РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ електронних версій оригінал-макетів підручників (скачати)

 Методисти училища: 

   Калініна Лариса Михайлівна

Kalinina

06.09.1979 р.

          Освіта: повна вища , Херсонський державний педагогічний університет

                     Спеціальність : вчитель географії , основ економіки та практичний психолог в закладах освіти

                          Кваліфікація : спеціаліст ІІ категорії

                      Педагогічний стаж : 14 років

                    Король Світлана Олександрівна

korol new

23.12.1965 р.

                    Освіта: повна вища , Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської

                        Спеціальність : загально – технічні дисципліни і праця

                          Кваліфікація : спеціаліст І категорії

                           Педагогічний стаж : 32 роки

 

 Відповідно до рекомендацій навчально-методичного центру ПТО у Херсонській області, методична робота ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» у 2019-2020 навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з підвищення фахового рівня педагогічних працівників училища , їх готовності до інноваційної діяльності. Головні зусилля були зосереджені у наданні індивідуальної допомоги педагогічним працівникам.

Методична робота була спрямована на вирішення таких завдань:

- вивчення документів МОН України;

- робота педагогів над новими Державними стандартами;

- навчання методиці підготовки та організації уроку з використанням інформаційно - комунікаційних та виробничих технологій;

- формування професійної компетентності педагогів в умовах інформатизації освіти;

- надання методичної допомоги молодим і малодосвідченим педагогам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом;

- удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації, стажування, одержання вищої освіти;

- самостійне опанування педагогами технології дистанційного навчання в умовах карантину;

- участь педагогів у навчальних курсах через платформи відкритих онлайн – курсів, Всеукраїнських семінарах, вебінарах, майстер - класах;

- поповненням методичного кабінету періодичними виданнями, методичними розробкам.

Педагогічний колектив ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона» у цьому році завершив роботу над ІV етапом методичної проблеми «Компетентний підхід до навчання і виховання, як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учнів у сучасних умовах».

За навчальний рік колектив має певні надбання з реалізації даної проблеми це робота з удосконалення впровадження в освітній процес педагогічних, інформаційно-комунікаційних та виробничих технологій, яка передбачала формування у учнів поняття інформаційного простору засобами досягнень сучасної науки, сприянню формування і виховання освіченого, професійно здібного кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста. За допомогою педагогічних ,інформаційно – комунікаційних та виробничих технологій педагоги розвивали фахові здібності, постійно підвищували свій кругозір, які в подальшому сприяли підвищенню ефективності процесу навчання учнів, якості сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. Як результат з опанування технологій , педагоги брали участь у обласних, Всеукраїнських вебінарах, семінарах,конкурсах, майстер – класах на яких практично демонстрували свій досвід роботи.

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали методичні комісії: загальноосвітніх дисциплін (керівник Якуніна С.Б.), загальнотехнічних дисциплін та професій (керівник Король О.О.), будівельних дисциплін та професій (керівник Чередниченко С.Я.) та методична комісія класних керівників (керівник Чорна С.М.). Протягом року здійснювалась робота з малодосвідченими викладачами. Працювала «Школа молодого майстра» до якої залучалися всі майстри виробничого навчання (керівник Король С.О.).

У навчальному році було проведено:

 • 4 планових та 6 позачергових засідань педагогічних рад;
 • 10 інструктивно-методичних нарад викладачів;
 • 30 інструктивно-методичних нарад майстрів в/н.

За планом працювали методичні комісії ( по 10 засідань), школа «Молодого майстра в/н» (10 засідань), комісія «Класних керівників» (10 засідань).

         Всі питання, що виносилися на вищезазначені засідання, були розглянуті та обговорені.

Упродовж року викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання продовжили роботу з впровадження в освітній процес сучасних будівельних технологій, матеріалів компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Кнауф» , «Снєжка», «Відарон» та інших компаній про що свідчать проведені педагогами та учнями майстер – класи за темами:

-         «Укладка тротуарного покриття», майстер в/н Бойчук Л.Д.

-         «Утеплення будівель», завідуюча центром «Церезіт» Тонкоглас Т.Л.;

-         «Декоративне оздоблення поверхонь», майстер в/н Польщан К.В.

