РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ електронних версій оригінал-макетів підручників (скачати)

 Методисти училища: 

Данильченко Наталя Вікторівна

 28.01.1969 р.н.

 Освіта: повна вища – Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської.

 Спеціальність – фізика, інформатика та основи обчислювальної техніки.

 Педагогічний стаж – 28 роки.

Кваліфікація – спеціаліст  вищої категорії.

 

Король Світлана Олександрівна

23.12.1965 р.н.

Освіта: повна вища – Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської.

Спеціальність – загально-технічні дисципліни і праця.

Педагогічний стаж – 31 років.

Кваліфікація – спеціаліст І категорії.

 

 Відповідно до рекомендацій навчально-методичного центру ПТО у Херсонській області, методична робота ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» у 2018-2019 навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з підвищення фахового рівня педагогічних працівників училища , їх готовності до інноваційної діяльності. Головні зусилля були зосереджені у наданні індивідуальної допомоги педагогічним працівникам.

Методична робота була спрямована на вирішення таких завдань:

- вивчення документів МОН України;

- робота педагогів над новими Державними стандартами;

- навчання методиці підготовки та організації уроку з використанням інформаційно - комунікаційних та виробничих технологій;

- формування професійної компетентності педагогів в умовах інформатизації освіти;

- надання методичної допомоги молодим і малодосвідченим педагогам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом;

- удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації, стажування, одержання вищої освіти;

- поповненням методичного кабінету періодичними виданнями, методичними розробкам.

Протягом року було проведено дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб, інтересів кожного педагога та накреслені напрямки роботи на наступний 2019 -2020 н. р.

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» у цьому році завершив роботу над ІІІ етапом методичної проблеми «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учнів у сучасних умовах».

За навчальний рік колектив має певні надбання з реалізації даної проблеми це робота по удосконаленню впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних та виробничих технологій , яка передбачала формування у учнів поняття інформаційного простору засобами досягнень сучасної науки, сприянню формування і виховання освіченого, професійно здібного кваліфікованого робітника. За допомогою інформаційно – комунікаційних та виробничих технологій педагоги постійно підвищували свій кругозір, розвивали фахові здібності, які в подальшому сприяли підвищенню ефективності процесу навчання учнів, якості сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. Як результат з опанування технологій , педагоги брали участь у обласних вебінарах, конкурсах на яких практично демонстрували свій досвід роботи щодо застосування ІК , виробничих технологій.     

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні комісії: загальноосвітніх предметів (керівник Якуніна С.Б.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельних дисциплін та професій (керівник Чередниченко С.Я.) та методична комісія класних керівників (керівник Чорна С.М.). Протягом року здійснювалась робота з молодимипедагогами, працювала «Школа молодого майстра» (керівник Соколов Г.Д.).

У навчальному році було проведено:

 •   5 планових та 10 позачергових засідань педагогічних рад;
 •   10 інструктивно-методичних нарад викладачів;
 •   39 інструктивно-методичних нарад майстрів в/н.

За планом працювали методичні комісії ( по 10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), комісія «Класних керівників» (10 засідань).

         Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання, були розглянуті та обговорені.

Упродовж року викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання продовжили роботу з впровадження в освітній процес сучасних будівельних технологій, матеріалів компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Кнауф» , «Снєжка», «Відарон» про що свідчать проведені педагогами та учнями майстер – класи за темами:

«Улаштування гіпсокартонних листів на металевий профіль», завідуючий центром «Кнауф» Сайдатов В. О.;

-  «Укладка тротуарного покриття», майстер в/н Залужець О.Б.;

-  «Утеплення будівель», завідуюча центром «Церезіт» Чередніченко С.Я.;

     -  «Декоративне оздоблення поверхонь», завідуюча центром «Церезіт» Чередніченко С.Я.;

     - « Кладка стін з газоблоків з лицюванням декоративною цеглою» ,майстер в/н Куліда А.О.;

     - « Технологія наклеювання бамбукових шпалер», майстер в/н Бойчук Л.Д..;

-  «Виготовлення шафи для одягу», майстер в/н Мацалковський О.В.;

-  «Виготовлення дитячого ліжка», майстер в/н Михаліщен М.А.

-  «Технологія опорядження віконних та дверних блоків матеріалами «Відарон», завідуюча центром Бойчук Л.Д.

-  «Технологія нанесення шпаклювальної та фарбувальної суміші на поверхні матеріалами «Снєжка», завідуюча центром Бойчук Л.Д.

