Аналіз роботи педагогічного колективу

у 2014–2015 навчальному році.

 

У 2014-2015 н.р. робота ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про профтехосвіти», «Про загально-середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», реалізацію державних стандартів ПТО, регіональних та міських програм галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Училище здійснювало діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Теоретична та професійно-практична підготовка:

Теоретична та професійно-практична підготовка учнів у 2014-2015 н. р. здійснювалась на підставі державних стандартів ПТО, навчальних планів і програм. Програма з професійно-теоретичної підготовки усіма викладачами виконана у повному обсязі.

 

У 2014-2015 навчальному році викладачі загальноосвітніх дисциплін працювали над впровадженням у практику роботи нових ефективних методів навчання, спрямовуючи свою роботу, перш за все, на ліквідацію прогалин у знаннях учнів І курсу та поступове підвищення рівня навчальних досягнень учнів ІІ, ІІІ та ІV курсів, на всебічний розвиток особистості, чому сприяла організація позакласної роботи з предметів.

            На хорошому рівні пройшли предметні тижні математики, хімії та біології, фізики, української мови та літератури, іноземної мови та літератури, військово-патріотичного виховання, історії та права (викладачі Степаненко Л.В., Якуніна С.Б., Худенко М.С., Бурдюгова Н.А., Рощук Ю.А., Філовська О.В., Мальцева Г.І., Руденко Ю.В., Кальченко Є.М., Юденцова Т.О.)

            На високому методичному рівні були проведені показові уроки викладачами Якуніною С.Б., Філовською О.В., Степаненко Л.В., Юденцовою Т.О., Коротковим В.М., Руденком Ю.В., Барвінською І.В., Біликом Ю.Ю., Бурдюговою Н.А.

            На міських предметних олімпіадах та конкурсах знавців української мови наші учні показали низькі результати. Це говорить про недостатню роботу викладачів з підготовки учнів до міських предметних олімпіад та конкурсів.

Державна підсумкова атестація учнів ІІІ курсу виявила такий рівень навчальних досягнень:

 

Результати ДПА учнів ІІІ курсу

Група

Предмет

Кількість учнів

на

10-12 б.

на

7-9 б.

на

1-3 б.

Середній

бал

1

2

3

4

5

6

7

 

Укр. мова

24

-

12

-

6,6

 

Математика

24

1

7

-

5,9

 

Історія України

24

-

22

-

74

 

Всього:

24

-

14

-

6,6

Якісний показник –     58,3 %

Державну підсумкову атестацію склали всі учні групи 31. Був не допущений учень Іванов Владислав.

У розрізі предметів результати ДПА є такими:

Предмет

 

Якість НДУ (%)

Середній бал

Українська мова

50

6,6

Математика

33,3

5,9

Історія України

91,6

7,4

Всього:

58,3

6,6

 

Протягом навчального року державну підсумкову атестацію за курс загальноосвітньої підготовки склали 90 учнів ІІІ та ІV курсів (групи 31, 45, 46, 47). На державній підсумковій атестації 2 учні (4 %) виявили високий рівень НДУ, 37 (54,5%) учнів показали достатній, 26 (41,5%) – середній. 5 (5,5%) – початковий рівень навчальних досягнень. Значних розходжень з річними оцінками по жодному з предметів не було. Це говорить, перш за все, про об’єктивність оцінювання учнів викладачами.

За результатами атестації учнів за 2014-2015 н. р. маємо таку картину успішності по групах:

Група

Кількість

учнів

Атестовано

Не

атестовано

На

10-12 б.

На               7-12 б.

На

1-3 б.

Середній

бал

1

2

3

4

5

6

7

8

11

25

22

3

-

1

3

6

17

25

22

2

-

2

5

6

21

23

23

-

-

1

1

6,4

27

24

22

2

-

3

4

6,6

31

24

24

-

-

4

-

6,8

35

12

12

-

-

-

2

6,3

36

13

12

1

-

-

4

6

37

14

14

-

-

3

1

6,7

41

14

14

-

-

5

-

6,8

45

15

15

-

-

2

-

6,9

46

13

13

-

-

5

1

7,3

47

13

13

-

-

3

-

6,7

Т-3

29

28

1

2

7

-

7,4

Т-5

16

14

2

-

4

-

7,2

Т-6

24

24

-

-

8

-

7,6

Т-9

25

25

-

-

5

-

7,4

Т-10

23

22

1

1

11

-

7,8

Т-20

18

18

-

4

7

-

8

Т-23

15

15

-

-

7

-

7,6

Т-25

15

15

-

3

9

-

8,6

Т-26

14

14

-

-

3

-

7,4

Т-27

15

15

-

1

12

-

8,1

Т-29

21

21

-

-

1

-

7,3

Т-33

13

13

-

-

10

-

7,7

Т-35

13

13

-

1

12

-

7,8

Т-36

12

12

-

-

9

-

8,5

Т-37

11

11

-

-

8

-

8,6

Т-39

12

12

-

-

3

-

6,7

МС-1

13

13

-

-

3

-

7,6

МС-2

13

13

-

1

6

-

8,4

Т-46

12

14

-

1

13

-

9,8

ВСЬОГО:

529

517

12

14

167

21

7,3

 

            В цілому по училищу 14 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні, 167 учнів – на достатньому та високому. Всього по училищу якісний показник навчальних досягнень учнів склав 35 відсотків (минулорічний 33,2%). Серед учнів, які здобувають повну середню освіту, якісний показник склав 14 відсотків (29 учнів навчаються на високому та достатньому рівнях). Минулорічний показник 11,4 відсотка. Всього по училищу 21 учень (4,0 %) мають початковий рівень навчальних досягнень. Минулого навчального року таких учнів налічувалося 13. Найбільше таких учнів у групах І та ІІ курсів, де учні зі школи мають низький потенціал. Тому викладачам загальноосвітніх дисциплін слід ретельніше продумувати форми роботи з такими учнями. Особливу увагу на це слід звернути викладачу хімії та біології Рощук Ю.А.

            Слід відзначити, що клопітка щоденна робота викладачів на уроках, консультаціях, додаткових заняттях дає свої плоди (особливо враховуючи низький рівень НДУ за курс базової школи). Велике значення при викладанні загальноосвітніх предметів має мотивація навчальної діяльності учнів, професійна спрямованість у викладанні, чому наші викладачі надають перевагу. Звичайно, проблем ще багато, працювати є над чим.

            За результатами навчального року 12 учнів(2,2%) не атестовано, п’ятеро з них підлягають відрахуванню, а семеро – ті, що не атестовані з окремих предметів.

У розрізі загальноосвітніх предметів в результаті атестації є такими:

№ з/п

П.І.Б учня

Група

Предмет

Викладач

 1. 1.

Нейчев О.

11

фізика

Бурдюгова Н.А.

 1. 2.

Буравиченко Р.

17

Англ. мова

Філовська О.В.

 1. 3.

Божко Я.

27

Геометрія

Степаненко Л.В.

 1. 4.