-         «Виготовлення шафи для одягу», майстер в/н Мацалковський О.В.;

-         «Виготовлення банкетки», майстер в/н Мацалковський О.В.;

-         «Виготовлення табурета», майстер в/н Михаліщен М.А.;

-         «Опорядження віконних та дверних блоків матеріалами «Відарон», завідуюча центром Бойчук Л.Д.;

-         «Нанесення декоративної фарби « Магія» на гіпсокартонні поверхні», методист училища Король С.О., майстер в/н Залужець О.Б.;

-  «Мурування гвинтових стовпів із керамічної цегли розміром 380х380 мм за допомогою металевих шаблонів», викладач Лисенко О.М., майстер в/н Куліда А.О.;

-         «Шліфування поверхонь механізованим способом», викладач Чорна С.М., майстер в/н Залужець О.Б.;

-         «Плиткове облицювання», майстер в/н Куліда А.О.;

-         «Декоративне різьблення по каменю» , майстер в/н Куліда А.О.;

-         «Монтаж колони з ГКЛ», майстер в/н Куліда А.О.

      За навчальний рік пройшли курси підвищення кваліфікації –14 чол., із них:

2 викладачі з загальноосвітніх дисциплін, 7 викладачів з професійно – теоретичної підготовки та 5 майстрів виробничого навчання.

Стажування та навчання на базі навчальних центрів пройшли 4 майстра виробничого навчання за професіями: маляр – 1чол. (Польщан К.В.); лицювальник – плиточник – 3 чол. (Назарова І.М., Тонкоглас Т.Л., Польщан К.В.).

За навчальний рік 13 педагогів закладу пройшли курсову підготовку (професійно – технічне навчання ) з професій: монтажник - складальник метало пластикових конструкцій – 5чол.( Михаліщен М.А., Король О.О., Бандурко К.В., Куліда А.О., Бондаренко П.С.) та 7 чол. з професії монтажник систем утеплення будівель (Сакара О.Ю.,Воїнова Л.Л., Супрун Д.О., Лисенко О.М., Тонкоглас Т.Л., Чередниченко С.Я.).

Протягом року методистами училища вивчався досвід роботи педагогів училища, які атестувалися у цьому навчальному році, а саме:. Назарової Ю.А. Якуніної С.Б, Вангелій А.М, Худенека М.С., Білика Ю.Ю., Короля О.О., Воїнової Л.Л., Назарової І.М., Хмельова В.М. , Гончарової Л.Д. шляхом відвідуванням уроків, позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів та професій, ознайомлення з роботою щодо виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків, їх участі у роботі методичних комісій та заходах пов’язаних з організацією освітнього процесу.

У 2019-2020 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результати навчання та виховання учнів було проведено атестацію педагогічних кадрів.

Результати атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н. р. :

 

з/п

Категорії

Всього

На відповідність займаній посаді

На підвищення кваліфікаційної категорії або педагогічного звання

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії або педагогічному званню

 1.

Керівники

       
 2.

Викладачі спеціальних предметів

1

   

1

 3.

Викладачі загальноосвітніх предметів

6

 

1

5

 4.

Майстри в/н

2

1

 

1

 5.

Інші педагогічні працівники

1

   

1

 

Всього

атестовано

 

Присвоєно

викладачам

Підтверджено

викладачам

Підтверд-ження звання

майстрам в\н

Присвоєно

майстрам в/н

тарифні розряди

Підтверд-жено

майстрам в\н

тарифні розряди

Інші пед. працівник.

присвоєн

підтвер

вищ

кат.

мето-

дист

І

к

ІІ к

 

ст.

викл.

вищ

кат.

ст.

викл

І

к

ІІ

к

І

к

ІІ к

 

14

 

 

13

.

 

12

 

 

14

 

 

13

 

 

12

 

 

І

к

 

ІІ

к

 

І

к

 

ІІ

к

10

1

-

 

 

-

2

1

4

-

1

 

 

 

 

 

1

 

     

1

                                             

Результати атестації свідчать, що методична робота в училищі стимулювала тільки одного педагогічного працівника до підвищення кваліфікаційної категорії, це недостатньо, як для категорії викладачів так і майстрів в/н. Тому керівникам структурних підрозділів, методистам училища необхідно проводити постійну роботу з педагогами щодо розкриття своїх педагогічних здібностей та мотивувати до підвищення кваліфікації.

Відповідно до індивідуальних методичних планів роботи педагогів та графіків проведення показових заходів протягом навчального року працівниками училища було проведено 7 уроків з виробничого навчання, 6 уроків з професійно-теоретичної підготовки, 6 уроків з загальноосвітньої підготовки та 55 виховних заходів. Із них: на рівні обласних заходів, які проходили на базі училища педагоги підготували та провели на хорошому методичному рівні 2 уроки з професійно – теоретичної підготовки ( Лисенко О.М., Чередниченко С.Я.,),1 урок з виробничого навчання (Мовчан В.О.), 1 урок з фізичної культури (Коротков В.М.) та 3 майстер – класи ( Король С.О., Залужець О.Б., Чорна С.М., Лисенко О.М., Куліда А.О.).