      За навчальний рік пройшли курси підвищення кваліфікації:

-         заступник директора з НВР – Воїнова Л.Л. (НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти);

-         педагоги, які пройшли курси на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради)3 чол.:

-         Руденко Л.М. – викладач української мови та літератури (І етап);

-         Воїнова Л.Л. – викладач суспільствознавчих дисциплін (І етап);

-         Собчук Н. А. – бібліотекар;

-         педагоги, які пройшли курси при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти - 3 чол.:

-         Птицина І.Г. – викладач інформаційних технологій;

-         Ковальова О.І. – викладач основ галузевої економіки і підприємництва майстер виробничого навчання – 1чол. (Назарова І.М);

-         стажування - 15 чол. за професіями: монтажник ГКК– 1чол. (Назарова І.М);

столяр будівельний - 2 чол. (Михаліщен М.А, Бондаренко П.С.);

маляр - 1 (Польщан К.В.);

штукатур – 9 чол.(Бойчук Л.Д., Нікітенко Н.А.,Залужець О.Б.,Назарова І.М., Польщан К.В., Куліда А.О., Сайдатов В.О., Чорна С.М.,Чередниченко С.Я.);

монтажник систем утеплення будівель -2 чол. (Куліда А.О., Залужець О.Б.);

         За навчальний рік 3 майстри в/н пройшли курсову підготовку (професійно–технічне навчання ) з професій: слюсар з ремонту колісних транспортних засобі-1чол. (Попович С.Г. – ДНЗ «Херсонський суднобудівний ліцей); монтажник-складальник метало пластикових конструкцій – 2 чол. (Мацалковський О.В., Маслов М.П. – Сумське міжрегіональне вище професійне училище).

Протягом року методистами училища вивчався досвід роботи педагогів училища, які атестувалися у цьому навчальному році, а саме: Гринчак І.М., Ковальової О.І.,Руденка Ю.В., Супруна Д.О., Соколова Г.Д.,Поповича С.Г., Панейка С.О., Собчук Н.О. шляхом відвідуванням уроків, позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів та професій, ознайомлення з роботою щодо виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків, їх участі у роботі методичних комісій та заходах пов’язаних з організацією освітнього процесу.

У 2018-2019 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання та виховання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

Результати атестації педагогічних працівників у 2018-2019 н. р. :

 

з/п

Категорії

Всього

На відповідність займаній посаді

На підвищення кваліфікаційної категорії або педагогічного звання

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії або педагогічному званню

 1.

Керівники

       
 2.

Викладачі спеціальних предметів

1

   

1

 3.

Викладачі загальноосвітніх предметів

2

 

2

 
 4.

Майстри в/н

2

тариф. роз.

     
 5.

Інші педагогічні працівники

4

4

   

 

Всього атесто-вано

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

Підтверд-ження звання

майстрам в\н

Присвоєно

майстрам в/н

Підтверд-жено

майст-рами в\н

вищу

кат.

мето-

дист

І

к

ІІ к

ст.

викл.

вищ

кат.

ст.

викл

І

кат

ІІ кат

І

кат

ІІ кат

14

т.р.

13

т.р.

12

т.р.

14

т.р.

13

т.р.

12

т.р.

9

-

-

1

1

-

 

 

1

-

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати атестації свідчать, що методична робота в училищі стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії ,але це недостатньо, особливо для категорії майстрів в/н. Тому керівникам структурних підрозділів, методистам училища здійснювати постійну роботу з педагогами щодо розкриття своїх педагогічних здібностей та мотивувати до підвищення кваліфікації.

Відповідно до індивідуальних методичних планів роботи педагогів та графіків проведення показових заходів протягом навчального року працівниками училища було проведено 10 уроків з виробничого навчання, 11 уроків з професійно-теоретичної підготовки, 9 уроків з загальноосвітньої підготовки та 70 виховних заходів. Із них: на рівні обласних заходів, які проходили на базі училища педагоги підготували та провели на хорошому методичному рівні 4 уроки з професійно – теоретичної підготовки ( Лисенко О.М., Король О.О., Чорна С.М., Чередниченко С.Я.,), 4 уроки з виробничого навчання ( Мацалковський О.В., Куліда А.О., Мовчан В.О., Попович С.Г.), 1 урок з фізичної культури (Білик Ю.Ю.)

    Вищезазначені заходи, методистами училища разом з педагогічними працівниками проаналізовані, обговорені та накреслені шляхи з підвищення їх результативності.

     З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

«На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітні дисципліни,

(переможець -  викладач фізичної культури Білик Ю.Ю.: тема уроку

« Спортивні ігри ».

«На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни,

(переможець – викладач Лисенко О.М.,тема уроку «Будівельне креслення. Читання будівельних креслень».

««На кращий урок виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Попович С. Г. тема уроку «Технічне обслуговування КШМ та ГРМ двигунів внутрішнього згорання»).

