачковський М., Шадрін

           

Найгірший стан справ з успішності в учнів груп 11, 21 (керівники груп   Ситник К.М., Степаненко Л.В.; Фальковський А.Ю., Худенко М.С.).

   За результатами ІІ семестру без заборгованостей закінчили навчання учні груп 15, Т-3, Т-6, Т-7, 27, Т-23,Т-26, Т-29, 31, 37, Т-36, МС1 (керівники груп Мацалковський О.В., Рощук Ю.А., Мовчан В.О., Руденко Ю.В.; Куліда А.О., Музика О.С., Василишина І.В., Король О.О.; Бойчук Л.Д., Хмельов В.М., Птицина І.Г.; Ніколайцев М.Ю.,Чорна С.М.; Кирюхін М.О., Білик Ю.Ю.; Бурдюгова Н.А., Савенко А.В.; Данильченко Н.В,                  Костюк Я.О., Гордієнко Ю.Г., Костюк Я.О.; Ковальова О.І.).

Відповідно до ліцензійних та акредитаційних умов рівень професійно-теоретичної підготовки знаходиться на задовільному рівні, але у розрізі предметів у окремих викладачів якісний показник нижчий за 50% (викладач Сомова А.Ю.: матеріалознавство – 42,3%; викладач Дремлюга Є.І: спецтехнологія – 32,4; матеріалознавство –47,6; викладач Савенко А.В.: будова та експлуатація бульдозерів – 23%). Викладачам необхідно звернути увагу на невстигаючих учнів та ліквідувати прогалини у знаннях учнів з предметів зазначених вище.

Відповідно до складеного розкладу, затверджених складів комісій у спеціально підготовлених приміщеннях з 19 грудня по 24 червня 2016 року проходили засідання державних кваліфікаційних комісій з атестації учнів випускного курсу.

За 2015-2016 навчальний рік педагогічні працівники училища підготували 8 молодших спеціалістів та 196 кваліфікованих робітників.

Участь у захисті дипломних робіт, проектів взяли 185 учнів випускного курсу та 11 учнів у здачі кваліфікаційних атестацій.

 

 

Під час захисту випускних робіт учні показали такі результати:

-       дипломні роботи захистили на високому рівні 46 учнів (24,8%), у минулому   році 69 учнів (32,7%):

12 балів – 4 чол. (2,2%)

11 балів – 11 чол. (6%)

10 балів – 31 (%)

 

-       на достатньому рівні 112 учнів (60,5%); у минулому році – 110 учнів (56,4%):

9 балів – 28 чол. (15,1%)

8 балів – 38 чол. (20,5%)

7 балів – 46 чол. (24,8%)

 

-       на середньому рівні 20 учнів (10,8%); у минулому році 48 учнів (24,6 %).

 

Рішенням державної кваліфікаційної комісії розряди високої кваліфікації присвоєно 122 учням (65,9%), у минулому році 147 учнів (69,7%) це учні таких груп:

-        41 – 14 чол. (майстер в/н Мічковський В.О.);

-        45 – 12 чол. (майстер в/н Кирюхін М.О.);

-        Т-20 – 21 чол.(майстер в/н Білоус Л.Ю.);

-        Т-33 – 14 чол. (майстер в/н Мовчан В.О.);

-        Т-35 –15 чол. (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-        Т-37 – 14 чол. (майстер в/н Дьякова Л.І.);

-        МС-2 – 8 чол. (куратор Лисенко О.М.);

-        Т-46 – 10 чол. (майстер в\н Залужець О.Б.);

-        47 – 14 чол.(майстер в/н Нікітенко Н.А.);

 

14 учнів (7,6%) випускного курсу отримали нижче встановлені розряди               (у минулому році 25 учнів (11,8%) це учні:

-          Т-46 – 1 чол. (майстер в\н Залужець О.Б.);                                                          

-          47 – 10 чол. (майстер в/н Нікітенко Н.А.);

-          Т-33 – 1 чол. (майстер в/н Мовчан В.О.);

-          Т-20 – 1 чол. (майстер в/н Білоус Л.Ю.);

-          1 учень гр. Т-29 (майстер в/н Яценко О.В..) атестувався лише з двох професій.

 

Результати ДКА у розрізі груп наступні

Державна кваліфікаційна комісія під час атестування учнів відмітила, що 174 учнів із числа випускного курсу, які прийняли участь у здачі ДКА на високому та достатньому рівні в комплексі продемонстрували свої знання, уміння з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Найкраще до захисту дипломних робіт підготувалися учні груп 41, Т-37, Т-35, Т-33 (кер. дип. Мічковський В.О.; Чорна С.М., Дьякова Л.І., Дремлюга Є.І., Мацалковський О.В., Руденко Ю.В.,          Мовчан В.О.).

В цілому якісний показник навчальних досягнень учнів при вихідному контролі склав – 94%, середній бал – 8 (минулорічні показники 82,7%, середній бал – 8,1).

 

 

 

 


ВИПУСК УЧНІВ

у 2015-2016 навчальному році:

 

групи

Прізвище

майстра в/н

Кількість

учнів

Плановий випуск

Достроковий

випуск

Отримали по закінченню навчання

Захистились на

Отримали розряди

Якісний показник

Середній бал

диплом

З/в. З р.

диплом

«ВД»

свідоцтво

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

ІІІ ступінь

Т-46

Залужець О.Б.

11

11

 

11

 

 

 

 

1

2

2

 

5

1

 

 

 

 

1

10

90,9

8,8

45

Кирюхін М.О.

12

12

 

12

 

 

 

 

2

3

2

2

2

1

 

 

 

 

12

 

83,4

7,3

Т-35

Мацалковський О.В.

15

15

 

13

2

 

 

 

 

 

4

4

4

2

1

 

 

 

 

15

100

9,5

41

Мічковський В.О.

14

14

 

14

 

 

 

 

2

4

4

 

3

1

 

 

 

 

 

14

85,7

8,0

Т-37

Дьякова Л.І.

14

14

 

13

1

 

 

 

 

2

5

3

3

1

 

 

 

 

 

14

85,7

8,7

Т-33

Мовчан В.О.

15

15

 

15

 

 

 

 

 

5

6

1

3

 

 

 

 

 

 

15

100

8,1

МС-2

Лисенко О.М.

8

8

 

8

 

 

 

 

1

1

2

1

 

2

1

 

 

 

 

5

87,5

9

Т-36

Костюк Я.О.

2

 

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ВСЬОГО:

91

89

2

86

3

2

-

-

6

19

25

11

20

8

2

 

 

 

 

 

90,4

8,5

ІІ ступінь

Т-20

Білоус Л.Ю.

22

22

 

22

 

 

 

1

 

6

5

5

5

 

 

 

 

1

21

 

95,4

8,3

Т-25

Кирюхін М.О.

15

15

 

15

 

 

1

3

2

4

 

2

1

2

 

 

 

15

 

 

60

7,3

Т-26

Ніколайцев М.Ю.