    Вищезазначені заходи, методистами училища разом з педагогічними працівниками проаналізовані, обговорені та накреслені шляхи з підвищення їх результативності.

     З метою підвищення рівня викладання теоретичних дисциплін та виробничого навчання, розповсюдження та впровадження в навчальний процес сучасних методів та прийомів навчання, інноваційних технологій в училищі було організовано та проведено фахові конкурси серед членів педколективу:

«На кращий урок теоретичного навчання», номінація загальноосвітні дисципліни,

(переможець -  викладач Якуніна С.Б. ,тема уроку «Метод координат».

«На кращий урок теоретичного навчання», номінація спеціальні дисципліни,

(переможець – викладач Лисенко О.М. тема уроку « Розгортки геометричних тіл».

««На кращий урок виробничого навчання» (переможець – майстер виробничого навчання Мовчан В.О. тема уроку « Аргонодугове зварювання нержавіючої сталі в нижньому положенні»).

«На кращу методичну розробку уроку теоретичного навчання» (переможець – викладач спеціальних дисциплін Чередниченко С.Я. тема роботи « Матеріали для плиткового облицювання».

«На кращу методичну розробку виховного заходу (переможці: викладачі Бурдюгова Н.А. тема роботи «Здоровий спосіб життя» (ІІ місце), Чередниченко С.Я. «Зупинимо СНІД,поки він не зупинив нас» (ІІІ місце), практичний психолог Бартошук М.М. «Людина серед людей« (ІІІ місце).

         Протягом навчального року були проведені предметні тижні: фізичного виховання; права; історії,математики; хімії, екології та біології; іноземної мови, української мови та літератури,фізики, інформатики, які сприяли підвищенню інтересу учнів до загальноосвітніх предметів, розвитку комунікативних якостей та виховання учнів , підсумки яких відображенні в окремих наказах.

Викладачами фізичного виховання та захисту Вітчизни проведено ряд спортивно-масових заходів щодо підвищення фізичної та психологічної підготовки учнів, спортивні заходи з метою профорієнтації. За підсумками обласної Спартакіади серед здобувачів професійно (професійно – технічної ) освіти збірна училища зайняла І – загальнокомандне місце. Це свідчить проте , що викладачі восьмий рік поспіль відповідально відносяться до підбору учнів до змагань та приділяють значну увагу тренувальним вправам (наказ №147 від 19.06.2020 р.).

Велика увага приділялася військово-патріотичному вихованню молоді та педагогічних працівників. З цією метою продовжено втілення ідей козацького самоврядування, учні та педагоги проходять посвяту в козаки та берегині, беруть участь в різноманітних святах та спортивних заходах козацького Коша.

За навчальний рік педагоги узагальнили власний досвід роботи з таких  напрямків:

ПІБ викладача

Предмет

Тема

 1. 1.

Воїнова Л.Л.

етика

Кейс – технологія та її використання на уроках теоретичного навчання.

 1. 2.

Руденко Ю.В.

захист Вітчизни

Національне виховання як фактор цілісного формування особистості.

 1. 3.

Лисенко О.М.

технологія кам’яних робіт

Організація охорони праці в закладах професійної (професійно – технічної) освіти.

 1. 4.

Чорна С.М.

технологія штукатурних робіт

Особливості розробки, впровадження та використання електронних підручників.

 1. 5.

Золотухіна А.М.

технологія приготування їжі

Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі.

 1. 6.

Сакара О.Ю.

технологія столярних робіт

Формування культури здоров’я та здорового образу життя у освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 1. 7.

Залужець О.Б.

виробниче навчання

Профілактика нещасних випадків у закладах освіти.

 1. 8.

Куліда А.О.

виробниче навчання

Організація охорони праці в закладах професійної (професійно – технічної) освіти.

9

Михаліщен М.А.

виробниче навчання

Поліпшення безпеки праці та охорони здоров’я молодих працівників.

 1. 10.

Мовчан В.О.

виробниче навчання

Відкриті освітні ресурси та права інтелектуальної власності.

11

Білоус Л.Ю.

виробниче навчання

Портфоліо педагога та методика його розробки.

У 2019 – 2020 навчальному році досвід роботи педагоги розповсюдили у      таких виданнях

 1.  

  Назва та реквізити друкованого видання

  Тема

  ПІБ автора

   1

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 1, березень 2020 р.

  Технологія   опорядження стін полімер гіпсовою вирівнюючою штукатуркою «Ротбанд»( урок в/н).

  Назарова І.М.