Біляченко О.

27

Укр. мова

Руденко Л.М.

Укр. літ

Руденко Л.М.

Захист Вітчизни

Руденко Ю.В.

 1. 5.

Кокарча П.

36

Геометрія

Якуніна С.Б.

 1. 6.

Радченко А.

Т-5

Фізкультура

Коротков В.М.

 1. 7.

Сад Д.

Т-10

Фізкультура

Білик Ю.Ю.

 

Викладачам загальноосвітніх дисциплін слід удосконалити форми роботи з учнями з метою зменшення кількості не атестованих учнів, зокрема тих, що відвідують заняття.

З перехідного контингенту більш серйозної уваги потребує робота керівників груп 11, 27, 36, Т-5(Фальковського Ф.Ю., Рощук Ю.А., Юденцової Т.О., Рудун Т.В., Оксеніча Ю.Ф.) Тут слід відзначити причини як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.

З хорошими результатами навчальних досягнень закінчили навчальний рік майже всі групи на базі загальної середньої освіти. Найвищі якісні показники мають групи:

-     Т-35–100% (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-     Т-27–86,6% (майстри в/н Дьякова Л.І., Василишина І.В.);

-     Т-20–61,1% (майстер в/н Білоус Л.Ю.);

-     Т-25–80% (майстер в/н Мацалковський О.В., кл. керівник Чередниченко С.Я.);

-     Т-33–76,9% (майстер в/н Мовчан В.О., кл. керівник Руденко Ю.В.);

-     Т-36–75% (майстер в/н Залужець О.Б., кл. керівник Сомова А.Ю.);

-     Т-37 – 72,7% (майстер в/н Куліда А.О.);

-     МС-2 - 53,8% (кл. керівник Ковальова О.І.).

З непоганими якісними показниками для груп, які здобувають загальну середню освіту, спрацювали цього навчального року групи:

-     46–38,4% (кл. керівник Мальцева Г.І., майстер в/н Булаш І.І.);

-     41–33,3% (майстер в/н Ситник К.М., кл. кер Савін О.І.);

-     47–38,4% (кл. керівник Худенко М.С., майстер в/н Пасльон О.В.);

-     37–21,4% (майстер в/н Нікітенко Н.А.);

-     31–16,6% (кл. керівник Філовська О.В., майстер в/н Мічковський В.О.).

Перевірка журналів показала, що програми із загальноосвітніх дисциплін у 2014-2015 н. р. виконані у повному обсязі. Практична частина (контрольні, лабораторні, практичні, творчі роботи, диктанти, перекази, вірші напам'ять, навички читання, аудіювання, говоріння) виконана повністю та відпрацьована учнями, які з різних причин були відсутні.

За результатами звітів викладачів професійно-теоретичної підготовки рівень знань учнів у 2014-2015 н.р. виявився таким:

Прізвище викладача

Назва

предмету

На

10-12 б.

На

7-9 б.к-ть,%

Середній

бал

Якісний показник

к-ть,%

к-ть,%

к-ть,%

к-ть,%

1

2

3

4

5

6

7

8

Руденко Ю.В,

Спец. технологія

7

10,3

38

56

7,1

66,2

Чорна С.М.

165

70,3

30

14,4

7,7

93,7

Сомова А.Ю.

29

23,7

90

52,8

7,9

76,4

Чередниченко С.Я.

9

8,2

59

54,7

6,8

63

Музика Н.М.

4

9,1

21

47,7

6,8

56,8

Мацалковський О.В.

3

20

12

80

8,6

100

Савін О.І.

8

23,2

10

48,9

7,8

72,1

Золотухіна А.М.

8

19,5

23

56

8,3

75,5

Рівень НДУ з предмета – 76,5%

Середній бал – 7,6

Руденко Ю.В.

матеріалознавство

6

14,3

20

47,6

7,1

61,9

Чорна С.М.

2

1,8

75

67

7,2

68,7

Сомова А.Ю.

9

17,3

36

69

7,2

86,5

Чередниченко С.Я.

6

13,3

35

45

6,5

58,3

Музика Н.М.

4

25

7

43,7

7,4

68,7

Мацалковський О.В,

3

20

12

80

8,6

100

Савін О.І.

6

20

11

51

7,9

71

Рівень НДУ з предмета – 73,5%

Середній бал – 7,4

Король О.О.

електротехніка

59

13

250

56

7,5

69

Рівень НДУ з предмета – 69%

Середній бал – 7,5

Ковальова О.І.

ОГЕ

і підприємництво

23

7,9

179

6,1

7,4

69,4

Воличенко О.О.

16

6,3

123

51

7,0

57,3

Рівень НДУ з предмета – 63,3%

Середній бал – 7,2

Лисенко О.М.

креслення

45

15

154

48

7,3

63

Музика Н.М.

1

6,6

10

66,7

6,1

73,3

Рівень НДУ з предмета – 68,1%

Середній бал – 6,7

Степаненко Л.В.

техніка пошуку

роботи

26

15

124

71

7,3

86

Рівень НДУ з предмета – 86%

Середній бал – 7,3

Король С.О.

охорона праці

13

11,6

65

58

7,4

69,6

Руденко Ю.В,

7

10,3

43

63,2

7,5

73,5

Птицина І.Г.

12

5,3

147

65,3

7,2

70,7

Золотухіна А.М.

5

19,2

18

65,4

7,9

84,6

Данильченко Н.В,

4

5,5

40

54,8

6,7

60,3

Рівень НДУ з предмета – 71,8%

Середній бал – 7,5

Птицина І.Г.

інформаційні технології

23

7,1

222

68,5

8,8

75,6

Барвінська І.В.

37

17

147

67,7

7,9

84,8

Рівень НДУ з предмета – 80,2%

Середній бал – 8,3

Руденко Ю.В.

допуски та технічні виміри

6

11

33

60

7,0

71

Рівень НДУ з предмета – 71%

Середній бал – 7,0

Золотухіна А.М.

організація виробництва

8

21

24

55,8

7,7

76,4

Рівень НДУ з предмета – 76,4%

Середній бал – 7,7

Золотухіна А.М.

фізіологія

4

22,2

7

38,9

7,5

61,1

Рівень НДУ з предмета – 61,1%

Середній бал – 7,5

Золотухіна А.М.

устаткування

10

24,4

22

53,6

7,9

78

Рівень НДУ з предмета – 78%

Середній бал – 7,9

Золотухіна А.М.

санітарія

3

13

15

65,3

7,8

78

Рівень НДУ з предмета – 78%

Середній бал – 7,8

Золотухіна А.М.

калькуляція

3

13

13

56,6

7,7

70

Рівень НДУ з предмета – 70%

Середній бал – 7,7

                   

           Таким чином, якісний показник навчальних досягнень учнів із предметів професійно-теоретичної підготовки становить 73% (у минулому році – 74%), середній бал – 7,5.

Результати навчальних досягнень з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» за навчальний рік виявились такими:

Прізвище викладача

Назва

предмету

На

10-12 б.