6

5

1

5

 

1

 

 

 

3

1

1

1

 

 

 

 

6

 

 

100

8,2

Т-23

Хмельов В.М.

13

13

 

13

 

 

 

1

4

2

2

1

1

 

 

 

 

13

 

 

54,5

7,0

Т-29

Яценко О.В.

12

8

4

8

 

4

1

1

2

1

 

1

1

1

 

 

 

8

 

 

75

7,2

47

Нікітенко Н.А.

24

24

 

24

 

 

2

 

2

7

4

6

1

 

2

 

 

 

24

 

63

7,8

31

Савенко А.В.

9

9

 

9

 

 

1

1

2

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

55,6

6,9

37

Костюк Я.О.

2

 

2

 

 

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Т-3

Мовчан В.О.

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

27

Бойчук Л.Д.

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ВСЬОГО:

105

96

9

96

 

9

5

 

14

27

13

17

11

3

2

 

 

 

 

 

71,9

7,5

РАЗОМ:

196

185

11

182

3

11

5

7

20

46

38

28

31

11

4

 

 

 

 

 

80,9

8


 


Виробниче навчання:

Виробниче навчання у 2015-2016 н.р. було організовано згідно з програмами і навчальними планами, а також з переліком навчальних робіт в майстернях училища і будовах міста.

            У цілому було забезпечено відпрацювання всіх тем програми.

            На хорошому навчально-методичному рівні були проведені уроки виробничого навчання майстрами Бойчук Л.Д., Білоус Л.Ю., Василишиною І.В., Мовчаном В.О.

            За підсумками навчального року рівень знань і умінь у порівнянні з минулим роком становить:

2014-2015 н. р.                                                              2015-2016 н. р.

                82,4 %                                                                            83,2%

По курсам серед учнів з виробничого навчання якість знань, навичок, умінь такий:

І курс – 76,0 %                                                                         67,6%

ІІ курс – 77,0 %                                                                                  86,6%

ІІІ курс – 77,7 %                                                                      81,5%

ІV курс – 92,0%                                                                                  87,5%

                       Гр. ТУ – 89,5 %                                                                                  92,8%

 

Середній бал з виробничого навчання по училищу становить:

7,7

7,8

Середній бал по курсам такий:

І курс – 7,5

ІІ курс – 7,1

ІІІ курс – 7,7

ІV курс – 8,2

Гр. ТУ – 8,0

І курс – 6,9

ІІ курс – 7,6

ІІІ курс – 7,7

ІV курс – 8,2

Гр. ТУ – 8,2

 

За підсумками 2015-2016 навчального року якісний показник і середній бал з виробничого навчання по групам такий:

групи

Майстер в/н

Якісний

показник

Середній

бал

11

Ситник К.М.

77%

7,5

15

Мацалковський О.В.

62%

6,5

17

Залужець О.Б.

64%

6,8

21

Фальковський А.Ю.

78,2%

7,3

27

Бойчук Л.Д.

95%

8,1

31

Савенко А.В.

86,9%

7,5

37

Костюк Я.О.

76,1%

7,8

41

Мічковський В.О.

100%

8,3

45

Кирюхін М.О.

75%

8,2

47

Нікітенко Н.А

87,5%

8,2

Т-3

Мовчан В.О.

96%

8,5

Т-6

Куліда А.О.

100%

9,0

Т-7

Василишина І.В.

80,9%

7,1

Т-9

Харечко Т.Л.

83%

7,7

Т-10

Білоус Л.Ю.

84,6%

7,3

Т-20

Білоус Л.Ю.

90,9%

7,9

Т-23

Хмельов В.М.

100%

8,8

Т-25

Кирюхін М.О.

80%

8,0

Т-26

Ніколайцев М.Ю.

100%

9,8

Т-33

Мовчан В.О.

100%

8,5

    Т-35

Мацалковський О.В.

100%

8,8

Т-36

Костюк Я.О.

91,6%

8,0

Т-37

Дьякова Л.І.

100%

9,1

Т-46

Залужець О.Б.

100%

7,8

Т-29

Кирюхін М.О.

85,7%

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За результатами атестації 2015-2016 н. р. з виробничого навчання якісний показник у порівнянні з минулим роком становить:

2014-2015 н. р.

2015-2016 н. р.

На середньому рівні (4-6 балів):

80 чол. – 13,9%

76 чол. – 15%

На достатньому рівні (7-9 балів)

403 чол. – 62,5%

363 чол. – 71,7%

На високому рівні (10-12 балів)

164 чол. – 25,4 %

67 чол. – 13,3 %

 

            За результатами навчального року з виробничого навчання 12 учнів не атестовані, ці учні підлягають підрахуванню.

За результатами навчального року було пропущено без поважних причин 6749 годин (в минулому році, на цей період 6638 годин). В середньому одним учнем пропущено 13,6 годин.

           

У навчально-практичному центрі Ceresit компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» протягом 2015-2016 н. р. пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за новими сучасними технологіями і матеріалами 130 слухачів (у минулому році 327 слухачів) за темами: декоративне опорядження, утеплення фасадів, утеплення фасадів, плиткове облицювання, улаштування підлог, із них учнів 130 чол.

    Керівник центру Харечко Т.Л. на заняттях впроваджує нові інноваційні технології, нові форми і методи професійної підготовки слухачів, зміцнює навчально-матеріальну базу центру.

Регіональний навчально-практичний будівельний центр фірми «Knauf» у 2015-2016 н. р. пройшли навчання з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 56 чол. (у минулому році 85 слухача).

У будівельному центрі «Knauf» викладають науково-технологічне і практичне досягнення фірми «Кнауф» у виготовленні будівельної опоряджувальної продукції та надає навички використання у будівельному виробництві.

У навчальних майстернях учні групи столярів виконували столярні та мебельні роботи. Учні групи зварників виконували роботи з виготовлення металевих виробів.

У виконанні замовлень брали участь учні груп: 15, 45, Т-3, Т-25, Т-33, Т-35 (майстри в/н Мацалковський О.В., Кирюхін М.О., Мовчан В.О.) виконали замовлення на суму:

 

Група

Сума в грн.

15

41766,00

45

24571,00

Т-3

1622,00

 

8236,00

Т-33

20590,00

Т-35

78578,00

Всього:

175 363,00

 

 

Чистий прибуток склав: 39851,00 грн.

 

 

 

 

 

 
На будовах міста під керівництвом майстрів виробничого навчання працювали групи: 17, Т-6, Т-7, Т-9, Т-26, Т-36, Т-37, Т-46, 21, 27, 31, 37, 41, 47, МС-1 (майстри в/н Залужець О.Б., Куліда А.О., Михайліченко І.О., Василишина І.В., Харечко Т.Л., Ніколайцев М.Ю., Кирюхін М.О., Костюк Я.О., Дьякова Л.І., Фальковський А.Ю., Бойчук Л.Д., Савенко А.В., Нікітенко Н.А.).