«На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможець – викладач спеціальних дисциплін Ковальова О.І.,тема роботи «Інфляція. Принципи та наслідки. Антиінфляційні заходи держави».

«На кращу методичну розробку виховного заходу (переможці викладачі загальноосвітніх дисциплін Степаненко Л.В. тема роботи «Не забуваємо… у ім’я живих », Палій Х. С. «Загадковий Артур Конан Дойл».

         Протягом навчального року були проведені предметні тижні: фізичного виховання; права; історії,математики; хімії, екології та біології; іноземної мови, української мови та літератури,фізики, інформатики, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та виховання учнів , підсумки яких відображенні в окремих наказах.

За графіком були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів І-ІІІ курсів, результати відзначені у наказі №144/1 від 22.04.2019 р..

Викладачами фізичного виховання та захисту Вітчизни проведено ряд спортивно-масових заходів щодо підвищення фізичної та психологічної підготовки учнів, спортивні заходи з метою профорієнтації. Учні навчального закладу брали участь у змаганнях з легкої атлетики серед учнів професійно-технічних закладів області на Першість Херсонського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, де посіли І місце. Це свідчить проте , що викладачі сьомий рік поспіль відповідально відносяться до підбору учнів до змагань та приділяють значну увагу тренувальним вправам (наказ №194 від 18.06.2019 р.).

Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. З цією метою продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

За навчальний рік педагоги узагальнили власний досвід роботи з таких  напрямків:

ПІБ викладача

Предмет

Тема

 1.

Воїнова Л.Л.

заступник директора з НВР

Технології розвитку критичного мислення учнів закладів професійної освіти на заняттях природничо математичного циклу.

       2.

Птицина І.Г.

Інформаційні технології

Використання інформаційних технологій у освітньому процесі.

      3.

Ковальова О.І.

ОГЕ і підприємництво

Технологія розробки мультимедійних презентацій та їх використання в освітньому процесі.

      4.

Назарова І.М.

Виробниче навчання

Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять .

         У 2018 – 2019 навчальному році досвід роботи педагоги розповсюдили у  таких виданнях:

Назва та реквізити друкованого видання

Тема

ПІБ автора

 1.

Електронний сайт «Всеосвіта», № И 113371

від 06.02.2019 р.

«Розвиток мовленнєвої компетентності на уроках англійської мови у учнів початкового рівня знань».

Гринчак І.М. (викладач англійської мови))

 2.

Електронний сайт «На урок -   освітній проект», ДБ -1906112361 від 04.06. 2019 р.

«Складні речення написання географічних назв».

Назарова Ю.А.

 3.

ТОВ «Кнауф гіпс Київ», жовтень 2018 р. , посібник «Спеціальна технологія монтажу ГКК: методичні розробки уроків»

«Технологія влаштування перегородок і обличкувань із застосуванням плит «Аквапанель внутрішня».

Чередниченко   С.Я. (викладач спецдисциплін)

 4.

ТОВ «Кнауф гіпс Київ», жовтень 2018 р., , посібник «Спеціальна технологія монтажу ГКК: методичні розробки уроків»

«Технологія монтажу каркасів плоских підвісних стель серії Д 113».

Чередниченко   С.Я. (викладач спецдисциплін)

 5.

ТОВ «Кнауф гіпс Київ», жовтень 2018 р., , посібник «Спеціальна технологія монтажу ГКК: методичні розробки уроків»

«Технологія   вирішення дворівневої стелі «Дунайські хвилі».

Чередниченко   С.Я. (викладач спецдисциплін

 6.

Електронний сайт «Всеосвіта», № RS516430

«Будівельне креслення. Читання будівельних креслень».

Лисенко О.М.

(викладач спецдисциплін)

 

Методистами училища за навчальний рік в межах навчального закладу видано – 4 роботи:

     -   методичні рекомендації з планування та організації роботи методичних комісій (методист Король С.О.);

     -    бірник матеріалів «Професійна компетентність як показник особистого розвитку педагога» (методист Король С.О.);

-     збірник матеріалів до педагогічного читання »Самоосвіта педагогів, шлях до майстерності» (методисти Король С.О., Данильченко Н.В.);

-     збірник «Методичний вісник» (№ 14,15).