На

7-9 б.к-ть,%

Середній

бал

Якісний показник

к-ть,%

к-ть,%

к-ть,%

к-ть,%

1

2

3

4

5

6

7

8

Король О.О.

електротехніка

4

30

8

62

8,3

92

Якуніна С.Б.

вища математика

2

15,4

3

23,1

6,5

38,5

метрологія і стандартизація

9

69,2

3

23,1

9,3

92,3

Воличенко О.О.

економічна теорія

2

15

9

64

7,5

78,6

Сакара О.Ю.

ТОБВ

5

38,4

4

30,8

8,3

69,2

будівельна механіка

2

15,3

7

54

7,8

69,3

інженерна геодезія

2

15,3

10

76,9

8,0

92,2

Чорна С.М.

буд.матеріалознавство

2

15,3

6

46,2

7,4

61,5

Ковальова О.І.

теоретич. механіка

3

23

5

38,5

7,4

61,5

опір матеріалів

3

23

6

54

7,5

77

основи підприєм. І управлінськ.діяльн.

2

15,4

8

61,6

7,8

76,9

ОРБК

2

15,4

7

53,8

7,7

69,2

економіка будівницт.

2

15,8

8

61,6

8,0

76,9

Король С.О.

безпека життєдіяльн.

2

15,3

7

53,8

7,3

69,1

охорона праці

1

7,7

9

69,2

7,6

76,9

Лисенко О.М.

буд. конструкції

2

15,3

5

38

6,5

54

інженерне креслення

3

23

5

38

6,5

61

САПР

3

23

7

54

8,0

76,8

            За підсумками навчального року якісний показник з підготовки молодших спеціалістів склав – 72,3%, середній бал – 7,6 (у минулому році – 79,1%).

           В цілому якісний показник навчальних досягнень учнів ІІ та ІІІ ступеня підготовки за рік становить – 72,5% (у минулому році – 74%).

 

            Проаналізувавши показники навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної підготовки по групам, курсам, професіям, спеціальності маємо такі результати:

 

 

п/п

 

 

 

 

 

 

Назва професії

 

 

 

Кількість учнів (всього)

Рівні компетентності

К-ть

учнів

 

 

Атесто

вано

 

 

Не атесто-

вано

 

 

Почат-ковий

Середній

Достатній

Високий

Показник достат. І високого рівнів

уч- нів

%

учнів

%

уч-нів

%

уч-нів

%

учнів

 

%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Слюсар з ремонту

автомобілів; машиніст

бульдозера; машиніст

екскаватора

одноковшового

86

83

3

-

-

27

32,5

51

61,4

5

6

56

67,4

2.

Столяр будівельний;

верстатник

деревообробних

верстатів

54

52

2

-

-

11

21,1

31

59,6

10

19,2

41

78,8

3.

Штукатур; лицювальник-

плиточник; маляр

107

106

1

-

-

42

39,6

55

51,8

9

8,5

64

60,3

4.

Штукатур; лицювальник-

плиточник; муляр

31

30

1

-

-

13

43,3

13

43,3

4

13,3

17

56,6

5.

Штукатур; монтажник

гіпсокартонних

конструкцій, маляр

59

59

-

-

-

19

32,2

33

56

7

11,8

40

67,8

6.

Електрогазозварник;

електромонтер з ремонту

та обслуговування

електроустаткування

68

67

1

-

-

17

25,3

43

64,2

7

10,4

50

74,6

7.

Кухар

41

41

 

-

-

8

19,5

22

53,6

11

26,8

33

80,4

8.

Муляр; штукатур;

лицювальник-плиточник

маляр

79

79

-

-

-

15

18,9

56

70,8

8

10,1

64

81

9.

Столяр будівельний;

монтажник

гіпсокартонних

конструкцій

26

26

-

-

-

8

30,7

17

65,3

1

3,8

18

69,2

 

Всього

551

543

8

-

-

160

29,4

321

59,1

62

11,4

383

70,5

 

Будівництво та

експлуатація будівель і

споруд

25

25

-

-

-

5

20

14

56

6

24

20

80

 

ВСЬОГО:

576

568

8

-

-

165

29

335

59

68

12

403

71

 

        Найкращі результати за рік з професійно-теоретичної підготовки мають учні, які навчаються за професіями:

-   муляр; штукатур; лицювальник-плиточник; маляр;

-   кухар;

-   столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів;

-   будівництво та експлуатація будівель і споруд.

               

        За результатами навчального року на відмінно училище закінчили –12 учнів (групи: Т-20 – 4 чол., МС-2 – 1, Т-3 – 2, Т-10 – 1, Т-25 – 3, Т-27 – 1);

-    на 10-12 балів – 68 учнів (12%);

-    на 7-9 балів – 335 учнів (59%).

 

        За результатами навчального року – 8 учнів не атестовано, до складу яких увійшли учні груп: 11 – 3 чол., Т-5 – 2, 27 – 1, 36 – 1, Т-3 – 1, це учні, які дозволили собі без поважних причин не відвідувати заняття з теоретичної підготовки, проігнорували процес атестування у червні місяці.

 

За 2014-2015 навчальний рік педагогічні працівники училища підготували 12 молодших спеціалістів та 215 кваліфікованих робітників.

            Для служби зайнятості працівники училища підготували 4-х кваліфікованих робітників за професіями: лицювальник-плиточник (2 слухача) столяр будівельний (2 слухача).

            За кошти фізичних осіб підготовлено 3-х кваліфікованих робітників за професіями: лицювальник-плиточник (1 чол.); штукатур (2 чол.).

            Участь у захисті дипломних робіт, проектів взяли 211 учнів випускного курсу та 16 учнів у здачі кваліфікаційних атестацій.

            Під час захисту випускних робіт учні показали такі результати:

-       дипломні роботи захистили на високому рівні 69 учнів (32,7%), у минулому році 57 учнів (26,8%):

12 балів – 6 чол. (2,8%)

11 балів – 12 чол. (6,1%)

10 балів – 51 (26,1%)

 

-       на достатньому рівні 110 учнів (56,4%); у минулому році – 114 учнів (53,7%):

9 балів – 24 чол. (12,3%)

8 балів – 31 чол. (15,9%)

7 балів – 55 чол. (28,2 %)

 

-       на середньому рівні 48 учнів (24,6 %); у минулому році 39 учнів (18,3 %).