Учні груп якісно сучасними матеріалами за новими технологіями, виконували оздоблювальні і цегляні роботи. На рахунок училища поступили позабюджетні кошти за І-ІІ півріччя 2015-2016 н. р. 856 397,00 грн., які направлені на зміцнення навчально-матеріальної бази училища, підготовки до нового 2016-2017 н.р., та на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

№ групи

П.І. П.

майстра в/н

Сума у грн.

17

Залужець О.Б.

59 046,50

Т-6

Куліда А.О., Михайліченко І.О.

66 850,71

Т-7

Василишина І.В.

27 673,60

Т-9

Харечко Т.Л.

50 328,58

Т-26

Ніколайцев М.Ю.

37 605,81

Т-29

Кирюхін М.О.

33 727,98

Т-36

Костюк Я.О.

48 939,23

37

Костюк Я.О.

92 759,68

Т-37

Дьякова Л.І.

107 192,15

МС-1

Дьякова Л.І.

9 366,00

Т-46

Залужець О.Б.

55 930,84

Т-29

Яценко О.В.

27 955,18

МС-1

Яценко О.В.

15 214,00

МС-1

Нікітенко Н.А.

6 700,00

47

Нікітенко Н.А.

99 977,60

МС-1

Харечко Т.Л.

17 944,18

21

Фальковський А.Ю.

5 538,68

27

Бойчук Л.Д.

23 806,20

31

Савенко А.В.

11 016,89

41

Мічковський В.О.

29 969,03

Т-33

Мовчан В.О.

10 812,58

    

Під час проходження курсу професійно-практичної підготовки учні виконували денні завдання, учнівську норму виробітку, якість робіт задовільна, крім групи Т-36 (майстер в/н Костюк Я.О.), які виконали штукатурення житлового будинку (внутрішні та зовнішні роботи) з низькою якістю.

Протягом року велась робота зі зміцнення матеріальної бази навчально-виробничих майстерень.

У майстерні штукатурів № 1 частково пофарбовано стелю, пофарбовані ящики для розчину в кількості 30 штук, пофарбовані дверні коробки, проведена ревізія освітлення в кабінетах робочих місць учнів.

У майстерні штукатурів № 2 пофарбовані ящики для розчину, частково пофарбовані стіни.

У майстерні штукатурів № 3 частково пофарбовані стеля, стіни, металеві ящики для розчину.

У майстерні штукатурів № 4 виготовлені і встановлені 5 стендів зі зразками по улаштуванню плитки, пофарбовані стіни, ящики для розчину в кількості 24 штуки.

У майстерні зварників реставровані робочі місця учнів. В навчальних кабінетах згідно з сучасними вимогами пофарбовані витяжні конструкції, робочі столи учнів, підставки під зварювальні апарати.

Встановлені нові світильники з роз’ємними, вимикачами в 16-ти кабінах, де знаходяться робочі місця учнів. Встановлені 7 стендів зі зразками зварювальних робіт, пофарбовані вікна.

У майстерні слюсар з ремонту автомобілів зроблено 6 робочих місць учнів по розбиранню і збиранню двигунів, пофарбовані слюсарні верстати.

У майстерні малярів виготовлені і встановлені 11 стендів зі зразками малярних робіт, виготовлена і встановлена шафа для інструменту, виготовлено 6 дверних блоків, 2 віконних блоки для тренувальних робіт учнів по шпатлюванню вікон і дверей.

У столярній майстерні механічної обробки деревини проведена ревізія всього обладнання, пофарбовані розміточний стіл, частково стіни, виготовлено куток з охорони праці, оновлені інструкції з безпеки праці.

У майстерні столярів ручної обробки деревини частково відремонтовано верстати.

У 2015-2016 н. р. було придбано для столярів матеріали (цвяхи, само різи,бум ага наждачна, клей ПВА, шліф стрічка) на суму 2626,00 грн., пиломатеріалу на суму 75000,00 грн.

Для штукатурів, мулярів і лицювальників було придбано розчин вапняний на суму 8450,00 грн., інструменту на суму 14094,00 грн., перфоратори, фени, турбінки, дрель-міксер на суму 12650,00 грн., плитка керамічна для стін на суму 1800,00 грн., плитка керамічна для підлоги на суму 1797,00 грн., підмостки на суму 10144,00 грн.

Для мулярів було придбано розчину на суму 1690,00 грн., цеглу силікатну на суму 5600,00 грн., камінь ракушняк на суму 1600,00 грн.

Для газозварників і електриків було придбано електротовари на суму 5778,00 грн., кабель зварювальний на суму 2090,00 грн., кисень, пропан-бутан, вуглекислота, на суму 4210,00 грн., проволока для полу автоматів на суму 750,00 грн. Зварювальні апарати на суму 7600,00 грн., турбінки електричні на суму 3300,00 грн., метал на суму 8360,00 грн., редуктор кисневий, круги відрізні на суму 1720,00 грн., ремонт напівавтомату на суму 2000,00 грн.

Для машиністів екскаватора, бульдозера було придбано запчастини на суму 4500,00 грн., мастильні матеріали на суму 1700,00 грн.

Для монтажників гіпсокартонних конструкцій було придбано матеріалів на суму 1450,00 грн.

На зміцнення навчально-матеріальної бази виробничого навчання у 2015-2016 н. р. використано 178 909,00 грн., позабюджетних коштів (у минулому році 105 167,00 грн.)

У навчальному році була проведена виставка технічної творчості учнів.

На виставку були виставлені експонати, вироби із дерева учнів груп: 11, 17, Т-3, Т-7, Т-9, Т-10, 21, 27, 31, 37, 41, 45, 47, Т-20, Т-23, Т-25, Т-26, Т-29, Т-33, Т-36, Т-29, Т-33, Т-36, Т-37, Т-46 (майстри в/н:Ситник К.М., Залужець О.Б., Мовчан В.О., Василишина І.В., Харечко Т.Л., Білоус Л.Ю., Яценко Т.В., Фальковський А.Ю., Бойчук Л.Д., Савенко А.В., Мічковський В.О., Кирюхін М.О., Нікітенко Н.А., Хмельов В.М., Костюк Я.О., Ніколайцев М.Ю.).

Гарні роботи виготовили групи: Т-3, Т-35, 21, Т-33, 27, Т-10 (майстри в/н Мовчан В.О., Мацалковський О.В., Фальковський А.Ю., Бойчук Л.Д.,         Білоус Л.Ю.).

 

Виховна робота:

           У своїй роботі адміністрація і педагогічний колектив Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указами Президента України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність професійно-технічної освіти, Примірними положеннями про організацію виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора.

З метою вдосконалення виховної системи училища, пріоритетним напрямком якої є системний підхід до управління виховним процесом училища, постійне оновлення його змісту; якісна реалізація концепції громадського виховання особистості; досягнення ефективності роботи училища щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності; та інших негативних проявів; забезпечення духовної єдності поколінь: збереження традицій училища, залучення учнів до вивчення його історії; до пошукової роботи для нових експозицій музею училища, виховання національної самосвідомості.