  (майстер в/н)

   2

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 1, березень 2020 р.

  Нанесення декоративної фарби «Магія» на гіпсокартонні поверхні (майстер – клас).

  Король С.О.,

  Залужець О.Б.

  (методист, майстер в/н)

   3

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 1, березень 2020 р.

  Шліфування поверхонь механізованим способом (майстер – клас).

  Чорна С.М.,

  Залужець О.Б.

  (викладач, майстер в/н)

   4

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 1, березень 2020 р.

  Сатирична комедія «Мила Мазайло» М.Куліша Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння

  ( урок української літератури).

  Назарова Ю.А.

  (викладач)

   5

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 1, березень 2020 р.

  Вибір професії – вибір майбутнього, заняття з елементами тренінгу (профорієнтаційна робота).

  Суворова О.І.

  (заст. дир. з ВР)

   6

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 2, червень 2020 р.

  Мурування гвинтових стовпів із керамічної цегли розміром 380Х 380 мм за допомогою металевих шаблонів (майстер – клас).

  Лисенко О.М., Куліда А.О.

  ((викладач, майстер в/н)

   7

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 2, червень 2020 р.

  Матеріали для плиткового облицювання (урок матеріалознавства).

  Чередниченко С.Я. (викладач

   8

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 2, червень 2020 р.

  Аргонодугове зварювання нержавіючої сталі в нижньому положенні.

  Мовчан В.О.

  (майстер в/н)

   9

  Онлайн – журнал «Профтехосвіта Херсонщини, випуск 2, червень 2020 р.

  Вибір професії – вибір майбутнього, заняття з елементами тренінгу з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій (профорієнтаційна робота).

  Бартошук М.М.

  (практичний психолог)

   10

  Сайт Всеосвіта ХР638861 від 01.05.2020

  Підсумковий тест з предмету матеріалознавство.

  Чередниченко С.Я. (викладач)

   11

  Сайт Всеосвіта JВО19977 від 11.05.2020

  Підсумковий тест з технології лицювальних та плиткових робіт.

  Чередниченко С.Я. (викладач)

   12

  Сайт Всеосвіта SXЗ17607

  від 20.04.2020

  Пісня як вид автентичного матеріалу в процесі навчання комунікативної компетенції на уроках англійської мови.

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   13

  Сайт Всеосвіта FH 22927

  від 21.06.2020

  Активізація пізнавальної діяльності на уроках англійської мови.

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   14

  Сайт Всеосвіта QE42296

  від 21.06.2020

  Впровадження між предметних зв’язків на уроках англійської мови.

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   15

  Сайт Всеосвіта KW473456

  від 21.06.2020

  Чайний етикет в Англії.

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   16

  Сайт Всеосвіта PQ514745

  від 21.06.2020

  День студента (година спілкування).

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   17

  Сайт Всеосвіта IU362975

  від 21.06.2020

  День Гідності і Свободи (позакласний захід).

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   18

  Сайт Всеосвіта RI74435

  від 21.06.2020

  До Дня партизанського руху в Україні (позакласний захід).

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   19

  Сайт Всеосвіта XP104830

  від 21.06.2020

  До Всесвітнього дня здоров’я

  (позакласний захід).

  Гринчак І.М.

  (викладач)

   20

  Сайт Всеосвіта АА713654

  від 21.04.2020

  Україна в роки Другої світової війни (тест).

  Вангегій А.М.

  (викладач)

   21

  Сайт Всеосвіта ЕО516458 від04.04.2020

  Провідні держави світу в міжвоєнний період:США, Великобританія, Франція

  (1919 -1939) (тест).

  Вангегій А.М.

  (викладач)

   22

  Сайт Всеосвіта ST135956

  від 17.04.2020

  Україна в умовах десталінізації (тест).

  Вангегій А.М.

  (викладач)

   23

  Сайт Всеосвіта YE450586

  Від 15.04.2020

  Провідні держави світу в міжвоєнний період: Італія, Німеччина, СРСР (тест).

  Вангегій А.М.

  (викладач)

   24

  Сайт Всеосвіта JМ923660 від 21.04.2020

  Україна, Європа, світ(тест).

  Вангегій А.М.

  (викладач)

   25

  Каталог «Відкритий урок»

  №01/2020

  День народження Європейського Союзу» (виховний захід).

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   26

  Каталог «Відкритий урок»

  №01/2020

  Безпека життєдіяльності у моєму житті

  (виховний захід).

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   27

  Сайт Всеосвіта DW209639 від 22.03.2020

  Здоровий спосіб життя – здорові звички!

  (виховний захід).