 

Рішенням державної кваліфікаційної комісії розряди високої кваліфікації присвоєно –147 учням    (69,7 %), у минулому році – 165 учнів (77,8%), це учні таких груп:

-     41 – 14 чол. (майстер в/н Ситник К.М.);

-     45 – 11 чол. (майстер в/н Кирюхін М.О.);

-     Т-33 – 13 чол. (майстер в/н Мовчан В.О.);

-     Т-35 –13 чол. (майстер в/н Мацалковський О.В.);

-     Т-37 – 11 чол. (майстер в/н Куліда А.О.);

-     Т-39 – 12 чол. (майстер в/н Золотаревський М.С.);

-     МС-2 – 12 чол. (куратор Ковальова О.І.);

-     Т-20 – 16 чол.(майстер в/н Білоус Л.Ю.);

-     46 – 13 чол. (майстер в/н Булаш І.І.);

-     47 – 9 чол.(майстер в/н Пасльон О.В.);

 

25 учнів (11,8 %) випускного курсу отримали нижче встановлені розряди (у минулому році – 7 учнів (3,27%), це учні груп:                                                              

-     45 – 9 чол. (майстер в/н Кирюхін М.О.);

-     47 – 4 чол. (майстер в/н Пасльон О.В.);

-     Т-27 – 5 чол.(майстер в/н Василишина І.В.);

-     Т-33 – 1 чол. (майстер в/н Мовчан В.О.);

-     Т-37 – 2 чол. (майстер в/н Куліда А.О.);

-     Т-20 – 2 чол. (майстер в/н Білоус Л.Ю.);

-     Т-29 – 3 чол. (майстер в/н Дьякова Л.І.) атестувалися лише з двох професій.

Результати ДКА у розрізі груп наступні:

 

 


Випуск учнів у 2014-2015 навчальному році:

№ групи

Прізвище

майстра в/н

Кіл-ть

учнів

Плановий випуск

Достроковий

випуск

Отримали по закінченню навчання

Захистились на

Отримали розряди

Якісний показник

Середній бал

 

дип.

Зв.Зр.

 

 

 

дип.

«ВД»

 

свід.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

ІІІ ступінь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-46

Дьякова Л.І.

13

12

1

12

 

1

 

2

2

3

2

 

3

1

 

 

 

1

 

12

69,2

7,6

Т-35

Мацалковський О.В.

14

13

1

13

 

1

 

 

 

2

1

4

3

2

2

 

 

 

1

13

100

9,6

41

Ситник К.М.

14

14

 

14

 

 

 

 

 

3

6

 

5

 

 

 

 

 

 

14

100

8,5

Т-33

Мовчан В.О.

13

13

 

13

 

 

 

 

2

5

2

1

2

1

 

 

 

 

1

12

84,6

8,7

Т-37

Куліда А.О.

11

11

 

11

 

 

 

 

 

2

1

3

4

1

 

 

 

 

2

9

100

9,0

Т-39

Золотаревський М.С.

12

12

 

12

 

 

1

1

2

3

1

1

3

 

 

 

 

 

2

10

66,6

7,4

45

Кирюхін М.О.

11

11

 

11

 

 

 

 

1

3

1

 

4

2

 

 

 

 

9

2

91

8,8

МС-2

Ковальова О.І.

12

12

 

12

1

 

1

 

2

2

2

2

2

1

 

 

 

 

4

8

75

7,9

ВСЬОГО:

100

98

2

97

1

2

2

3

9

23

16

11

26

8

2

 

 

1

19

80

87,7

8,4

ІІ ступінь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-25

Мацалковський О.В.

9

9

 

9

 

 

 

 

2

2

1

2

2

 

 

 

 

9

 

 

77,7

8,0

Т-20

Білоус Л.Ю.

18

18

 

14

4

 

 

 

1

2

5

2

6

1

1

 

 

2

16

 

94,4

9,1

Т-29

Дьякова Л.І.

14

13

1

13

 

1

 

1

6

2

1

1

3

 

 

 

 

14

 

 

53,8

7,3

Т-23

Хмельов В.М.

11

11

 

11

 

 

1

 

5

4

1

 

 

 

 

 

 

11

 

 

45,5

6,3

45

Кирюхін М.О.

3

3

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

100

9,0

Т-27

Василишина І.В.

11

9

2

9

 

2

 

2

1

3

3

 

1

1

 

 

 

11

 

 

72,7

7,8

Т-26

Костюк Я.О.

15

14

1

14

 

1

 

 

 

6

1

3

5

 

 

 

 

15

 

 

100

8,6

46

Булаш І.І.

16

13

3

13

 

3

 

 

1

5

2

2

2

1

3

 

 

3

13

 

93,7

8,8

47

Пасльон О.В.

15

13

2

13

 

2

1

2

4

4

1

 

2

1

 

 

 

6

9

 

61,5

7,0

31

Мічковський В.О.

10

10

 

10

 

 

 

 

3

2

 

3

2

 

 

 

 

 

10

 

70

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-36

Залужець О.Б.

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

36

Рудун Т.В.

2

 

2

 

 

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Т-9

Булаш І.І.

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

127

113

14

109

4

14

2

5

27

32

15

13

25

4

4

 

1

78

48

 

82,3

7,9

Разом:

227

211

16

206

5

16

4

8

36

55

31

24

51

12

6

 

1

79

67

80

84,8

8,1


 


Державна кваліфікаційна комісія під час атестування учнів відзначила, що 179 учнів із числа випускного курсу, які взяли участь у здачі ДКА на високому та достатньому рівні в комплексі продемонстрували свої знання, уміння з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Найкраще до захисту дипломних робіт підготувалися учні груп Т-37, Т-35, Т-33, 41, Т-26,  Т-20, 46 (кер. дип. Чорна С.М., Куліда А.О., Мазурок О.О., Мацалковський О.В., Руденко Ю.В., Мовчан В.О., Савін О.І., Ситник К.М., Сомова А.Ю., Костюк Я.О., Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю., Булаш І.І.).

В цілому якісний показник навчальних досягнень учнів при вихідному контролі склав – 82,7%, середній бал – 8,1 (минулорічні показники 80,6%, середній бал – 8,0).

Але поруч з цим державна кваліфікаційна комісія відзначила ряд недоліків, які були допущені як учнями, так і педагогічними працівниками, а саме:

Учні групи 45 (майстер в/н Кирюхін М.О.):

-         при виконанні практичних робіт допустили грубі помилки технологічного процесу з монтажу та опорядженню гіпсокартонних конструкцій;

-         з боку майстра в/н прослідковувався недостатній контроль за якістю виконання робіт.

Учні групи 47 (керівник дипломних робіт Сомова А.Ю., майстер в/н Пасльон О.В.):

-        при відповідях учні допустили неточності в частині знань з предмету матеріалознавство;

Учні групи Т-23 (керівник дипломних проектів Руденко Ю.В., майстер в/н Хмельов В.М.):

-        недостатня теоретична підготовка з предметів спеціального курсу.

Учні гр. Т-46 (майстер в/н Дьякова Л.І.):

-       практичні роботи виконані не в установлений термін та з недостатньою якістю.

Учні групи Т-29, Т-39 (кер. дип. Сомова А.Ю., Дьякова Л.І., Чередниченко С.Я.,        Золотаревський М.С.):

-        низький рівень знань з предметів професійно-теоретичної підготовки, недостатній рівень з практичної підготовки.

Учні групи МС-2

-       керівники дипломних проектів Лисенко О.М., Сакара О.Ю., Ковальова О.І. при оцінені проектів всім учня виставили завищені оцінки, які не відповідали оцінці рецензента.