Форми й методи виховної і позаурочної роботи визначались на діагностичній основі.

Головна увага приділялась національному та патріотичному вихованню, формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуттям власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства. Достатньо уваги приділялось таким напрямкам, як громадянське виховання, правове виховання, військово-патріотичне, спортивно-оздоровче виховання, пропаганда здорового способу життя, трудове та профорієнтаційне виховання, художньо-естетичне виховання.

Згідно з планом роботи училища проведено 41 загально-училищний захід, в яких відображені теми і зміст визначених напрямків виховної роботи, 29 загально-училищних заходів з професійної направленості, а також 12 тематичних місячників:

-     Вересень – місячник основ безпеки життєдіяльності «Збережи здоров’я та й на все життя»;

-     Жовтень – місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний дім»;

-     Листопад – місячник правових знань і правової пропаганди «Бережи мене, мій законе»;

-     Грудень – місячник національного виховання «Я, родина, Україна»;

-     Січень – місячник морально-етичного виховання «Жити і бути людиною»;

-     Лютий – місячник патріотичного виховання «Ми захисники твої, Вітчизно!»;

-     Березень – місячник родинно-побутової спрямованості «Тепло сімейного вогнища»;

-     Квітень – місячник довкілля «Пробач мені, моя земля»;

-     Травень – вахта Пам’яті «Ми низько вклоняємось вам».

Виховні заходи несли певну мету та відповідали конкретному напрямку виховної роботи, що дали можливість охопити весь контингент учнів на всіх рівнях.

На базі училища працює Козацький ліцей ім. Б.Хмельницького. За своїм статутом та планом роботи налічує 244 козаків, в тому числі 14 педагогічних працівників.

Козацький рух вирішував головні питання сьогодення: підготовка і патріотичне виховання молодого покоління в дусі українського козацького лицарства, відродження та розвиток історичних, патріотичних та культурних традицій українського козацтва і відродження української духовності, шляхом проведення виховних заходів (згідно з планом роботи) в Козацькому ліцеї.

У гуртожитку протягом навчального року проходив конкурс на кращу кімнату. За результатами підсумків конкурсу «На кращу групу» за І семестр визначені переможці:

 1. oза І місце – мешканці секції 3 кімнати 4 (Безницький О, учень групи 27, Калінкін Є. та Корженюк М., учні групи Т-3);
 2. oза ІІ місце – мешканці секції 13 кімнати 1 (Шаніна О., учениця групи Т-10, Колесник О., учениця гр.Т-10);
 3. oза ІІІ місце – мешканці секції «Болгарка» кімнати 2 (Коваленко С., Коваленко О. та Нікішенко В., учні групи Т-6).

У навчальному закладі пройшов традиційний огляд-конкурс художньої самодіяльності «Надія. Молодість. Майбутнє», у якому взяли участь усі навчальні групи. Найкращими за підсумками журі стали:

ü І місце – група Т-3 (керівники групи: Руденко Ю.В., Мовчан В.О.);

ü ІІ місце – група Т-10 (керівники групи: Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю.);

ü ІІІ місце – група Т-7 (керівники групи: Король О.О., Василішина І.В.),

наказ № 67 від 25.02.216 р. Найкращі номери були представлені на обласному огляді-конкурсі «Надія. Молодість. Майбутнє» серед ПТНЗ області.

 

 

Протягом навчального року проведені традиційні конкурси:

 1. 1.До Дня вчителя проведено конкурс поздоровних листівок та осінньої ікебани (наказ № 294 від 02.10.2016 р.). Найкращі композиції взяли участь у обласному огляді-конкурсі «Всі квіти вам – учителя», який відбувся біля ККЗ «Ювілейний».
 2. 2.Конкурс стіннівок «Гляди не забудь – громадянином будь» (наказ № 400 від 02.12.2016 р.).
 3. 3.Конкурс стіннівок «До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом» (наказ №від 02.12.2016 р.).
 4. 4.Конкурс «Альтернативна ялинка» (наказ № 436 від 25.12.2016 р.). Як підсумок, 18.12.2015 учні груп 45 та 17 взяли участь в обласному конкурсі креативного вуличного мистецтва «Креативна ялинка» та отримали перемогу. Робота колективу групи Т-25 отримала Диплом ІІІ ступеня на обласному конкурсі «Альтернативна ялинка», а робота учнів групи Т-26 була відзначено окремою номінацією «Патріотична ялинка».
 5. 5.Конкурс новорічних стіннівок (наказ №436 від 25.12.2016 р.).
 6. 6.Конкурс вітальних листівок «До 8 березня» (наказ №89 від 10.03.2016 р.).
 7. 7.Конкурс стіннівок до Дня Перемоги.

 

Протягом 2015-2016 н.р. було проведено та взято участь у наступних заходах:

 1. 1.Покладання вінків та квітів до могили героїв-партизанів братів Запорожчуків у День партизанської слави 22.09.2015 р., у День визволення м. Херсона 13.03.2016 р. та на День Перемоги 09.05.2016 р.. З вересня 2015 року навчальний заклад взяв шевство над цією могилою.
 2. 2.Літературно-музична композиція «Вдячність і шана нині лише Вам, шановні вчителі!», присвячена 75-й річниці професійно-технічній освіті та Дню вчителя. – 02.10.2015 р. (відповідальні Суворова О.І., Чорна С.М.).
 3. 3.Загально-училищне свято до Дня захисника України, Дня козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці, на якому пройшли посвяту в козаки близько 70 учнів із новоприйнятого контингенту учнів училища – 13.10.2015 р.
 4. 4.Учні училища взяли участь у флеш-мобі «1990-Вимагаємо неможливого!», який приурочено до 25-ї річниці Революції на граніті.
 5. 5.22.10.2015 р. відбулися вибори нового президента учнівського самоврядування, яким став учень 37 групи – Проскуренко Дмитро.
 6. 6.27.10.2015 р. новообраний президент учнівського самоврядування училища Проскуренко Дмитро взяв участь у звітно-виборчій конференції учнівського самоврядування області, де був обраним президентом обласного самоврядування серед професійно-технічних закладів освіти.
 7. 7.24.11.2015 р. на базі училища відбулася урочиста церемонія нагородження «Вогонь Прометея» обласного конкурсу «Учень року 2015», на якому перемогу отримав учень гр.МС-2 Тригуб Ростислав у номінації «Професіонал року». На заході також пройшла інаугурація президента учнівського самоврядування області, яким є учень групи 37 Проскуренко Дмитро.
 8. 8.Були проведені лекції «Підлітки: злочин і кара», на які було запрошено старшого інспектора СПП Комсомольського ВП ХВП ГУНП, який детально розповів про адміністративні та кримінальні покарання, як їх уникати. Лекціями були охоплено 80 учнів – групи 15, Т-3, 37, МС-2, 11, 17.
 9. 9.03.12.2015 р. була проведена лекція «Адміністративні порушення», на яку було запрошено працівника міської поліції, який детально розповів про адміністративні та кримінальні покарання, як їх уникати. Лекцією було охоплено близько 250 учнів з різних груп.
 10. 10.Відбулася лекція «СНІД. Способи передачі» з представниками молодіжної організації «Анастасіс» з мешканцями гуртожитку.
 11. 11.18.11.2015 р. відбулося засідання круглого столу з центром здоров’я з теми: «Репродуктивне здоров’я підлітків», на якому були присутні учні старші за 18 років.
 12. 12.28.11.2015 р. учні училища взяли участь у щорічному обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля Україна», де здобули перемоги: Гран-прі конкурсу – Ватуліна Є., І місце – Проскуренко Д.,   І місце – Стецюк О.
 13. 13.28.11.2015 р. відбулися батьківські збори у навчальних групах. Загалом на батьківських зборах були присутні 410 батьків (71,6 % від загальної кількості).
 14. 14.На базі ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона» 10.02.2016 р. відбулося чергове засідання Школи лідерів учнівського самоврядування з теми: «Нормативно-правова база організації діяльності учнівського самоврядування в навчальному закладі», на якому були присутній методист НМЦ ПТО Бондар Н.П., учні-лідери учнівського самоврядування та їх замісники з усіх ПТНЗ м. Херсона та м. Цюрупінська. Представники учнівського самоврядування протягом року активно приймали участь у Школі лідерів.
 15. 15.Учнів групи 37 Пасхал М. та Проскуренко Д. та учень групи 27 Ведмідь Д. взяли участь низки тренінгів та пройшли навчання для активних та вмотивованих учнів у методиці «рівний-рівному» серед учнів ПТНЗ області та отримали сертифікати тренерів.
 16. 16.19 квітня в училищі відбувся Єдиний день учнівського самоврядування, де учні навчального закладу виконували обов’язки викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів та комендантів.
 17. 17.22.04.2016 р. відбувся Єдиний день довкілля, під час якого навчальні групи та мешканці гуртожитку прибирали свої закріплені території, висаджували квіти та кущі.
 18. 18.20-22 квітня 2016 року учні училища прийняли участь у фестивалі «Молодь обирає здоров’я» та були нагороджені Подякою за активну креативну пропаганду здорового способу життя.
 19. 19.Активно проходили виховні години в кафе «Усмішка», які провели групи: 11, 15, 17, 21, 31, 37, Т-3, Т-7, Т-9, Т-10, Т-20, Т-26, Т-29, Т-36.

В училищі працюють 10 гуртків художньо-естетичного напрямку та спортивних секцій, які відвідують 253 учні, які приймають участь у виховних заходах училища та успішно представляють навчальний заклад в обласних змаганнях, на фестивалях, конкурсах, обласній спартакіаді ПТНЗ.

 

Актуальним напрямком виховної роботи в училищі залишається формування в учнів навичок культури здоров`я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ-СНІДу.

Проводилися зустрічі учнів із, медичними працівниками, працівниками органів внутрішніх справ, ССД, ЦСССДМ. Організовувалися і проводилися заходи щодо попередження злочинності та правопорушень, протидії розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, захворювання на СНІД, торгівлі людьми, працював штаб з профілактики правопорушень та наркопост.

У гуртожитку училища на початок навчального року мешкало 353 учні, 13 з яких – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, для яких було створено всі необхідні соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в позаурочний час. На кінець навчального року проживало – 223 учні.

Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями, співпраці з батьками.

Велика увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких налічувалось 37. На кінець року перехідний контингент даної категорії складав – 18 учнів сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою профілактики проявів асоціальної поведінки, правопорушень серед учнівської молоді та систематичного супроводу учасників навчально-виховного процесу соціально-психологічною службою училища проведена значна робота:

ü 208 учнів було охоплено системою моніторингу рис особистого розвитку. Результати діагностування оформлені в журналах класних керівників першого курсу;

ü Проведено 200 індивідуальних консультацій, із них:

-    з учнями – 70;

-    з батьками – 18;

-    з педагогічними працівниками – 112;

Проведено:

ü 9 групових психодіагностик;

ü 82 корекційно-розвиваючих занять (групові та індивідуальні);

ü 10 учнів отримали індивідуальну корекційно-розвиваючу допомогу;

ü 5 тренінгів;

ü 5 психолого-педагогічні консиліуми груп: 11, 15, 17, Т-7, Т-10. Результати роботи консиліуму оформлені протоколами, психологом видані рекомендації з питань навчання та виховання учнів.

Проводилась цілеспрямована робота з учнями, які мають пропуски занять та не атестовані з окремих навчальних предметів.

На державному рівні здійснювався соціальний захист дітей, позбавлених батьківського піклування. Стипендіальне забезпечення дітей-сиріт складає – 961 грн. На канцелярські товари цій категорії учнів було виплачено по 136 грн., на придбання літератури – 933 грн., на придбання гігієнічних засобів – 328,62 грн.

Матеріальна допомога на зимовий одяг дітям, позбавленим батьківського піклування, І курсу склала – 595 грн., ІІ-ІІІ курсів – 386,75 грн. кожному.

Окремим розділом виховної роботи є робота Ради гуртожитку та вихователів. Вихователі гуртожитку спрямовують свою роботу на організацію відпочинку учнів в позаурочний час, підтримання належного санітарного стану і дисципліни в кімнатах та секціях, проведення спортивно-масових та розважальних заходів.

29.10.2015 р. у гуртожитку відбулися вибори президента та Ради гуртожитку. Серед двох кандидатів, мешканці гуртожитку обрали президентом учня групи Т-26 Ватага Михаїла.

 

У гуртожитку було організовано та проведено 28 тематичних годин спілкування з мешканцями секцій.

У навчальному році бібліотекарі Стягар Г.М., Литовченко Г.М. провели певну роботу по комплектуванню бібліотечного фонду та інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу: удосконаленню бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. На 01.09.2016 р. бібліотечний фонд складає – 35950 примірників, з них навчальної літератури – 18316 примірників. Оформлена передплата періодичних видань – всього 36 назв. Кількість відвідувань – 1835, книговидача склала – 3747 примірників.

Надавалась інформаційно-методична допомога читачам в оволодінні навчальними програмами, професійному вдосконаленню Поповнювалися новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки, тематичні папки та картотеки.

Протягом року працювало методичне об`єднання класних керівників, майстрів в/н та вихователів. Питання виховної роботи розглядалося на нарадах при директорові, на методичних нарадах, нарадах майстрів та педагогічних радах: «Діяльність педагогічного колективу з розвитку та підвищення активності учнівського самоврядування» (25.11.2015р.), «Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання на сучасному етапі розвитку України з виховної роботи» (29.03.2016 р.). Відбулися педагогічні читання 06.01.2016 на тему: «Що таке самоврядування. Роль і значення студентського самоврядування в навчальних колективах».