Протягом року в училищі проведені колективні методичні заходи: нетрадиційні форми проведення педагогічних рад – 3

експрес конференція – «Аналіз результативності навчально – виховного процесу

за І семестр 2018-2019 н. р.»;

конференціяРезультативністьпрактичного дослідження загально училищної методичної проблеми «Компетентний підхід до навчання і виховання як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»;

конференція - «Сучасні форми виховної роботи у навчальних групах»

навчальні семінари – 6:

-       професійні навчальні семінари:« Теплоізоляція фасадів. Системні рішення Ceresit»(методист училища Король С.О.,технічний консультант ТОВ з іноземними інвестиціями Хенкель Баутехнік (Україна) Мірошник С.);

-       «Особливості застосування та експлуатації матеріалів для гідроізоляції ТМ Ceresit. Нові фасадні фарби ТМ Ceresit» (методист училища Король С.О., технічний консультант ТОВ з іноземними інвестиціями Хенкель Баутехнік (Україна ) Вороненко В.) ;

-       «Сухе будівництво мало поверхових швидкоспоруджувальних житлових каркасних будинків за технологіями Кнауф «(викладач Чередниченко С.Я.);

-       «Улаштування металевої перегородки W381 з використанням плит Аквапанель» (викладач Чередниченко С.Я.,завід. центром Сайдатов В.О., майстер в/н Маслов М.П.);

-       «Улаштування сухої основи матеріалами СОП (сухі опоряджувальні підлоги)» (викладач Чередниченко С.Я., завід. центром Сайдатов В.О., майстер в/н Маслов М.П.);

-       методичний семінар «Організація інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання (методист Король С.О.).

творчі звіти, портрети –9:

 •   Руденко Ю.В. – «Готовність молоді до служби в Збройних силах України»;
 •   Гринчак І.М.- «Розвиток аудіовізуальних вмінь на уроках англійської мови»;
 •   Ковальова О.І– « Впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в навчальний процес».
 •   Панейко С.О.– «Компетентний підхід до навчання і виховання при оволодінні учнями професії монтажник гіпсокартонних конструкцій».
 •   Попович С.Г.– «Компетентний підхід до навчання та виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»;
 •   Соколов Г.Д. – «Впровадження в навчальний процес сучасних виробничих технологій»;
 •   Супрун Д.О. – «Розвиток професійного потенціалу у майстрів у майстрів виробничого навчання».
 •   Собчук Н.В.– «Впровадження інноваційних технологій в роботі бібліотекаря»;
 •   Калініченко М.М. – «Формування співацьких навичок гуртківців».
  •         міський конкур молодих педагогів «Професіонал фест» (Мовчан В.О. – ІІ місце);
  •         обласний конкур на кращий електронний засіб навчального призначення з предмету професійно- теоретичного циклу з професії «Муляр», «Маляр», «Монтажник ГКК» (брали участь Лисенко О.М., Чорна С.М., Чередниченко С.Я.);
  •         обласний конкур на кращий електронний засіб навчального призначення з предмету «Астрономія» (брала участь Бурдюгова Н.А.);
  •         обласний конкурс «Майстер року - 2019» з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» (майстер в/н Попович С.Г. - ІVмісце);
  •         обласний конкур « Кращий викладач фізичної культури» - (Білик Ю.Ю. - І місце);
  •         обласний (заочний) конкурс на кращу методичну розробку виховних заходів «Перлина натхнення» у номінації «Професійно-технічні навчальні заклади» (Степаненко Л.В., Палій Х.С. - І місце; Король О. О. , Нешпиль Т.О.– ІІІ місце);
  •         обласний конкурс «Учень року» у номінації «Професіонал року», ( номінант учень групи Т-46 Метельський В);
  •         обласний конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії» «Електромонтер з ремонту електроустаткування» (ІІ місце,Гавриш С.);
  •         корпоративний конкурс від компанії «Снєжка – Україна» ( ІІІ місце, учні групи 25, завід. центром Бойчук Л.Д.);
  •         загальноучилищні конкурси фахової майстерності з професій: «Муляр», «Столяр будівельний», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Машиніст екскаватора однокошового», «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Кухар»;
  •         ХІХ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика(І місце – учень групи 17 Вангер Д.);
  •         обласна олімпіада з креслення (І місце, Обіженко А.).

конкурси фахової майстерності - 11 :

Протягом навчального року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп,конкурсах педагогічної майстерності відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

У 2018 - 2019 навчальному році педагогічні працівники продовжили роботу з удосконалення КМЗ предметів та професій.

Найкращими з цього питання були: Гринчак І.М.,Степаненко Л.В., Якуніна С.Б., Бурдюгова Н.А., Лисенко О.М., Король О.О., Птицина І.Г.,Чередніченко С.Я., Білоус Л.Ю., Бойчук Л.Д.,Савенко А.В., Мічковський В.О.,які прислуховувалися до рекомендацій методистів училища,керівників структурних підрозділів та до вказаного терміну вносили корективи.

Добре у ІІ семестрі спрацювали у плані створення КМЗ предметів молоді фахівці Палій Х С., Нешпиль Т.О.