Тому вищезазначеним педагогічним працівникам необхідно проаналізувати хід підготовки учнів до ДКА та в подальшому уникати таких зауважень.

 

Виробниче навчання:

Виробниче навчання у 2014-2015 н.р.було організовано згідно з програмами і навчальними планами, також перелік навчальних робіт в майстернях училища і будовах міста. В цілому було забезпечено відпрацювання всіх тем програми.

            За підсумками навчального року рівень знань учнів у зрівнянні з минулим навчальним роком становить:

 

 

2013-2014 н. р.

2014-2015 н. р.

84,4 %

82,4 %

По курсам серед учнів якість знань, умінь і навичок такий:

І курс   – 70,7 %

І курс   – 76,0 %

ІІ курс – 75,9%

ІІ курс   – 77,0%

ІІІ курс – 91,3 %

ІІІ курс – 77,7%

ІV курс –   95,0

ІV курс – 92,0%

Гр. ТУ   – 89,5%

Гр. ТУ   – 89,5 %

Середній бал з виробничого навчання по училищу становить:

8,1

7,7

Середній бал по курсам такий:

І курс – 7,3

І курс – 7,5

ІІ курс – 7,7

ІІ курс – 7,1

ІІІ курс – 8,3

ІІІ курс – 7,7

ІV курс –     8,7

ІV курс – 8,2

Гр. ТУ – 8,1

Гр. ТУ – 8,0

 

За підсумками 2014-2015 навчального року якісний показник і середній бал з виробничого навчання по групам такий:

групи

Майстер в/н

Якісний

показник

Середній

бал

11

Фальковський А.Ю.

64%

7,2

17

Бойчук Л.Д.

88%

7,9

21

Савенко А.В.

76,8%

7,3

27

Юреніна Я.Б.

77,2%

6,9

31

Мічковський В.О.

87,5%

7,8

35

Кирюхін М.О.

82%

8,4

36

Рудун Т.В.

70,1%

7,1

37

Нікітенко Н.А

71,4%

7,7

41

Ситник К.М.

100%

8,2

45

Кирюхін М.О.

81%

7,9

46

Булаш І.І.

95%

8,7

47

Пасльон О.В.

92,3%

8,0

Т-3

Логвиненко М.Ю.

72,5%

7,5

Т-5

Оксеніч Ю.Ф.

73,3%

7,4

Т-6

Ніколайцев М.Ю.

91,6%

8,7

Т-9

Булаш І.І.

88%

7,9

Т-10

Білоус Л.Ю.

95,6%

7,8

Т-20

Білоус Л.Ю.

88,8%

8,4

Т-23

Хмельов В.М.

80%

7,3

Т-25

Мацалковський О.В.

100%

8,5

Т-26

Костюк Я.О.

92,8%

7,9

Т-27

Василишина І.В.

100%

9,0

Т-29

Дьякова Л.І.

100%

7,7

Т-33

Мовчан В.О.

94,0%

7,9

Т-35

Мацалковський О.В.

76,9%

7,8

Т-36

Залужець О.Б.

100%

8,1

Т-37

Куліда А.О.

96%

8,9

Т-39

Золотаревський М.С.

83,3%

8,2

 

За результатами атестації 2014-2015 н.р. з виробничого навчання у порівнянні з минулим роком становить:

2013-2014 н. р.

2014-2015 н. р.

На середньому рівні (4-6 балів):

78 чол. – 12,1%

80 чол. – 13,9%

На достатньому рівні (7-9 балів)

403 чол. – 62,5 %

362 чол. – 62,8%

На високому рівні (10-12 балів)

164 чол. – 25,4 %

134 чол. – 23,3 %

 

            За результатами навчального року було пропущено без поважних причин 6638 годин (в минулому році, на цей період 8179 годин). В середньому одним учнем пропущено 11,5 годин.

           

Найгірший стан з відвідування занять у таких групах:

-        в гр. 11 – 226 год. (майстер в/н Фальковський А.Ю.)

-        в гр. 21 –180 год. (майстер в/н Савенко А.В.);

-        в гр. 27 – 606 год. (майстер в/н Юреніна Я.Б.);

-        в гр. 36 – 404 год. (майстер в/н Рудун Т.В.);

-        в гр. 37 – 350 год. (майстер в/н Нікітенко Н.А.);

-        в гр. 45 – 170 год. (майстер в/н Кирюхін М.О.);

-        в гр. 46 – 288 год. (майстер в/н Булаш І.І.);

-        в гр. Т-5 – 428 год. (майстер в/н Саух С.М.);

-        в гр. Т-6 – 810 год. (майстер в/н Ніколайцев М.Ю.);

-        в гр. Т-23 – 1014 год. (майстер в/н Хмельов В.М.);

-        в гр. Т-26 – 399 год. (майстер в/н Костюк Я.О.);

-        в гр. Т-36 – 245 год. (майстер в/н Залужець О.Б.).

У навчально-практичному центрі Ceresit компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» протягом 2014-2015 н. р. пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за новими сучасними технологіями і матеріалами 327 слухачів (у минулому році 392 слухача) за темами: декоративне опорядження, утеплення фасадів, плиткове облицювання, улаштування підлог, із них учнів 312 чол., майстрів в/н 13 чол., центр зайнятості 2 чол.

    Керівник центру Харечко Т.Л. на заняттях впроваджує нові інноваційні технології, нові форми і методи професійної підготовки слухачів, зміцнює навчально-матеріальну базу центру.

Регіональний навчально-практичний будівельний центр фірми «Knauf» у 2014-2015 н. р. пройшли навчання з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 85 чол. (у минулому році 103 слухача).

У будівельному центрі «Knauf» викладають науково-технологічне і практичне досягнення фірми «Кнауф» у виготовленні будівельної опоряджувальної продукції та дає навички використання у будівельному виробництві.

 

Виховна робота:

Метою виховної роботи у 2014-2015 н.р. було формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

 • повага до національних символів (Герба, прапора, Гімну України);
 • участь у громадсько-політичному житті країни;
 • повага до прав людини;
 • верховенство права;
 • толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;
 • рівність всіх перед законом;
 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Проведені заходи на базі училища сприяли формуванню особистісних рис учнів, що включають в себе активну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, правову, фізичну, трудову, екологічну культуру; набуттю молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань українського народу, досягненню високої культури міжнаціональних взаємин.

Формуванню професіонала з притаманним високопрофесійними базовими знаннями, світоглядом і способом мислення сприяли різноманітні конкурси фахової майстерності серед учнів та педагогів;

Відповідно до плану роботи ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» були проведені тематичні місячники, загально-училищні виховні години викладачами-предметниками та майстрами виробничого навчання, предметні тижні, місячник професійної майстерності. Під час проведення позакласних заходів педагоги використовували різноманітні методи, форми та засоби виховної роботи з демонстрацією відео роликів, слайдових презентацій, фрагментів фільмів. За графіком були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів І-V курсів.

Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. Продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

 

Фізична підготовка:

Робота викладачів фізичного виховання у 2014-2015 навчальному році була спрямована над методичною проблемою училища з 2011 по 2016 р.р. «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ринку праці» на подальше проведення нестандартних форм і методів роботи (комплексні уроки, легка атлетика, силова підготовка, гімнастика, спортивні ігри, професійно-прикладна підготовка) з учнями та використання нетрадиційних форм і удосконалення спортивного руху. За підсумками навчального року якість фізичної підготовки в цілому по училищу склала – 72,4%; середній бал – 7,7 .

Протягом 2014-2015 н. р. учнями нашого училища   були проведені сім товариських ігор: дві з волейболу з ХВПКУ, одна з волейболу з ХПСЛ,дві гри з футзалу з ХВПКУ та три гри з баскетболу з ХПЛЗтП. Всі ці товариські зустрічі проводились з метою успішної підготовки до участі в першості області серед професійно-технічних навчальних закладів.

Наша збірна команда училища взяла активну участь в обласній Спартакіаді серед професійно-технічних навчальних закладів та посіла такі місця:

-     легкоатлетичний крос – І місце;

-     волейбол – І місце;

-     настільний теніс – І місце;

 • фізкультурно-патріотичний комплекс:

-     «Козацький гарт» - І місце;

-     баскетбол – ІІ місце;

-     шахи – І місце;

-     футзал – ІІІ місце;

-     легка атлетика – І місце.

            Це успіхи на обласній арені.

            За підсумками обласної Спартакіади серед ПТНЗ наша збірна команда зайняла І – загальнокомандне місце.

          Провели змагання на першість училища з легкоатлетичного кросу присвяченого Дню фізкультурника, малу спартакіаду «Золота осінь», яку присвятили пам’яті першого керівника фізичного виховання училища Сопотницького В.Г., першість училища з волейболу, особисто-командну першість з настільного тенісу та шахів, першість училища з баскетболу,футзалу та першість гуртожитку з футболу. У вищезгаданих змаганнях постійно приймають участь і займають призові місця груп:.Присвоїли чотирьом учня ІІІ спортивний розряд по легкій атлетиці .

Всі ці змагання проводились по двом віковим групам молодшій та старшій. Серед учнів молодшої вікової групи місця розподілились наступним чином:

-     І місце – група 11, де майстер в/н Фальковський А.Ю., класний керівник       Рощук Ю.А.;

-     ІІ місце – група 27 , де майстер в/н Юреніна Я.Б.,класний керівник Данильченко Н.В.;

-     ІІІ місце – група 21 , де майстер в/н Савенко А.В.,класний керівник Бордюгова Н.А.;

 

 • Серед учнів старшої вікової групи місця розподілились таким чином:

-     І місце – група Т-6, майстер в/н Ніколайцев М.Ю.,класний керівник Чорна С.В.

-     ІІ місце – група Т-9, майстер в/н Булаш І.І.,класний керівник Білик Ю.Ю.

-     ІІІ місце – група МС-1, майстер в/н Трусій В.Ю., класний керівник Лисенко О.М.

                   

            Виконали роботи по зміцненню матеріальної бази:

 1. 1.Придбали інвентар: 3 футбольні м’ячі, 2 баскетбольні м’ячі, 15 волейбольних м’ячів,гирі по 16 кг.
 2. 2.Пофарбували футбольні ворота.
 3. 3.Придбали спортивний інвентар для гуртожитку: 2 футбольних м’яча,1 баскетбольний м’яч
 4. 4.Відремонтували та пофарбували паркан на тенісному корті
 5. 5.Виробили тренажери для розвитку сили ніг.
 6. 6.Зацементували ями на біговій доріжці та лабіринті.
 7. 7.Доробили бум на вулиці.
 8. 8.Виготовили 4 стенди зі змінною інформацією.

 

            Але також поряд з цим існують деякі недоліки:

 1. 1.Пропуски уроків з фізичної культури.
 2. 2.Відвідування занять у спортивній формі хоч і покращилась але у деяких групах продовжують з’являтися на заняття без спортивної форми а саме учні групи: 31 кл.керівник Філовська О.В., майстер в/н Мічковський В.О.).
 3. 3.Спортивно-матеріальна база знаходиться на середньому рівні але неповністю відповідає нормі,це зв’язано з недофінансуванням державою,недостатньо: м’ячів для спортивних ігор, гімнастичних матів та іншого спортивного інвентарю.

 

 

 

 

Методична робота:

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» у 2014-2015 році працював 4-й рік над єдиною методичною проблемою «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ПТНЗ».

           За даний навчальний рік колектив має певні надбання по реалізації даної проблеми – це впровадження у навчальний процес сучасних будівельних технологій, матеріалів та інструментів компаній «Хенкель Баутехнік», «Кнауф», «БОШ» та використання інноваційних технологій навчання і виховання учнів.

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні об’єднання: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Філовська О.В.), природничого-математичного циклу (керівник Якуніна С.Б.), циклова випускова комісія (керівник ЛисенкоО.М.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельного циклу (керівник Чередниченко С.Я.), фізичного виховання (керівник Коротков В.М.) та методичне об’єднання класних керівників (керівник Барвінська І.В.). Протягом року здійснювалась робота з молодими педагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник Соколов Г.Д.).

У навчальному році було проведено 10 педрад, 10 інструктивно-методичних нарад викладачів та 42 інструктивно-методичні наради майстрів в/н. За планом працювали методичні об`єднання (10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), об’єднання «Класних керівників» (9 засідань).

Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання були розглянуті та обговорені.

У 2014-2015 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

Результати атестації свідчать, що методична робота в ПТНЗ стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

Результати атестації педагогічних працівників у 2014-2015 н. р.:

Всього атесто-вано

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

При-своєно

майстрам в\н

Присвоєно

майстрам в\н

Підтверд-жено

майст-рами в\н

вищу

кат.

мето-

дист

І

кат

ІІ кат

ст.

викл

вищу

кат.

ст.ви-кладач

І

кат

ІІ кат

І

кат

ІІ кат

10

т.р.

11

т.р.

12

т.р.

11

т.р.

12

т.р.

11

-

-

1

2

-

1

1

4

-

-

-

-

2

-

-

-

Але для навчального закладу такого рівня, це низькі показники, адже за нинішньої системи роботи з педагогами більшість з них (Залужець О.Б., Мацалковський О.В., Фальковський А.Ю., Філовська О.В., Барвінська І.В.) мали б на сьогоднішній день вищі тарифні розряди та категорії. Отже, основна мета та завдання – продовжувати роботу, щоб кожен майстер виробничого навчання мав високі розряди з декількох професій.

-     На базі комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2014-2015 н.р. викладач загальноосвітніх предметів Худенко М.С., Данильченко Н.В. , Якуніна С.Б., Юденцова Т.О., Руденко Л.М.,Коротков В.М. пройшли курси підвищення кваліфікації.