 

Фізична підготовка:

Робота викладачів фізичного виховання у   2015-2016 навчальному році була спрямована над методичною проблемою училища з 2011 по 2016 р.р. «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ринку праці» на подальше проведення нестандартних форм і методів роботи (комплексні уроки, легка атлетика, силова підготовка, гімнастика, спортивні ігри, професійно-прикладна підготовка) з учнями та використання нетрадиційних форм і удосконалення спортивного руху. За підсумками 2015-2016 навчального року якість фізичної підготовки склала:

 • Викладач фізичного виховання Коротков В.М. у групах:17, 27, Т-6, Т-23, Т-25, Т-26, Т-33, Т-35, Т-36, Т-37, Т-46, МС-1, МС-2, Т-10,

Якість НДУ – 81,3%. Середній бал – 8,0. Не атестованих - 4 чол.

-   гр.17. КупченкоВ.,Островий О., Кулик Д., Матвійчук О.

(минулорічні показники: склали Якість НДУ – 70,4 %. Середній бал –7,9; не атестовані – 1 чол.);

 • викладач фізичного виховання Петрушкевич І.І. у групах: 11,15,21,Т-9,Т-10,

     Якість НДУ – 85,7%. Середній бал – 7,6.Неатестованих -3 чоловіка:

-  гр.Т-9 Чернов А.

-  гр.21 Рачковський М.

-  гр.11 Корепанов В;

 • викладач фізичного виховання Білик Ю.Ю. у групах: 31,37,45, 47, Т-3,Т-7, Т-29,Т-20,

Якість НДУ – 78,8%. Середній бал – 7,7.Неатестованих – немає.

(минулорічні показники: – 77,5 %. Середній бал –7,7, Неатестовані – 2 чол.).

 

В цілому по училищу з фізичного виховання якість НДУ – 81,9%; середній бал – 7,8. Не атестовані – 7 чоловік. (минулорічні показники – якість НДУ-72,4%; середній бал -7,7).

У навчальних групах стан навчальних справ з фізичного виховання такий (див. таблицю).

Протягом 2015-2016 н. р. були проведені 7 товариських ігор, 2 гри з волейболу з ХВПКУ та одна з ХПЛЗтП , також 2 гри – з баскетболу з ХПЛЗтП та 2 – з ХВПКУ. Одна товариська зустріч відбулась зі студентами ДВНЗ ХДАУ з футзалу. Всі ці змагання проводились з метою успішної підготовки до участі в першості області серед професійно-технічних навчальних закладів.

Наша збірна команда училища прийняла активну участь в обласній Спартакіаді серед професійно-технічних навчальних закладів та посіла такі місця:

-  легкоатлетичний крос – ІІІ місце;

-  волейбол – ІІ місце;

-  настільний теніс – І місце;

 • фізкультурно-патріотичний комплекс:

-  «Козацький гарт» - ІV місце;

-  баскетбол – І місце.

-  шахи – І місце

-  футзал – І місце

-  плавання - ІІ місце

-  легка атлетика – І місце

            За підсумками обласної Спартакіади серед ПТНЗ наша збірна команда зайняла І – загальнокомандне місце.

            Це успіхи на обласному рівні.

            За навчальний рік були проведені змагання на першість училища з легкоатлетичного кросу присвяченого Дню фізкультурника, першість училища з баскетболу, волейболу, футзалу, легкої атлетики, фізкуьтурно-патріотичний комплекс «Козацький Гарт», присвячений Дню Захисника України, першість училища з настільного тенісу, шахів та першість гуртожитку з футболу, настільного тенісу, шахів та волейболу. У вищезгаданих змаганнях постійно приймають участь і займають призові місця груп: де майстри виробничого навчання: Залужець О.Б., Ситник К.М., Харечко Т.Л., Куліда А.О.,Мовчан В.О., Василішина І.В.; класні керівники: Сомова А.Ю., Степаненко Л.В., Руденко Ю.В.,Чередниченко С.Я., Музика О.В., КорольО.О.

            Всі ці змагання проводились по двом віковим групам – молодшій та старшій.

¬ Серед учнів молодшої вікової групи місця розподілились наступним чином:

            І місце – гр.17, де майстер в/н Залужець О.Б., класний керівник Сомова А.Ю.

            ІІ місце – гр.15, де майстер в/н Мацалковський О.В., класний керівник Рощук Ю.А.

            ІІІ місце – гр.11, де майстер в/н Ситник К.М., Мічковський В.О., класний керівник Степаненко Л.В.

¬ Серед учнів старшої вікової групи місця розподілились таким чином:

            І місце – гр.Т-3, майстер в/н Мовчан В.О., класний керівник   Руденко Ю.В.

            ІІ місце – гр.Т-6, майстер в/н Куліда А.О., класний керівник Музика О.В.

            ІІІ місце – гр.Т-26, майстер в/н Ніколайцев М.Ю., класний керівник Чорна С.М.

 

            Брали участь у всеукраїнському огляді конкурсі на кращий стан фізичного виховання, зайняли перше місце в області та представляли Херсонську область на Україні, де посіли ІІІ місце.           

            Виконали роботи по укріпленню матеріальної бази:

 1. 1.Придбали інвентар: 4 гирі (32кг.),1 гирю (24кг.),1 гирю (16кг.),2 пари гантель, 6 гранат для метання,8 футзальних м’ячів,10 баскетбольних м’ячів, та 2 волейбольних.
 2. 2.Закінчили ремонт паркану на тенісному корті.
 3. 3.Обновили розмітку на спортивних майданчиках(волейбольний,баскетбольний,міні-футбол)
 4. 4.Пофарбували та полакували підлогу у спортивній залі.
 5. 5.У 2016-2017 навчальному році планується придбати наступний спортивний інвентар:

-       м’ячі футбольні           – 10 шт.

-       м’ячі баскетбольні       – 15 шт.

-       м’ячі волейбольні        – 10 шт.

-       скакалки                      – 10 шт.

                    Але поряд з цим існують деякі недоліки:

 1. 1.До повної відповідності матеріальної бази не достає ще небагато одиниць інвентарю а саме:

-       м’ячі футбольні           – 16

-       м’ячі баскетбольні       – 18

-       м’ячі волейбольні        – 10

 1. 2.Пропуски уроків з фізичної культури (гр.21 кл.керівник Худенко М.С., майстер в/н Фальковський А.Ю.)
 2. 3.Відвідування занять у спортивній формі хоч і покращилась але у деяких групах більшість учнів продовжують з’являтися на заняття без спортивної форми а саме учні групи 21 (кл. керівник Худенко М.С., майстер в/н Фальковський А.Ю.).