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   28

  Сайт Всеосвіта ЕF198178

  від 25.03.2020

  Всесвітній день Землі(виховний захід).

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   29

  Сайт Всеосвіта EU324025 від25.03.2020

  Презентація: «Всесвітній день Землі»

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   30

  Сайт Всеосвіта WК512948 від 21.03.2020

  Практикум із розв’язування задач (динаміка).

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   31

  Сайт Всеосвіта FЕ378460 від 21.03.2020

  До уроку – Практикум із розв’язування задач (презентація).

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   32

  Сайт Всеосвіта ЕF349109 від 22.03.2020

  Сократівська бесіда: «Як ми ставимося до хворих на СНІД.

  Бурдюгова Н.А.

  (викладач)

   33

  Каталог «Відкритий урок»

  №02/2019

  Лакування дверного полотна матеріалами

  Vidaron (урок технології малярних робіт).

  Чорна С.М. (викладач)

   34

  Каталог «Відкритий урок»

  №02/2019

  Класифікація заповнювачів для розчинових сумішей і бетонів(урок з матеріалознавства).

  Чередниченко С.Я. (викладач)

   35

  Сайт Всеосвіта QF904114 від 13.03.2020

  Улаштування цементно – піщаних стяжок

  (урок виробничого навчання).

  Назарова І.М.

  (майстер в/н)

   36

  Сайт Всеосвіта НD557056 від 17.03.2020

  Вивчення залежності опору провідника від їх геометричних розмірів

  (урок електротехніки).

  Король О.О.

  (викладач)

   37

  Сайт Всеосвіта VU582390 від17.03.2020

  Підготовка кваліфікованих робітників на основі впровадження критичного мислення на уроках електротехніки.

  Король О.О.

  (викладач)

   38

  Сайт Всеосвіта UG65613 від 17.03.2020

  Презентація «Наркоманія і закон»

  (виховний захід).

  Король О.О.

  (викладач)

   39

  Сайт Всеосвіта WX 456454 від 17.03.2020

  Презентація «Джерела енергії майбутнього»

  (виховний захід).

  Король О.О.

  (викладач)

   40

  Сайт Всеосвіта JК033701 від 20.05.2020

  План-конспект з модуля «Кросова підготовка» (урок фізвиховання).

  Коротков В.М.

  (викладач)

   41

  Сайт Всеосвіта МW144991 від 20.05.2020

  План-конспект з модуля «Легка атлетика»

  (урок фізвиховання).

  Коротков В.М.

  (викладач)

   42

  Сайт Всеосвіта КS984369

  від 27.05.2020

  План-конспект з модуля «Волейбол»

  (урок фізвиховання).

  Коротков В.М.

  (викладач)

   43

  Сайт Всеосвіта UL193560

  від 03.05.2020

  Як вчасно виявити суїцидальну поведінку?

  (доповідь практичного психолога).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   44

  Сайт Всеосвіта SF246408

  від 03.05.2020

  Як виховувати підлітків?

  (рекомендації батькам).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   45

  Сайт Всеосвіта FV 677305 від 03.05.2020

  Людина серед людей (виховний захід)

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   46

  Сайт Всеосвіта JC937831 від 03.05.2020

  Що впливає на імідж педагога?

  (заняття з елементами тренінгу).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   47

  Сайт Всеосвіта ZQ054604

  Орігамі – новий напрямок у арт- терапії (стаття).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   48

  «Освітній проект «На урок» № ДБ – 2005185045

  від 17.05.2020

  Що впливає на імідж педагога ?

  (заняття з елементами тренінгу).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   49

  «Освітній проект «На урок» № ДБ – 2005185052

  від 17.05.2020

  Психологічний клімат створюємо разом

  (заняття з елементами тренінгу).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   50

  Освітній проект «На урок» № ДБ – 2005185046

  від 17.05.2020

  Репродуктивне здоров’я молоді

  (виховний захід).

  Бартошук М.М.

  (психолог)

   51

  Каталог «Відкритий урок»

  №01/2020

  Хімічні властивості етаналю,його одержання

  (урок хімії).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   52

  Сайт Всеосвіта UU 849633 від 10.03.2020

  Оксигеновмісні органічні сполуки (контрольна робота з хімії).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   53

  Сайт Всеосвіта TP847092

  від 27.03.2020

  За життя без сміття (позакласний захід)

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   54

  Сайт Всеосвіта TX56011

  від 10.03.2020

  Хімічний зв'язок і будова речовини

  (тестові завдання )

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   55

  Сайт Всеосвіта LY412794

  від 17.03.2020

  Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів (лабораторний дослід №1).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   56