-     У цьому ж навчальному році на базі НМЦ ПТО ПК у м.Біла Церква пройшли курси підвищення кваліфікації викладачі спец. предметів :Чорна С.М.; Воличенко О.О.;Лисенко О.М.;ЗолотухінаА.М.;Руденко Ю.В.;Савін О.І., майстри виробничого навчання:Золотаревський М.С.;Білоус Л.Ю.;Василишина І.В.;Супрун Д.О.;Дьякова Л.І.;Куліда А.Ю.;Трусій В.Ю.

-     На базі Чернігівського вищого професійного училища пройшли курси підвищення кваліфікації майстри виробничого навчання :Осадчий Є.Ю.;Савенко А.В,;Мічковський В.О.;Ситник К.М.;Фальковський А.Ю.

-     Стягар Г.М. (бібліотекар) пройшла курси підвищення кваліфікації на базі комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

            З метою покращення якості підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання у 2014-2015 навчальному році майстри в/н ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона» пройшли стажування:

п\п

Професія

ПТНЗ

Кількість майстрів

Із них:

одержали розряд

підтвердили розряд

 

підвищили розряд

з… на…

1.

Штукатур

ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона»

3

1

-

з 3 на 4 – 1

з 4 на 5 – 1

2.

Лицювальник-плиточник

ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона»

5

1

-

з 2 на 3 – 1

з 3 на 4 – 3

3.

Монтажник ГКК

ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона»

4

1

-

з 4 на 5 – 3

4.

Слюсар з ремонту автомобілів

Чернігівське вище профе-сійне училище

5

5

-

-

 

Протягом навчального року всі педагоги провели показові уроки згідно до плану та графіку їх проведення.

            Уроки пройшли на достатньому методичному рівні, відзначаються ефективним використанням інноваційних технологій, педагоги вміло застосували методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності. З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

-      «На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітньої дисципліни

-      ( переможці викладачі Степаненко Л.В.(серед викладачів природничо-математичного циклу), Юденцова Т.О.(серед викладачів гуманітарного циклу);

-      «На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни

-      ( переможець викладач Барвінська І.В.)

-      «На кращий урок виробничого навчання» (переможець майстер виробничого навчання      Білоус Л.Ю.)

-      «На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможці бінарного уроку викладачі Чередниченко С.Я. та Лисенко О.М.)

-      «На кращу методичну розробку уроку виробничого навчання» (переможець майстер виробничого навчання Василишина І.В.).

 

На належному рівні проведено предметні тижні математики; хімії, екології та біології; іноземної мови та світової літератури; української мови та літератури; історії і права, фізики та інформатики, захисника Вітчизни, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та вихованню учнів.

В обласному та всеукраїнському конкурсах професійної майстерності серед учнів з професії «штукатур» учень Тригуб Ростислав посів І   місце.

Учні навчального закладу брали участь в обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна», проведений» на базі Херсонської гімназії № 3, де посіли: І та ІІ місце – Стецюк Олександр (група № 27); ІІІ місце – Лісна Наталія (група № Т-20), Гран-прі – Проскуренко Дмитро (група № 27).

Команда ДНЗ «ВПУ № 2 м.Херсона посіла І місце в обласному конкурсі «Правовий вектор» (підготовив викладач Кальченко Є.М.).

Учень Жужа Є (група № 17, викладач Юденцова Т.О.) брав участь у ІІ етапі Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика.

Учень Ведмідь Д. (група № 17, викладач Юденцова Т.О.) брав участь у Міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, але показали, на жаль, низькі результати.

У ІІ-му етапі предметних олімпіад наші учні брали участь серед ПТНЗ міста з «Математики», «Хімії», «Фізики», «Іноземної мови», «Української мови», «Права», «Історії», «Географії». Підготовка до олімпіад є недостатньою, учні показали низькі знання.

            Узагальнено досвід роботи педагогів заступника директора з ВР Резніченко Л.А., вихователя гуртожитку Божонок Г.Ф., майстра виробничого навчання Нікітенко Н.А.

 

         За даний навчальний рік педагоги публікували свої розробки уроків та заходів в професійних журналах й предметних газетах. На базі методичного кабінету училища випускаються двічі на рік «Методичний вісник» та учнівська газета «БУМ».

 

            Але така видавнича діяльність для великого педагогічного колективу недостатня. Слід зауважити, що викладачі вищої категорії, майстри виробничого навчання першої та другої категорії мають щороку публікувати свої науково-методичні праці в різних професійних виданнях.

            На базі нашого училища: семінар-практикум «Робота над створенням блогів» (теоретичний та практичні заняття),обласний семінар викладачів математики .Дискусійний клуб викладачів історії та правознавства «КЛІО» - Білі плями історії (4 засідання), Обласний конкурс професійної майстерності серед учнів з професії «штукатур» (І   місце, Тригуб Ростислав).

         Педагоги нашого закладу брали участь в обласних конкурсах:

-          Обласний конкурс «Учитель року-2015», номінація «Інформаційні технології» (І   місце – Барвінська І.В.);

-          Обласний огляд-конкурс КМЗ предмету «Інформатика», (6 місце Барвінська І.В.);

-          Обласний огляд-конкурс КМЗ предмету «Організація виробництва та обслуговування» (113 балів Золотухіна А.М.),

-          Обласний конкурс «Учитель року-2015», номінація «Українська мова та література» (брала участь Юденцова Т.О.);

 

Протягом навчального року було створено навчальні фільми:

-         «Технологія приготування розчинових сумішей» (Чередниченко С.Я., Бойчук Л.Д.);

-         «Технологічний процес виготовлення погонних виробів» (Мазурок О.О., учні Корнієнко О.В., Дашевський О.В.);

-         «Наклеювання вінілових шпалер (Нікітенко Н.А.);

-         «Зварювання швів у нижньому положенні» (Руденко Ю.В., Мовчан В.О.);

-         «Лицювання прямокутних колон на розчинах» (Чорна С.М., Ніколайцев М.Ю.);

-         «Технологія улаштування традиційних та сучасних стяжок (Сомова А.Ю.,          Чередниченко С.Я., Бойчук Л.Д.);

-         «Технологія приготування, правила подачі та вимоги до якості щуки фаршированої (Золотухіна А.М., Білоус Л.Ю.).

Але не всі сценарії продумано, багато недоліків у теоретичних визначеннях та технології виконання робіт.

З метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій брали участь у вебінарах обласного та всеукраїнського рівнів.

            Підвищенню творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь педагогів у підготовці та проведенні виставок, конкурсів професійної майстерності, семінарів-практикумів, конференцій, педагогічних читаннях училищного та обласного рівнів. Протягом року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

Разом з тим, в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем та недоліків:

-       не всі педагоги працюють над виконанням індивідуального плану методичної роботи, на низькому методичному рівні провела запланований показовий урок майстер в/н РудунТ.В.;

-       педагоги на недостатньому рівні готують учнів до предметних олімпіад, про що свідчать низькі результати.