 

Методична робота:

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» у 2015-2016 році закінчив працювати над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ» та обрав нову методичну проблему «Комплексний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учнів у сучасних умовах», над якою буде працювати наступні 5 років.

           За даний навчальний рік колектив має певні надбання з реалізації даної проблеми – це впровадження у навчальний процес сучасних будівельних технологій, матеріалів та інструментів компаній «Хенкель Баутехнік», «Кнауф», «БОШ» та використання інноваційних технологій навчання і виховання учнів.

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні комісії: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Філовська О.В.), природничого-математичного циклу (керівник Якуніна С.Б.), циклова випускова комісія (керівник Лисенко О.М.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельних дисциплін та професій (керівник Чередниченко С.Я.), фізичного виховання (керівник Коротков В.М.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник Воличенко О.О.). Протягом року здійснювалась робота з молодими педагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник    Соколов Г.Д.).

У навчальному році було проведено 18 педрад, 10 інструктивно-методичних нарад викладачів та 42 інструктивно-методичні наради майстрів в/н. За планом працювали методичні комісії (10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), комісія «Класних керівників» (10 засідань).

Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання, були розглянуті та обговорені.

У 2015-2016 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

Результати атестації свідчать, що методична робота в ПТНЗ стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

 

Результати атестації педагогічних працівників у 2015-2016 н. р.:

Всього атесто-вано

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

Підтверд-ження звання

майстрам в\н

Присвоєно

керівнику фіз.виховання

Підтверд-жено

майст-рами в\н

вищу

кат.

мето-

дист

І

кат

ІІ кат

ст.

викл

вищу

кат.

ст.ви-кладач

І

кат

ІІ кат

І

кат

ІІ кат

10

т.р.

11

т.р.

12

т.р.

11

т.р.

12

т.р.

11

3

-

2

-

-

-

-

1

-

4

-

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 Але для навчального закладу такого рівня це низькі показники. Отже, основна мета та завдання педагогічного колективу – продовжувати роботу з питання підвищення кваліфікаційного рівня.

-     На базі комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2015-2016 н.р. викладачі загальноосвітніх предметів Бурдюгова Н.А., Воличенко О.О., Барвінська І.В. та вихователі гуртожитку Божонок Г.Ф., Гурінова О.В. пройшли курси підвищення кваліфікації.

-     У цьому ж навчальному році на базі НМЦ ПТО ПК у м.Біла Церква пройшли курси підвищення кваліфікації викладачі спеціальних предметів: Король О.О., Сомова А.Ю., Чередниченко С.Я., майстри в/н: Бойчук Л.Д., Кірюхін М.О., Нікітенко Н.А., Мацалковський О.В., Фальковський А.Ю., Мічковський В.О., Савенко А.В.

-     З метою підвищення кваліфікаційного рівня з професії «Маляр» майстри виробничого навчання Ніколайцев М.Ю.; Костюк Я.О.; Залужець О.Б.; Харечко Т.Л. у 2015-2016 навчальному році пройшли стажування.

Протягом навчального року всі педагоги провели показові уроки згідно до плану та графіку їх проведення.

            Уроки пройшли на достатньому методичному рівні, відзначаються ефективним використанням інноваційних технологій, педагоги вміло застосували методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності. З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

-      «На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітньої дисципліни

(переможці викладачі: Степаненко Л.В. – серед викладачів природничо-математичного циклу, Юденцова Т.О. – серед викладачів гуманітарного циклу;

-      «На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни

(переможець – викладач Чередниченко С.Я.);

-      «На кращий урок виробничого навчання» (переможець – майстер в/н Мовчан В.О.);

-      «На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможець – викладач спеціальних дисциплін Чередниченко С.Я.);

-      «На кращу методичну розробку уроку виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Бойчук Л.Д.).

 

На належному рівні проведено предметні тижні математики, хімії, екології та біології, іноземної мови та світової літератури, української мови та літератури, історії, права, фізики та інформатики, захисника Вітчизни, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та вихованню учнів. Всі предметні тижні, які були заплановані, пройшли своєчасно, відповідно до графіку.

У цьому навчальному році педагогічні працівники училища на належному рівні підготували учнів до конкурсів фахової майстерності з професії «Лицювальник-плиточник», «Електрогазозварник». Учень гр.Т-36 Резвих В. посів І місце та взяв участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Лицювальник-плиточник» та посів ІІ місце (викладач Чорна С.М., майстри в/н Бойчук Л.Д., Трусій В.Ю.), а з професії «Електрогазозварник» учень групи Т-23 Дзюба І. посів ІІ місце в обласному конкурсі (викладач Руденко Ю.В., майстер в/н Мовчан В.О.).

Учні навчального закладу брали участь в обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (Гран-прі конкурсу – Ватуліна Є.(гр.Т-10), І місце – Проскуренко Д. (гр.37), ІІ місце – Стецюк О. (гр.37));

Відповідно до плану роботи НМЦ ПТО в Херсонській області був проведений Міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому взяли участь 19 представників ПТНЗ області, (оцінювання конкурсу – 24 бали), серед них учні училища: Мулазімов О., (група № 17, викладач Юденцова Т.О.) – набрав 7 балів; Проскуренко Д. (група № 37, викладач Руденко Л.М.) – набрав 10 балів та посів ІV результат.

Традиційно в області відбувся ІІ-й етап Міжнародного конкурсу української мови та літератури імені Петра Яцика, в якому взяли участь 25 представників ПТНЗ області (оцінювання конкурсу – 42 бали), серед них учень училища Проскуренко Д. (гр. № 37, викладач Руденко Л.М.), показав VІІ результат (17,5 балів).

У ІІ етапі предметних олімпіад наші учні брали участь серед ПТНЗ міста з «Математики», «Хімії», «Фізики», «Української мови», «Права», «Історії», «Економіки». За підсумками олімпіад ІІІ місце з економіки посів учень групи № Т-9 Дарійчук О. (викладач Воличенко О.О.)., який брав участь в обласній олімпіаді з економіки, де посів V місце. Кращі знання серед учнів ПТНЗ м.Херсона з фізики показав учень групи № 31 Шабай О. (викладач Бурдюгова Н.А.). В обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з предмету «Основи галузевої економіки» учень групи Т-9 Дарійчук О. (викладач Воличенко О.О.) посів ІІ місце.

Поряд з цим, слід відзначити, що найменшу кількість балів (1 бал) з предмету «Математика» набрав учень групи № 11 Захаренко М. (викладач Степаненко Л.В.).

Викладачі інформаційних технологій та іноземної мови (Птицина І.Г., Філовська О.В.) не забезпечили явку учнів на предметні олімпіади.

У цілому в поточному навчальному році результати міських олімпіад кращі у порівнянні з минулим роком.

Відповідно до плану роботи ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» було проведено місячник професійної майстерності, під час якого викладачі загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки взяли активну участь у проведенні позакласних заходів професійної спрямованості з демонстрацією відео роликів, слайдових презентацій, фрагментів фільмів. За графіком були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів І-ІV курсів.