  Сайт Всеосвіта ER784391

  від 25.0-3.2020

  Неорганічні речовини і їхні властивості (контрольна робота).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   57

  Сайт Всеосвіта FI689638

  від 10.03.2020

  Нітрогеновмісні органічні сполуки (контрольна робота).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   58

  Сайт Всеосвіта GH461782

  від 10.04.2020

  Симбіоз та його форми (тестові завдання).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   59

  Сайт Всеосвіта HT556858

  від 15.04.2020

  Практичні аспекти екології (тестові завдання).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   60

  Сайт Всеосвіта ТМ165119 від 26.03.2020

  Стоп боулінг (позакласний захід).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   61

  Сайт Всеосвіта МК267286 від 14.04.2020

  Листок. Звнішня будова листка

  (урок біології).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   62

  Сайт Всеосвіта РВ346390

  від 27.04.2020

  Презентація з теми «Епітеліальна тканина».

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   63

  Сайт Всеосвіта РZ 416756

  від 17.03.2020

  Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів(лабораторний дослід № 2).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   64

  Сайт Всеосвіта UD473210 від 15.04. 2020

  Елементи загальної хімії

  (контрольна робота).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   65

  Сайт Всеосвіта QV240710

  від 08.04.2020

  Хімія в побуті (кросворд).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   66

  Сайт Всеосвіта UE679522 від 06.04.2020

  Ознайомлення з Червоною книгою України, рідкісними видами рослин і тварин, які занесені до неї ( практичне заняття).

  Нешпиль Т.О.

  (викладач)

   67

  Сайт Всеосвіта U Х893210 від 27.03.2020

  Інноваційні методи навчання на уроках фізичної культури

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   68

  Сайт Всеосвіта ТY 288108

  від 23.04.2020

  Презентація до уроку «Штовхання ядра».

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   69

  Сайт Всеосвіта BX 104936 від 20.03.2020

  Теоритичні відомості про історію виникнення, становлення та основних аспектів правил волейболу, баскетболу, фут залу ( домашні завдання на період карантину).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   70

  Сайт Всеосвіта CF806973

  від 01.04.2020

  Картки для занять рухливими іграми з елементами баскетболу

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   71

  Сайт Всеосвіта ЕU353456

  від17.03. 2020

  Організація індивідуальної роботи учнів, як головна складова розвитку життєвої компетентності.

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   72

  Сайт Всеосвіта НС762608

  від 23.03. 2020

  Техніка безпеки на уроках фізичної культури ( тест).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   73

  Сайт Всеосвіта IL549783     від 17.03.2020

  Домашні завдання з фізичної культури для учнів ЗП (ПТ) О.

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   74

  Сайт Всеосвіта IU213767

  від 29.03.2020

  Баскетбол ( тест).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   75

  Сайт Всеосвіта LX433738 від 20.03.2020

  Військово – патріотичне виховання та підготовка юнаків до захисту Вітчизни (з досвіду спільної роботи викладачів фізичної культури та Захисту Вітчизни).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   76

  Сайт Всеосвіта SK246219

  від 28.03.2020

  Волейбол (тест).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   77

  Сайт Всеосвіта NY591286

  від 23.03.2020

  Презентація «Досягнення Херсонських спортсменів на Олімпійських іграх».

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   78

  Каталог «Відкритий урок»

  № 01/ 2020

  Волейбол ( урок фізичного виховання).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   79

  Каталог «Відкритий урок»

  № 01 /2020

  Баскетбол ( урок фізичного виховання).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   80

  Каталог «Відкритий урок»

  № 01/ 2020

  Легка атлетика( урок фізичного виховання).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   81

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2005184748

  від 15.05.2020

  Легка атлетика (тести з модуля).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   82

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2005184839

  від 16.05.2020

  Гімнастика з елементами  ЗФП І СФП

  (урок фізичного виховання).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   83

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2005184749

  від 15.05.2020

  Загальні питання з фізичної культури (тест).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   84

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2005184750

  від 15.05.2020

  Волейбол (урок фізичного виховання).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   85

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2005184753

  від 15.05.2020

  Легка атлетика(урок фізичного виховання).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   86

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2003153052

  від 05.03.2020

  Вшанування героїв Небесної Сотні (позакласний захід).

  Білик Ю.Ю.

  ( викладач)

   87

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 20031530680

  від 10.03.2020

  Сатирична комедія «Мина Мазайло М. Куліша» (урок української літератури).

  Назарова Ю.А.

  (викладач)

   88

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 1906112361

  від 04.03.2020

  Складні випадки написання географічних назв (урок української мови).

  Назарова Ю.А.