 

Удосконалення навчально-матеріальної бази

та фінансово-господарська діяльність:

У минулому навчальному році багато зроблено по зміцненню НМБ училища, підвищенню якості підготовки робочих кадрів, покращилась робота по надходженню позабюджетних коштів під час проходження учнями виробничого навчання і практики на підприємствах міста. Відновилися стосунки з базовим підприємством АПБ фірмою «Херсонбуд», фактично 70% наших учнів працюють на платній основі на об’єктах фірми.

 

Учні групи столярів виконували столярні та меблеві роботи, учні зварників виконували виготовлення металевих виробів, дверей на замовлення у навчальних майстернях.

У виконанні замовлень брали участь учні груп: Т-3, Т-5, Т-23, Т-25,   Т-35, 35, 45 (майстри в/н Логвиненко М.Ю., Оксеніч Ю.Ф., Хмельов В.М., Мацалковський О.В., Кузьменко І.В.,        Кирюхін М.О.).

Групи №: 25, 35, 45, Т-5, Т-23, Т-25, Т-33, Т-35 (майстри в/н Кузьменко І.В., Кирюхін М.О., Фальковський А.Ю., Мацалковський О.В.) виконали замовлення на суму:

Група

Сума в грн.

Т-3

15569,00

Т-5

2545,00

Т-23

4520,00

Т-25

61715,00

Т-35

22966,00

35

1598,00

45

2881,00

Всього:

111794,00

 

На будовах міста під керівництвом майстрів виробничого навчання працювали групи №: 17, 27, 36, 37, 46, 47, МС-1, Т-3, Т-6, Т-9, Т-26, Т-27, Т-29, Т-33, Т-36, Т-37, Т-39, Т-46 (майстри в/н Бойчук Л,Д., Назарова І.М., Рудун Т.В., Нікітенко Н.А., Булаш І.І., Пасльон О.В., Харечко Т.Л., Логвиненко М.Ю., Ніколайцев М.Ю., Булаш І.І., Костюк Я.О., Василішина І.В., Дьякова Л.І.,    Мовчан В.О., Залужець О.Б., Куліда А.О., Золотаревський М.С.).

Учні всіх груп якісно сучасними матеріалами за новими технологіями, виконували оздоблювальні і цегляні роботи. На рахунок училища поступили позабюджетні кошти за І-ІІ півріччя 2014-2015 н. р. 707479 грн., які направлені на зміцнення навчально-матеріальної бази училища, підготовка його до нового 2015-2016 н. р., та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

№ групи

П.І. П.

майстра в/н

Сума у грн.

17

Бойчук Л.Д.

43980,00

27

Назарова І.М.

54370,00

36

Рудун Т.В.

2501,00

37

Нікітенко Н.А.

87638,00

46

Булаш І.І.

20979,00

47

Пасльон О.В.

52426,00

МС-1

Харечко Т.Л.

15112,00

Т-3

Логвиненко М.Ю.

11126,00

Т-6

Ніколайцев М.Ю.

26817,00

Т-9

Булаш І.І.

12945,00

Т-26

Костюк Я.О.

77026,00

Т-27

Василишина І.В., Дьякова Л.І.

94203,00

Т-29

Дьякова Л.І.

14192,00

Т-33

Мовчан В.О.

34094,00

Т-36

Залужець О.Б.

85083,00

Т-37

Куліда А.О.

36855,00

Т-39

Золотаревський М.С.

16157,00

Т-46

Дьякова Л.І.

21975,00

       

    

Учні виконували денні завдання, учнівську норму виробітку, якість робіт задовільна, крім групи 36 (майстер в/н Рудун Т.В.), в цій групі якість робіт не задовільна.

Велась робота по зміцненню навчально-матеріальної бази виробничого навчання. Так в цьому навчальному році в майстернях машиністів екскаватора одноковшового, машиністів бульдозера зроблено приміщення для двигунів, в якому було пофарбовано стелю, стіни.

У майстерні газозварників пофарбовані стіни, кабіни – робочі місця учнів, відремонтовано освітлення, виготовлені і встановлені 10 шт. віконних блоків і пофарбовані, ніші під вікнами облицьовані плиткою.

У майстерні штукатурів № 1 встановлені 7 шт. віконних блоків, пофарбовані металеві підставки і ящики для розчину,пофарбовано дверні і віконні коробки на робочих місцях учнів. у кількості4 штуки і установлені, пофарбовані металеві ящики для розчину, пофарбовано двері і віконні коробки на робочих місцях учнів.

У майстерні штукатурів № 4 були зроблені нові зразки виробів робіт в кількості 4 штуки.

У майстерні мулярів пофарбовано металеві ящики для розчину.

У майстерні столярів ручної обробки пофарбовані підставки під кришки верстатів.

У 2014-2015 н.р. було придбано для столярів ручного інструменту, різні фрези, електроінструментів, стрічкові і дискові пили на суму 9000,00 грн. Пиломатеріалу на суму 55000,00 грн., матеріалів (клей, цвяхи, шурупи, шліфувальний папір) на суму 1650,00 грн.

Для штукатурів, мулярів і лицювальників було придбано розчин на суму 3730,00 грн., фени 2 шт. на суму 444,00 грн., інструменту на суму 3750,00 грн., плитки для підлоги на суму 5510,00 грн., виготовлені підмостки на суму 4520,00 грн.

Для мулярів було придбано розчину на суму 10700,00 грн., цеглу силікатну на суму 5388,00 грн., електроінструментів на суму 2200,00 грн.

Для монтажників гіпсокартонних конструкцій було придбано матеріалів на суму 6780,00 грн., електроінструментів на суму 1450,00 грн.

Для газозварників було придбано метал, електроди, кисень, вуглекислота, газ – пропан на суму 4675,00 грн.

На зміцнення навчально-матеріальної бази виробничого навчання у 2014-2015 н.р. використано 105167,00 грн., позабюджетних коштів (у минулому році 72007,00 грн.)

У навчальному році була проведена виставка технічної творчості учнів.

На виставку були виставлені експонати, вироби із дерева учнів груп: 11, 17, Т-3, Т-5, Т-6,  Т-9, Т-10, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 41, 45, 46, 47, Т-20, Т-23, Т-25,     Т-26, Т-27, Т-33, Т-35, Т-36, Т-37, Т-39 (майстри в/н Фальковський А.Ю., Бойчук Л.Д., Логвиненко М.Ю., Оксеніч Ю.Ф., Ніколайцев М.Ю., Булаш І.І., Білоус Л.Ю., Хмельов В.М., Мацалковський О.В., Костюк Я.О., Василишина І.В., Мовчан В.О., Залужець О.Б., Куліда А.О., Золотаревський М.С.).

Гарні роботи виготовили групи 35, Т-5, Т-25, Т-33, Т-37, 11, Т-10, де майстрами в/н    Кирюхін М.О., Оксеніч Ю.Ф., Мацалковський О.В., Мовчан В.О., Куліда А.О., Фальковський А.Ю.,         Білоус Л.Ю.

 

Профорієнтаційна робота:

            У 2015-2016 навчальному році училищем виконано державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у кількості – 240 учнів та 15 молодших спеціалістів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».