Викладачами фізичного виховання та ДПЮ проведено ряд спортивно-масових заходів щодо підвищення фізичної та психологічної підготовки учнів, спортивні заходи з метою профорієнтації. Учні навчального закладу брали участь у змаганнях з легкої атлетики серед учнів професійно-технічних закладів області на Першість Херсонського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, де посіли І місце.

Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. Продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

           За навчальний рік узагальнено досвід роботи педагогів:

 • класних керівників Чередниченко С.Я., Чорної С.М. з питань національно-патріотичного виховання;
 • викладача інформатики та інформаційних технологій Барвінської І.В., переможця обласного конкурсу «Вчитель року 2015» у номінації «Інформаційні технології» за темою «Використання методу проектів на уроках інформаційних технологій»;
 • майстра виробничого навчання Бойчук Л.Д. за темою «Організація самостійної роботи учнів на уроках виробничого навчання»;
 • майстра виробничого навчання Дьякової Л.І. за темою «Удосконалення форм і методів організації праці на будівництві»;
 • психолога Сергеєвої О.А. за темою «Попередження проявів асоціальної поведінки серед учнівської молоді ПТНЗ, збереження психоемоційного здоров'я учасників навчально-виховного процесу».

 

         За даний навчальний рік всього надруковано в журналах, предметних газетах – 8 публікацій:

 • газета «Джерела», Воличенко О.О. «Національно-патріотичне виховання на уроках економіки»;
 • газета «Джерела» № 2 від 30.01.2016 р., Філовська О.В. – стаття «Комунікативні завдання, як основа комунікативного підходу до викладання іноземної мови»;
 • газета «Джерела» № 8 від 30.04.2016 р., Філовська О.В. – виховна година «Україна – єдина родина»;
 • журнал «Відкритий урок», Бойчук Л.Д., методична розробка уроку виробничого навчання «Підготовка раніше підготовлених поверхонь під фарбування»;
 • видавництво «Шкільний світ», Бойчук Л.Д., методична розробка уроку виробничого навчання «Улаштування цементно-піщаної та самовирівнюючої стяжки за улаштованими маяками»;
 • журнал «Відкритий урок», Нікітенко Н.А., методична розробка уроку виробничого навчання «Механізоване нанесення фарб на поверхню за допомогою електричного пульверизатора»;
 • журнал «Відкритий урок», Дьякова Л.І., методична розробка уроку виробничого навчання «Лицювання вертикальних поверхонь керамічною плиткою на сухих клейових сумішах способом «шов у шов»;
 • Науково-методичний журнал «Таврійський вісник освіти», Сергеєва О.А. «Поняття тривожного ряду. Психобіоенергетичний тренінг, як надійний засіб збереження здоров'я людини».
 • Журнал «Шкільний світ», інтернетвидання, Чередниченко С.Я., Лисенко О.М., сценарій бінарного уроку «Розгортки геометричних тіл при улаштуванні ломаних поверхонь, підвісних стель та їх елементів з гіпсокартону».
 • Методичним кабінетом розроблені 4 друковані роботи:

-       збірник матеріалів семінару-практикуму «Стресостійкість людини в сучасних умовах»;

-       психолого-методичний семінар «Професійне вигорання педагогів»;

-       методичний семінар «Організація роботи учнівського самоврядування»;

-       збірник «Методичний вісник» (№ 9, 10).

 

   В цьому навчальному році педагогічний колектив училища у плані видавничої роботи спрацював значно краще, ніж в минулому році.

 

   На базі нашого училища проведені:

 • методичний семінар «Робота учнівського самоврядування. Організація, напрямки, контроль» (проводили – заступник директора з ВР Суворова О.І., методист Данильченко Н.В.;
 • психолого-педагогічний семінар «Як стати успішною людиною» (психолог Сергеєва О.А.);
 • семінар-тренінг «Стресостікійсть людини» (психолог Сергеєва О.А.);
 • обласний семінар викладачів захисту Вітчизни;
 • обласний конкурс (фінал) «Учень року 2015»;
 • обласна школа лідерів самоврядування;
 • обласний та Всеукраїнський конкурси фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Лицювальник-плиточник»;
 • міський фестиваль художньої творчості учнів, присвячений до Дня матері.

Педагоги нашого закладу брали участь в обласних конкурсах:

 • Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед команд ПТНЗ (викладач спецдисциплін Чередниченко С.Я., майстер в/н Кузьменко І.В., учень групи Т-29 Плешка А.) з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій – VII місце з 18;
 • обласний конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Електрогазозварник» (ІІ місце, Дзюба Іван);
 • обласний огляд-конкурс КМЗ предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (Король О.О. –     71 бал);
 • обласний огляд-конкурс МТЗ і КМЗ з професії «Муляр» (Трусій В.Ю. – 362 бали);
 • обласний конкурс «Майстер року-2015», номінація «Професії зварювальних робіт» (ІІІ місце        Мовчан В.О.);
 • обласний конкурс «Учитель року-2016», номінація «Математика» (брала участь Степаненко Л.В. – VII результат);
 • обласний конкурс «Учитель року-2016», номінація «Охорона праці» (брала участь Данильченко Н.В. – VI результат);

 

З метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій брали участь у вебінарах обласного та всеукраїнського рівнів.

У цьому році на сайті училища розміщені педагогічні надбання педпрацівників (Барвінська І.В., Сергеєва О.А., Чередниченко С.Я., Лисенко О.М., Якуніна С.Б., Степаненко Л.В., Філовська О.В., Нікітенко Н.А., Бойчук Л.Д., Дьякова Л.І., Божонок Г.Ф. Також створені власні блоги такими працівниками: Золотухіна А.М., Чорна С.М., Білоус Л.Ю., Данильченко Н.В., Барвінська І.В., Степаненко Л.В., Птицина І.Г.

   Підвищенню творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь педагогів у підготовці та проведенні виставок, конкурсів професійної майстерності, семінарів-практикумів, конференцій, педагогічних читань училищного та обласного рівнів. Протягом року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

Протягом навчального року педагоги працювали над комплексно-методичним забезпеченням предметів та професій. На достатньому рівні з даного питання здійснюють роботу викладачі загальноосвітнього циклу, спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання, найкращими з цього питання були: Степаненко Л.В., Якуніна С.Б., Юденцова Т.О., Філовська О.В., Бурдюгова Н.А., Чередниченко С.Я., Лисенко О.М., Король О.О., Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю., Бойчук Л.Д., Нікітенко Н.А., Василишина І.В., Фальковський А.Ю., Залужець О.Б.; на задовільному рівні – Ситник К.М., Савенко А.В., Харечко Т.В., Мічковський В.О.

 

Профорієнтаційна робота:

            У 2016-2017 навчальному році училищем виконано регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у кількості – 210 учнів та 15 молодших спеціалістів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».