  (викладач)

   89

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2003153681

  від10.03.2020

  Про Т.Г. Шевченка ( година спілкування).

  Назарова Ю.А.

  (викладач)

   90

  Сайт Всеосвіта НТ316933 від 17.03.2020

  До Дня рідної мови ( сценарій).

  Назарова Ю.А.

  (викладач)

  91

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2006191380

  від 20.06.2020

  Кейс – технологія та її використання на уроках теоретичного навчання в професійно – технічних закладах

  Воїнова Л.Л (заст. дир. з НВР)

   92

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2006191401

  від 20.06.2020

  Особливості практичного впровадження компетентнісного підходу в процесі викладання інформаційних технологій

  Воїнова Л.Л.

  (заст. дир. з НВР)

   93

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2006191403

  від 20.06.2020

  Презентація. Впровадження компетентнісного підходу на уроках інформаційних технологій.

  Воїнова Л.Л.

  (заст. дир. з НВР)

   94

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2006191377

  від 20.06.2020

  Перспективні шляхи підготовки кваліфікованих робітників.

  Воїнова Л.Л.

  (заст. дир. з НВР)

   95

  Освітній проект «На урок»

  № ДБ- 2006191378

  від 20.06.2020

  Урок з розвитку критичного мислення.

  Воїнова Л.Л.

  (заст. дир. з НВР)

   96

  Всеосвіта ТV 634464

  від 27.03.2020

  Казанів козацьких дзвін (виховний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   97

  Всеосвіта ТV 205787

  від 02.03.2020

  Їжа в історії людства (виховний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   98

  Всеосвіта   MW041323

  від 25.03.2020

  Борщі: загальні правила приготування , технологія приготування, асортимент, вимоги до якості та відпуску

  ( урок технології).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   99

  Всеосвіта JH608807

  від 23.03.2020

  Сіль землі – довго їжа на столі

  (позакласний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   100

  Всеосвіта FM925537

  від 23.03.2020

  Безпека життєдіяльності під час зимових канікул, проведення новорічних та різдвяних свят (позакласний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   101

  Всеосвіта     FK310833

  від 25.03.2020

  Стрес на робочому місці: колективний виклик (позакласний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   102

  Всеосвіта EO078041

  від 23.03.2020

  Прийшла любов непрохана й неждана…

  (виховний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   103

  Всеосвіта CS605709

  від 02.04.2020

  Под куполом тысячи свечей, эти слезы переполнят океан… ( до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом – виховний захід).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   104

  Всеосвіта CJ034414

  від 23.03.2020

  Машини для просіювання борошна, замішування та розкочування тіста. Правила техніки безпеки під час експлуатації механічного устаткування

  (урок устаткування).

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   105

  Всеосвіта BQ425683

  від 02.04.2020

  З Днем Святого Миколая! (виховний захід)

  Золотухіна А.М.

  ( викладач)

   106

  Всеосвіта 300354

  від 27.03.2020

  Этот город самый лучший город на земле… (до дня міста Херсона – виховний захід).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

   107

  Всеосвіта РМ 643540

  від 27.03.2020

  Приготування вареників з різними фаршами, пельменів. Вимоги до якості. Відпуск ( урок в/н).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

   108

  Всеосвіта 387978

  від 25.03.2020

  Чашку кофею ясебе бодрящего налью (виховний захід).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

   109

  Всеосвіта О570017

  від 27.03.2020

  Механічна кулінарна обробка овочів і грибів( урок в/н).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

   110

  Всеосвіта 585510

  від 27.03.2020

  Технологічний процес приготування натуральної січеної маси з риби та напівфабрикатів з неї ( урок в/н).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

   111

  Всеосвіта ХТ071202

  від 25.03.2020

  Його величність стек (позакласний зхахід).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

   112

  ВсеосвітаХО592968

  від 25.03.2020

  Приготування страв із птиці( урок в/н).

  Білоу Л.Ю. (майстер в/н)

Методистами училища за навчальний рік в межах навчального закладу видано – 3 роботи:

-       збірник матеріалів до семінару - практикуму »Компетентний педагог. Який він?» (методист Король С.О);

-       збірник матеріалів до семінару - практикуму » Сучасні методи та інноваційні технології навчання» (методист Данильченко Н.В.);

-       методичні рекомендації «Самоаналіз уроку з професійно – практичної підготовки» (методист Король С.О);

Протягом року в училищі проведені колективні методичні заходи: нетрадиційні форми проведення педагогічних рад – 2

експрес конференція – «Аналіз результативності навчально – виховного процесу

за І семестр 2019-2020 н. р.»;

конференція – «Формування інноваційної компетентності педагога як умова якісного освітнього процесу в ПТНЗ».

навчальні семінари –4:

семінар – практикум «Концепція національно – патріотичного виховання в системі освіти України» (заступник директора з ВР Суворова О.І.);

семінару - практикуму »Компетентний педагог. Який він?» (методист Король С.О);

семінару - практикуму » Сучасні методи та інноваційні технології навчання» (методист Данильченко Н.В.);

методичний семінар «Дидактичні вимоги до сучасного уроку виробничого навчання (методист Король С.О.);

тренінг -1:

«Бар’єри спілкування» ( практичний психолог Бартошук М.М.);

патріотичний квест -1

«Я люблю Україну» (заступник директора з ВР Суворова О.І.);

 • творчі звіти, портрети – 10

 

 • Воїнова Л.Л.. – «Системне формування життєвої компетентності та виховання гармонійної особистості на уроках етики».
 • Король О.О. – «Розвиток критичного мислення в учнів на уроках електротехніки шляхом впровадження інноваційних технологій навчання».
 • Худенко М.С.– «Компетентний підхід до навчання і виховання як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»;
 • Вангелій А.М – «Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії та в позаурочний час».
 • Якуніна С.Б.- «Активізація пізнавальної діяльності учнів».
 • Назарова Ю.А.- «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури».
 • Білик Ю.Ю.- «Впровадження в освітній процес козацької педагогіки».
 • Назарова І.М.- «Впровадження в процес професійного навчання майбутніх робітників інноваційних форм і методів навчання».
 • Хмельов В.М.- «Формування професійних компетентностей на уроках виробничого навчання електромонтерів».
 • Гончарова Л.Д.- «Створення умов особистості відносно до її здібностей і власних інтересів вільного формування нею світоглядної позиції».
 • конкурси фахової майстерності – 7

- Всеукраїнська Теоретична Олімпіада «ТО KnaufMGK – 2019 Ukraine» для викладачів спецдисциплін за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій (Чередниченко С.Я. – ІІІ місце

- обласний конкурс-естафета педагогічних здивувань: мої професійні досягнення, номінація «Викладачі загальноосвітньої підготовки»(Гринчак І.М. – ІІІ місце);

- обласний (заочний) конкурс на кращу методичну розробку виховних заходів «Перлина натхнення» у номінації «Професійно-технічні навчальні заклади» (Бурдюгова Н.А.- ІІ місце;Чередниченко С.Я., Бартошук М.М..– ІІІ місце);

- відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine ( учень групи Т- 23 Постриган Р – І місце, викладач Руденко Ю.В., майстер в/н Мовчан В.О.);

-       ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів ЗП (ПТ)О з професії» «Електрогазозварник » (учень групи Т- 23 Погребняк М - ІІ місце,. викладач Руденко Ю.В., майстер в/н Мовчан В.О.);

-       Всеукраїнський громадський огляд – конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах МОН України (Король С.О., Золотухіна А.М., Межевікін А.В. )– грошова винагорода за активну участь);

-       обласна олімпіада з охорони праці ( учень групи Т -26 Лісневський Д.- V місце), викладач Чорна С.М.).

Протягом навчального року викладачі та майстри в/н були учасниками обласних нарад, конференцій, науково-практичних семінарів, брали участь у роботі творчих груп,конкурсах педагогічної майстерності відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області.

А також у період карантину значна кількість педагогів плідно займалися в мережі Інтернет щодо опанування різних платформ навчання про що свідчать копії сертифікатів, які надали до методичного кабінету ( 116 примірників ).

Найактивнішими учасниками були: Бурдюгова Н.А. (26), Нешпиль Т.О. (24), Гринчак І.М.(16),Білик Ю.Ю. (14),Воїнова Л.Л.(9), Вангелій А.М. (7), Чередниченко С.Я. (7), Суворова О.І. (7), Палій Х.С. (6).

У 2019 - 2020 навчальному році педагогічні працівники продовжили роботу з удосконалення КМЗ предметів та професій.

Найкращими з цього питання були: Гринчак І.М.,Степаненко Л.В., Якуніна С.Б., Бурдюгова Н.А., Лисенко О.М., Король О.О., Птицина І.Г.,Чередніченко С.Я., Білоус Л.Ю., Бойчук Л.Д.

Значну роботу у ІІ семестрі у плані створення КМЗ предметів зробили викладачі Нешпиль Т.О. та Назарова Ю.А.

Підсумовуючи вище зазначене можна визнати стан методичної роботи у Державному навчальному закладі « Вище професійне училище № 2 м. Херсона» за 2019 – 2020 н. р. задовільним.